Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Successiv vinstavräkning i konsultföretag

Andersson, Patric ; Jönsson, Christian and Lennartsson, Anders (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka rådande praxis bland konsultföretagen vad det gäller redovisningen av projekt som löper över mer än en redovisningsperiod. Vi vill klargöra hur successiv vinstavräkning går till samt varför företagen redovisar de pågående projekten på det sätt de gör. För att få en så bra bild som möjligt vill vi jämföra olika konsultbranscher och företag i olika storleksklasser för att eventuellt kunna finna likheter och skillnader i dessa variabler. Metod: För att uppfylla vårt syfte med uppsatsen och för att kunna svara på vår problemställning började vi med att studera det som var skrivet inom området. Dock fanns det inte tillräckligt med information att finna. Därför utformade vi en enkät där vi undersökte... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka rådande praxis bland konsultföretagen vad det gäller redovisningen av projekt som löper över mer än en redovisningsperiod. Vi vill klargöra hur successiv vinstavräkning går till samt varför företagen redovisar de pågående projekten på det sätt de gör. För att få en så bra bild som möjligt vill vi jämföra olika konsultbranscher och företag i olika storleksklasser för att eventuellt kunna finna likheter och skillnader i dessa variabler. Metod: För att uppfylla vårt syfte med uppsatsen och för att kunna svara på vår problemställning började vi med att studera det som var skrivet inom området. Dock fanns det inte tillräckligt med information att finna. Därför utformade vi en enkät där vi undersökte konsultföretag i olika branscher och storleksklasser. Vår undersökningsmetod har således varit kvantitativ. Slutsatser: Tillämpningen av successiv vinstavräkning är vanligt förekommande i de konsultbranscher som vi undersökt. Mest frekvent användes metoden i de stora bolagen. Vid en jämförelse mellan branscherna visade det sig att datakonsulterna var den bransch som tillämpade den minst. Successiv vinstavräkning tillämpades både i den interna och externa rapporteringen, dock var det vanligast i den interna. Anledningen till det angav några av företagen var att de inte tyckte att de interna rapporteringssystemen genererade tillräckligt tillförlitlig information. Noggrannheten i uppföljningarna av projekten var annars tillfredsställande där det var vanligt att uppföljningen gjordes en gång i månaden eller oftare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Patric ; Jönsson, Christian and Lennartsson, Anders
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
successiv vinstavräkning, pågående arbeten, intäktsredovisning, konsultföretag, färdigställandegrad, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345055
date added to LUP
2001-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:07:56
@misc{1345055,
 abstract   = {Syfte:	Syftet med uppsatsen är att undersöka rådande praxis bland konsultföretagen vad det gäller redovisningen av projekt som löper över mer än en redovisningsperiod. Vi vill klargöra hur successiv vinstavräkning går till samt varför företagen redovisar de pågående projekten på det sätt de gör. För att få en så bra bild som möjligt vill vi jämföra olika konsultbranscher och företag i olika storleksklasser för att eventuellt kunna finna likheter och skillnader i dessa variabler. Metod:	För att uppfylla vårt syfte med uppsatsen och för att kunna svara på vår problemställning började vi med att studera det som var skrivet inom området. Dock fanns det inte tillräckligt med information att finna. Därför utformade vi en enkät där vi undersökte konsultföretag i olika branscher och storleksklasser. Vår undersökningsmetod har således varit kvantitativ. Slutsatser:	Tillämpningen av successiv vinstavräkning är vanligt förekommande i de konsultbranscher som vi undersökt. Mest frekvent användes metoden i de stora bolagen. Vid en jämförelse mellan branscherna visade det sig att datakonsulterna var den bransch som tillämpade den minst. Successiv vinstavräkning tillämpades både i den interna och externa rapporteringen, dock var det vanligast i den interna. Anledningen till det angav några av företagen var att de inte tyckte att de interna rapporteringssystemen genererade tillräckligt tillförlitlig information. Noggrannheten i uppföljningarna av projekten var annars tillfredsställande där det var vanligt att uppföljningen gjordes en gång i månaden eller oftare.},
 author    = {Andersson, Patric and Jönsson, Christian and Lennartsson, Anders},
 keyword   = {successiv vinstavräkning,pågående arbeten,intäktsredovisning,konsultföretag,färdigställandegrad,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Successiv vinstavräkning i konsultföretag},
 year     = {2001},
}