Advanced

Om sambandet mellan information och resultat

Waller Arvidsson, Erik and Kihlberg, Niklas (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om informationsmängden i ”VD har ordet” kan relateras till årets resultat före skatt och om informationsmängden har förändrats de senaste åren. Studien syftar också till att öka förståelsen för vilka trender som idag återfinns i den offentliga debatten, och vad som förväntas presenteras i årsredovisningarna.
Med utgångspunkt i den offentliga debatten om årsredovisningar konstrueras en kodningsmall. Mallen består av ett antal informationskriterier, för varje informationskriterium som uppfylls i ”VD har ordet” ges det undersökta företaget ett poäng. Antalet informationspoäng, per företag och som genomsnitt av alla företag, jämförs med respektive resultat före skatt. Regressionsanalyser och diagram... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om informationsmängden i ”VD har ordet” kan relateras till årets resultat före skatt och om informationsmängden har förändrats de senaste åren. Studien syftar också till att öka förståelsen för vilka trender som idag återfinns i den offentliga debatten, och vad som förväntas presenteras i årsredovisningarna.
Med utgångspunkt i den offentliga debatten om årsredovisningar konstrueras en kodningsmall. Mallen består av ett antal informationskriterier, för varje informationskriterium som uppfylls i ”VD har ordet” ges det undersökta företaget ett poäng. Antalet informationspoäng, per företag och som genomsnitt av alla företag, jämförs med respektive resultat före skatt. Regressionsanalyser och diagram ställs upp för att genomföra analysen. Studien drar slutsatsen att det verkar råda ett positivt samband mellan informationsmängd i företags ”VD har ordet” och resultat före skatt. För de undersökta företag i urvalet där ett samband inte kunnat bevisas statistiskt, verkar det ändå som att variablerna samvarierar. Studien slår även fast, att den svenska debatten är för enkelspårig och snäv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Waller Arvidsson, Erik and Kihlberg, Niklas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
VD har ordet, frivillig information, resultat, årsredovisning, offentlig debatt, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345066
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:18:33
@misc{1345066,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka om informationsmängden i ”VD har ordet” kan relateras till årets resultat före skatt och om informationsmängden har förändrats de senaste åren. Studien syftar också till att öka förståelsen för vilka trender som idag återfinns i den offentliga debatten, och vad som förväntas presenteras i årsredovisningarna.
Med utgångspunkt i den offentliga debatten om årsredovisningar konstrueras en kodningsmall. Mallen består av ett antal informationskriterier, för varje informationskriterium som uppfylls i ”VD har ordet” ges det undersökta företaget ett poäng. Antalet informationspoäng, per företag och som genomsnitt av alla företag, jämförs med respektive resultat före skatt. Regressionsanalyser och diagram ställs upp för att genomföra analysen. Studien drar slutsatsen att det verkar råda ett positivt samband mellan informationsmängd i företags ”VD har ordet” och resultat före skatt. För de undersökta företag i urvalet där ett samband inte kunnat bevisas statistiskt, verkar det ändå som att variablerna samvarierar. Studien slår även fast, att den svenska debatten är för enkelspårig och snäv.},
 author    = {Waller Arvidsson, Erik and Kihlberg, Niklas},
 keyword   = {VD har ordet,frivillig information,resultat,årsredovisning,offentlig debatt,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om sambandet mellan information och resultat},
 year     = {2009},
}