Advanced

Pengar eller Partner? - En deskriptiv och komparativ framställning av tillväxtfinansiärer

Wilmes, Richard; Wallberg, Fredrik and Miovic, Alexander (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med arbetet är en deskriptiv och komparativ framställning av kravställandet på och utvärderingsmetoderna av nystartade och små tillväxtföretag utifrån olika finansiärers målsättningar. Examensarbetet tar avstamp i Landströms förklaringsmodell till finansieringsgapet mellan små tillväxtföretag och finansiärer. Modellens element har förankrats i ytterligare teoretiska ansatser – riskhantering, särskilda karakteristika hos små och nystartade tillväxtföretag, finansieringsteori om kapitalstruktur samt en framställning av de olika ägar- och intressekonstellationer som ligger till grund för framväxten av de olika finansiärerna. Empirin till den multipla fallstudiens har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Intervjuobjekten har valts... (More)
Syftet med arbetet är en deskriptiv och komparativ framställning av kravställandet på och utvärderingsmetoderna av nystartade och små tillväxtföretag utifrån olika finansiärers målsättningar. Examensarbetet tar avstamp i Landströms förklaringsmodell till finansieringsgapet mellan små tillväxtföretag och finansiärer. Modellens element har förankrats i ytterligare teoretiska ansatser – riskhantering, särskilda karakteristika hos små och nystartade tillväxtföretag, finansieringsteori om kapitalstruktur samt en framställning av de olika ägar- och intressekonstellationer som ligger till grund för framväxten av de olika finansiärerna. Empirin till den multipla fallstudiens har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Intervjuobjekten har valts ut inom de tre huvudsakliga finansieringskategorierna på den svenska marknaden. I två av dessa kategorier har underindelningar gjorts så att det slutliga urvalet omfattar Handelsbanken (affärsbank), Sparbanken Finn (sparbank), Malmöhus Invest (riskkapitalbolag), Kaj Vareman (affärsängel), TeknoSeed och ALMI Företagspartner Skåne (offentliga finansiärer). Alla intervjuobjekt visar på ett stort kunnande gällande finansiering av tillväxtföretag medan risktagandet och graden av direkt aktiv kontroll (aktiv styrning) samt graden av finansiellt fokus i målsättningarna varierar starkt. Resultaten uppvisar ett mönster där låg risk verkar vara förknippad med passiv kontroll och högt risktagande är förknippad med aktiv kontroll. ALMI bryter detta mönster genom att hantera högre risker med ett passivt kontrollkoncept vilket är en följd av finansieringen med högrisk lån som bara möjliggörs genom det icke-vinstdrivande syftet. Kvantitativa aspekter och informationsförmedling till tillväxtföretagen har inte beaktas i denna studie men kvaliteten på den svenska finansieringsmarknaden verkar vara hög vilket är en förutsättning för att säkerställa en stark framtida tillväxt i den svenska ekonomin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wilmes, Richard; Wallberg, Fredrik and Miovic, Alexander
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finansiering, tillväxtföretag, riskkapital, banklån, offentliga/statliga finansiärer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345156
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2012-04-02 16:50:33
@misc{1345156,
 abstract   = {Syftet med arbetet är en deskriptiv och komparativ framställning av kravställandet på och utvärderingsmetoderna av nystartade och små tillväxtföretag utifrån olika finansiärers målsättningar. Examensarbetet tar avstamp i Landströms förklaringsmodell till finansieringsgapet mellan små tillväxtföretag och finansiärer. Modellens element har förankrats i ytterligare teoretiska ansatser – riskhantering, särskilda karakteristika hos små och nystartade tillväxtföretag, finansieringsteori om kapitalstruktur samt en framställning av de olika ägar- och intressekonstellationer som ligger till grund för framväxten av de olika finansiärerna. Empirin till den multipla fallstudiens har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Intervjuobjekten har valts ut inom de tre huvudsakliga finansieringskategorierna på den svenska marknaden. I två av dessa kategorier har underindelningar gjorts så att det slutliga urvalet omfattar Handelsbanken (affärsbank), Sparbanken Finn (sparbank), Malmöhus Invest (riskkapitalbolag), Kaj Vareman (affärsängel), TeknoSeed och ALMI Företagspartner Skåne (offentliga finansiärer). Alla intervjuobjekt visar på ett stort kunnande gällande finansiering av tillväxtföretag medan risktagandet och graden av direkt aktiv kontroll (aktiv styrning) samt graden av finansiellt fokus i målsättningarna varierar starkt. Resultaten uppvisar ett mönster där låg risk verkar vara förknippad med passiv kontroll och högt risktagande är förknippad med aktiv kontroll. ALMI bryter detta mönster genom att hantera högre risker med ett passivt kontrollkoncept vilket är en följd av finansieringen med högrisk lån som bara möjliggörs genom det icke-vinstdrivande syftet. Kvantitativa aspekter och informationsförmedling till tillväxtföretagen har inte beaktas i denna studie men kvaliteten på den svenska finansieringsmarknaden verkar vara hög vilket är en förutsättning för att säkerställa en stark framtida tillväxt i den svenska ekonomin.},
 author    = {Wilmes, Richard and Wallberg, Fredrik and Miovic, Alexander},
 keyword   = {Finansiering,tillväxtföretag,riskkapital,banklån,offentliga/statliga finansiärer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pengar eller Partner? - En deskriptiv och komparativ framställning av tillväxtfinansiärer},
 year     = {2008},
}