Advanced

Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab.

Olsson, Maria; Ekström, John; Käck, Anna and Montheli, Jennie (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab. Seminariedatum: 2007-05-29 Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng (15 ECTS) Författare: John Ekström Anna Käck Jennie Monthelie Maria Olsson Handledare: Hans Landström Nyckelord: Småföretagare, entreprenörskap, Internet och småföretag, Internets
betydelse, möjligheter med Internet Syfte: Att utvärdera om Internet bidragit till att de företagare som funnits i VentureLab vågat satsa på sina affärsidéer och kunnat lansera dem. Vi vill även förstå om användandet av Internet förändrats efter marknadslanseringen. Metod: Vi valde att utgå från en abduktiv ansats med kvantitativ forskningsmetod. Vi har... (More)
SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab. Seminariedatum: 2007-05-29 Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng (15 ECTS) Författare: John Ekström Anna Käck Jennie Monthelie Maria Olsson Handledare: Hans Landström Nyckelord: Småföretagare, entreprenörskap, Internet och småföretag, Internets
betydelse, möjligheter med Internet Syfte: Att utvärdera om Internet bidragit till att de företagare som funnits i VentureLab vågat satsa på sina affärsidéer och kunnat lansera dem. Vi vill även förstå om användandet av Internet förändrats efter marknadslanseringen. Metod: Vi valde att utgå från en abduktiv ansats med kvantitativ forskningsmetod. Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer som ligger till grund för empirin. Empiri: Vår empiri grundas på intervjuer med företagare som under ett års
tid har haft möjlighet att husera i VentureLabs inkubatorverksamhet. Av de 38 företag som suttit i verksamheten valde 25 att deltaga i undersökningen. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket grundas på modellen ”Affärskapande och processen: ett föreslaget paradigm” av Carter och Jones-Evans. Denna kompletteras med relevant teori och kopplas till mindre företags användning av Internet. Resultat: I vår uppsats har vi kommit fram till att Internet har haft en kritisk och betydande roll för företagen som funnits i VentureLab. De har överlag använt Internet flitigt i alla områden inom deras verksamhet. Majoriteten av företagen skulle antagligen inte ha existerat utan Internets framfart. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Maria; Ekström, John; Käck, Anna and Montheli, Jennie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Småföretagare, entreprenörskap, Internet och småföretag, Internets, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345106
date added to LUP
2007-05-29 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:45:30
@misc{1345106,
 abstract   = {SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab. Seminariedatum: 2007-05-29 Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng (15 ECTS) Författare: John Ekström Anna Käck Jennie Monthelie Maria Olsson Handledare: Hans Landström Nyckelord:	Småföretagare, entreprenörskap, Internet och småföretag, Internets
betydelse, möjligheter med Internet Syfte: Att utvärdera om Internet bidragit till att de företagare som funnits i VentureLab vågat satsa på sina affärsidéer och kunnat lansera dem. Vi vill även förstå om användandet av Internet förändrats efter marknadslanseringen. Metod: Vi valde att utgå från en abduktiv ansats med kvantitativ forskningsmetod. Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer som ligger till grund för empirin. Empiri: Vår empiri grundas på intervjuer med företagare som under ett års
tid har haft möjlighet att husera i VentureLabs inkubatorverksamhet. Av de 38 företag som suttit i verksamheten valde 25 att deltaga i undersökningen. Teoretiska perspektiv:	Det teoretiska ramverket grundas på modellen ”Affärskapande och processen: ett föreslaget paradigm” av Carter och Jones-Evans. Denna kompletteras med relevant teori och kopplas till mindre företags användning av Internet. Resultat: I vår uppsats har vi kommit fram till att Internet har haft en kritisk och betydande roll för företagen som funnits i VentureLab. De har överlag använt Internet flitigt i alla områden inom deras verksamhet. Majoriteten av företagen skulle antagligen inte ha existerat utan Internets framfart.},
 author    = {Olsson, Maria and Ekström, John and Käck, Anna and Montheli, Jennie},
 keyword   = {Småföretagare,entreprenörskap,Internet och småföretag,Internets,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab.},
 year     = {2007},
}