Advanced

Motsvarar första chefsrollen förväntningarna? -16 kvinnliga chefer berättar

Karlberg, Anna; Hässler, Jennifer and Palmstierna, Vanessa (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Syftet med undersökningen är att undersöka om unga högutbildade kvinnors uppfattningar och förväntningar inför första chefsrollen motsvarar den verklighet de möter; samt att kartlägga och diskutera eventuella skillnader och likheter. Metod:
Denna studie är baserad på kvalitativ metod. Då vårt empiriska material har samlats in parallellt med sökandet efter teori kan vår ansats liknas vid en abduktiv. Slutsats:
Förväntningarna inför första chefsrollen motsvaras sällan av verkligheten. I många fall har bilden av chefskapet varit felaktig. Främst påverkas denna bild av den närmsta omgivningen. Det finns få kvinnliga förebilder vilket medför en onyanserad bild av chefskapet. Den tunga administrativa bördan, avsaknaden av stöd från... (More)
Syfte:
Syftet med undersökningen är att undersöka om unga högutbildade kvinnors uppfattningar och förväntningar inför första chefsrollen motsvarar den verklighet de möter; samt att kartlägga och diskutera eventuella skillnader och likheter. Metod:
Denna studie är baserad på kvalitativ metod. Då vårt empiriska material har samlats in parallellt med sökandet efter teori kan vår ansats liknas vid en abduktiv. Slutsats:
Förväntningarna inför första chefsrollen motsvaras sällan av verkligheten. I många fall har bilden av chefskapet varit felaktig. Främst påverkas denna bild av den närmsta omgivningen. Det finns få kvinnliga förebilder vilket medför en onyanserad bild av chefskapet. Den tunga administrativa bördan, avsaknaden av stöd från överordnade samt distansen till medarbetarna är exempel på sådant som förvånade cheferna. Några av cheferna upplever en ensamhet i sin nya roll. Kvinnorna har en inre drivkraft och chefsbefattningen attraherar dem då den ger dem en möjlighet att påverka. Prioriteringarna gällande kombinationen av familj och karriär är en stressfaktor och ett antal av cheferna upplever ett dömande ifrån samhället, i synnerhet ifrån andra kvinnor, på grund av deras prioriteringar. Partnern är ofta chef vilket innebär att det finns en förståelse för varandras arbetsbörda i relationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlberg, Anna; Hässler, Jennifer and Palmstierna, Vanessa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
första chefsrollen, förväntningar, chef, kvinnligt ledarskap, verklighet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345163
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:53:36
@misc{1345163,
 abstract   = {Syfte:
Syftet med undersökningen är att undersöka om unga högutbildade kvinnors uppfattningar och förväntningar inför första chefsrollen motsvarar den verklighet de möter; samt att kartlägga och diskutera eventuella skillnader och likheter. Metod:
Denna studie är baserad på kvalitativ metod. Då vårt empiriska material har samlats in parallellt med sökandet efter teori kan vår ansats liknas vid en abduktiv. Slutsats:
Förväntningarna inför första chefsrollen motsvaras sällan av verkligheten. I många fall har bilden av chefskapet varit felaktig. Främst påverkas denna bild av den närmsta omgivningen. Det finns få kvinnliga förebilder vilket medför en onyanserad bild av chefskapet. Den tunga administrativa bördan, avsaknaden av stöd från överordnade samt distansen till medarbetarna är exempel på sådant som förvånade cheferna. Några av cheferna upplever en ensamhet i sin nya roll. Kvinnorna har en inre drivkraft och chefsbefattningen attraherar dem då den ger dem en möjlighet att påverka. Prioriteringarna gällande kombinationen av familj och karriär är en stressfaktor och ett antal av cheferna upplever ett dömande ifrån samhället, i synnerhet ifrån andra kvinnor, på grund av deras prioriteringar. Partnern är ofta chef vilket innebär att det finns en förståelse för varandras arbetsbörda i relationen.},
 author    = {Karlberg, Anna and Hässler, Jennifer and Palmstierna, Vanessa},
 keyword   = {första chefsrollen,förväntningar,chef,kvinnligt ledarskap,verklighet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motsvarar första chefsrollen förväntningarna? -16 kvinnliga chefer berättar},
 year     = {2006},
}