Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Riskaversion - En studie av den svenska aktiemarknaden

Warzynski, Hubert ; Hellman, Christian and Gertsson, Nils (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det har skett en förändring i riskaversionen mellan perioden 1980-1995 och 1996-2000. Sambandet mellan risk och värdering undersöks för att ta reda på detta. En kvantitativ metod har använts för att genomföra undersökningen. Statistiska modeller som enkel och multipel regression har använts för att söka samband mellan värdering och risk. Rådata har hämtats ur ”SIX Trust”-databasen och vi har därefter behandlat datan i Excel och SPSS. Risken mäts med beta respektive varians i vinsttillväxten och värderingen mäts med hjälp av P/E-talet och Marknads/bokfört-värde. Vi fann ingen statistiskt säkerställd förändring i riskaversionen mellan 1980-1995 och 1996-2000. Våra prediktioner för en värdering... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det har skett en förändring i riskaversionen mellan perioden 1980-1995 och 1996-2000. Sambandet mellan risk och värdering undersöks för att ta reda på detta. En kvantitativ metod har använts för att genomföra undersökningen. Statistiska modeller som enkel och multipel regression har använts för att söka samband mellan värdering och risk. Rådata har hämtats ur ”SIX Trust”-databasen och vi har därefter behandlat datan i Excel och SPSS. Risken mäts med beta respektive varians i vinsttillväxten och värderingen mäts med hjälp av P/E-talet och Marknads/bokfört-värde. Vi fann ingen statistiskt säkerställd förändring i riskaversionen mellan 1980-1995 och 1996-2000. Våra prediktioner för en värdering av vårt urval för 1996-2000 med hjälp av inhämtad data från 1980-1995 misslyckades att uppnå signifikans och vi kan därför inte uttala oss om huruvida riskaversionen har förändrats eller ej. Regression som genomfördes utanför undersökningens initialt definierade ramar nådde signifikans, denna del av undersökningen gav indikationer på att riskaversionen inte har förändrats mellan de två perioderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Warzynski, Hubert ; Hellman, Christian and Gertsson, Nils
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Riskaversion, Värdering, Risk, Regression, Beta, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345113
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:41:50
@misc{1345113,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det har skett en förändring i riskaversionen mellan perioden 1980-1995 och 1996-2000. Sambandet mellan risk och värdering undersöks för att ta reda på detta. En kvantitativ metod har använts för att genomföra undersökningen. Statistiska modeller som enkel och multipel regression har använts för att söka samband mellan värdering och risk. Rådata har hämtats ur ”SIX Trust”-databasen och vi har därefter behandlat datan i Excel och SPSS. Risken mäts med beta respektive varians i vinsttillväxten och värderingen mäts med hjälp av P/E-talet och Marknads/bokfört-värde. Vi fann ingen statistiskt säkerställd förändring i riskaversionen mellan 1980-1995 och 1996-2000. Våra prediktioner för en värdering av vårt urval för 1996-2000 med hjälp av inhämtad data från 1980-1995 misslyckades att uppnå signifikans och vi kan därför inte uttala oss om huruvida riskaversionen har förändrats eller ej. Regression som genomfördes utanför undersökningens initialt definierade ramar nådde signifikans, denna del av undersökningen gav indikationer på att riskaversionen inte har förändrats mellan de två perioderna.},
 author    = {Warzynski, Hubert and Hellman, Christian and Gertsson, Nils},
 keyword   = {Riskaversion,Värdering,Risk,Regression,Beta,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Riskaversion - En studie av den svenska aktiemarknaden},
 year     = {2003},
}