Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anställningsintervjun enligt matchningsprincipen - en studie avreltioner, förväntningar och kulturella uttryck

Hansson, Fredrik (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Frågeställning: Hur går rekrytering, i organisationer med starka kulturer, till? Syfte: Syftet med studien är att utreda
Hur matchning mellan individen och organisationens kultur i organisationer med starka kulturer går till.
Vilka praktiker vid anställningsintervjun som kan hämma och vilka som kan bidra till matchning mellan individen och organisationens kultur. Metod: Studien är kvalitativ litteraturstudie med ett hermeneutiskt ideal. Studien är abduktiv och kvalitativa semistrukturerade anonyma intervjuer genomförs. Objekt: Vittra Slutsats: I organisationer med starka kulturer kan rekrytering enligt matchningsmodellen skapa relationer där makt utövas och som omedvetet förstärker ojämlikheter. I organisationer med starka... (More)
Frågeställning: Hur går rekrytering, i organisationer med starka kulturer, till? Syfte: Syftet med studien är att utreda
Hur matchning mellan individen och organisationens kultur i organisationer med starka kulturer går till.
Vilka praktiker vid anställningsintervjun som kan hämma och vilka som kan bidra till matchning mellan individen och organisationens kultur. Metod: Studien är kvalitativ litteraturstudie med ett hermeneutiskt ideal. Studien är abduktiv och kvalitativa semistrukturerade anonyma intervjuer genomförs. Objekt: Vittra Slutsats: I organisationer med starka kulturer kan rekrytering enligt matchningsmodellen skapa relationer där makt utövas och som omedvetet förstärker ojämlikheter. I organisationer med starka kulturer kan rekrytering enligt matchningsmodellen skapa orealistiska förväntningar på anställningen. Detta sker inte bara direkt genom informationen som överförs under intervjun utan även indirekt genom organisationens rykte och genom kandidatens allmänna upplevelsen av organisationen. I organisationer med starka kulturer kan rekrytering enligt matchningsmodellen vara uttryck för organisationens formella och informella sida. Matchningsmodellen kan leda till subjektiva bedömningar vilket ger större utrymme för organisationens informella sida varför rekrytering kan bli en praktik där rekryterare är på jakt efter sig själva, vilket kan motverka organisationens formella mål och vision. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Anställningsintervjun, matchningsmodellen, rekrytering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345083
date added to LUP
2003-06-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:44:49
@misc{1345083,
 abstract   = {Frågeställning: Hur går rekrytering, i organisationer med starka kulturer, till? Syfte: Syftet med studien är att utreda
Hur matchning mellan individen och organisationens kultur i organisationer med starka kulturer går till.
Vilka praktiker vid anställningsintervjun som kan hämma och vilka som kan bidra till matchning mellan individen och organisationens kultur. Metod: Studien är kvalitativ litteraturstudie med ett hermeneutiskt ideal. Studien är abduktiv och kvalitativa semistrukturerade anonyma intervjuer genomförs. Objekt: Vittra Slutsats: I organisationer med starka kulturer kan rekrytering enligt matchningsmodellen skapa relationer där makt utövas och som omedvetet förstärker ojämlikheter. I organisationer med starka kulturer kan rekrytering enligt matchningsmodellen skapa orealistiska förväntningar på anställningen. Detta sker inte bara direkt genom informationen som överförs under intervjun utan även indirekt genom organisationens rykte och genom kandidatens allmänna upplevelsen av organisationen. I organisationer med starka kulturer kan rekrytering enligt matchningsmodellen vara uttryck för organisationens formella och informella sida. Matchningsmodellen kan leda till subjektiva bedömningar vilket ger större utrymme för organisationens informella sida varför rekrytering kan bli en praktik där rekryterare är på jakt efter sig själva, vilket kan motverka organisationens formella mål och vision.},
 author    = {Hansson, Fredrik},
 keyword   = {Anställningsintervjun,matchningsmodellen,rekrytering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anställningsintervjun enligt matchningsprincipen - en studie avreltioner, förväntningar och kulturella uttryck},
 year     = {2003},
}