Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Påverkar VC-företags ägarnärvaro vid IPOs initial underprissättning och långsiktig avkastning?

Starling, Kristian and Wallenor, Linus (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att analysera och förklara hur VC-företags ägarnärvaro vid IPOs påverkar initial underprissättning. Att analysera och förklara hur VC-företags ägarnärvaro vid IPOs påverkar långsiktig avkastning. Metod: Vi använder ett kvantitativt metodval för att besvara uppsatsens problemformulering samt syften. Genom detta val har vi möjlighet att analysera den initiala underprissättningen och långsiktiga avkastningen utefter ett antal valda variabler som kan antas ha en påverkan. Slutsatser: Vi har funnit att VC-backade IPOs har en signifikant lägre initial underprissättning än ej VC-backade IPOs. Det introducerande företagets emissionsstorlek samt viss branschtillhörighet har betydelse för storleken på den initiala underprissättningen. I vår... (More)
Syfte: Att analysera och förklara hur VC-företags ägarnärvaro vid IPOs påverkar initial underprissättning. Att analysera och förklara hur VC-företags ägarnärvaro vid IPOs påverkar långsiktig avkastning. Metod: Vi använder ett kvantitativt metodval för att besvara uppsatsens problemformulering samt syften. Genom detta val har vi möjlighet att analysera den initiala underprissättningen och långsiktiga avkastningen utefter ett antal valda variabler som kan antas ha en påverkan. Slutsatser: Vi har funnit att VC-backade IPOs har en signifikant lägre initial underprissättning än ej VC-backade IPOs. Det introducerande företagets emissionsstorlek samt viss branschtillhörighet har betydelse för storleken på den initiala underprissättningen. I vår undersökning gällande långsiktig avkastning finner vi ingen statistiskt säkerställd skillnad i den treåriga indexjusterade avkastningen mellan den VC-backade respektive ej VC-backade gruppen. Vi finner dock en tendens till högre avkastning hos VC-backade IPOs. Vi har funnit att emissionsstorleken har en signifikant negativ påverkan på långsiktig avkastning. Slutligen har vi påvisat att branschtillhörighet har en mindre betydelse för den långsiktiga avkastningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Starling, Kristian and Wallenor, Linus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Börsintroduktion, initial underprissättning, IPO, långsiktig avkastning, riskkapitalbolag, VC-företag, venture capital, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345027
date added to LUP
2003-06-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:42:02
@misc{1345027,
 abstract   = {Syfte: Att analysera och förklara hur VC-företags ägarnärvaro vid IPOs påverkar initial underprissättning. Att analysera och förklara hur VC-företags ägarnärvaro vid IPOs påverkar långsiktig avkastning. Metod: Vi använder ett kvantitativt metodval för att besvara uppsatsens problemformulering samt syften. Genom detta val har vi möjlighet att analysera den initiala underprissättningen och långsiktiga avkastningen utefter ett antal valda variabler som kan antas ha en påverkan. Slutsatser: Vi har funnit att VC-backade IPOs har en signifikant lägre initial underprissättning än ej VC-backade IPOs. Det introducerande företagets emissionsstorlek samt viss branschtillhörighet har betydelse för storleken på den initiala underprissättningen. I vår undersökning gällande långsiktig avkastning finner vi ingen statistiskt säkerställd skillnad i den treåriga indexjusterade avkastningen mellan den VC-backade respektive ej VC-backade gruppen. Vi finner dock en tendens till högre avkastning hos VC-backade IPOs. Vi har funnit att emissionsstorleken har en signifikant negativ påverkan på långsiktig avkastning. Slutligen har vi påvisat att branschtillhörighet har en mindre betydelse för den långsiktiga avkastningen.},
 author    = {Starling, Kristian and Wallenor, Linus},
 keyword   = {Börsintroduktion,initial underprissättning,IPO,långsiktig avkastning,riskkapitalbolag,VC-företag,venture capital,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påverkar VC-företags ägarnärvaro vid IPOs initial underprissättning och långsiktig avkastning?},
 year     = {2003},
}