Advanced

Framtidens aktiehandel - Strategier för virtuella marknadsplatser

Tränefors, Michel and Svärd, Michael (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Avregleringen av den finansiella marknaden har skapat förutsättningar för alternativa marknadsplatser. Företag kan i dag välja att notera sig på icke traditionella börser som inte är knutna till en fysisk handelsplats. För att skapa förtroende och långsiktighet för dessa virtuella marknadsplatser krävs det att vikt läggs vid relationen till kunderna. En del i detta är att ta hänsyn till de faktorer som potentiella kunder värderar i valet av marknadsplats. I dag väljer företag att notera sig på O-listan före någon av NGMs listor och väljer man NGMs lista är det enbart för att kraven där har varit lägre. Innebörden av detta är att företagen ser NGM enbart som en temporär lista innan de tar steget upp till O-listan. I vår... (More)
Sammanfattning
Avregleringen av den finansiella marknaden har skapat förutsättningar för alternativa marknadsplatser. Företag kan i dag välja att notera sig på icke traditionella börser som inte är knutna till en fysisk handelsplats. För att skapa förtroende och långsiktighet för dessa virtuella marknadsplatser krävs det att vikt läggs vid relationen till kunderna. En del i detta är att ta hänsyn till de faktorer som potentiella kunder värderar i valet av marknadsplats. I dag väljer företag att notera sig på O-listan före någon av NGMs listor och väljer man NGMs lista är det enbart för att kraven där har varit lägre. Innebörden av detta är att företagen ser NGM enbart som en temporär lista innan de tar steget upp till O-listan. I vår studie ska vi försöka åskådliggöra problemet med hur de alternativa marknadsplatserna ska tillgodose kraven från gamla företag och samtidigt attrahera nya bolag och därmed nya investerare. Vårt primära syfte med detta examensarbete är att presentera en teoretisk modell och ett ramverk som belyser viktiga faktorer att ta hänsyn till vid utformningen av de svenska marknadsplatsernas strategi. Dessutom avser vi att applicera det ramverk vi utvecklat på NGM för att på så sätt analysera hur väl de är anpassade till de förutsättningar som råder på finansmarknaden och därmed ge förlag på en handlingsplan. För att anpassa vår modell till rådande omständigheter på den finansiella marknaden väljer vi att kombinera det resursbaserade synsättet enligt Barney med D’Avenis hyperkonkurrens. D’Avenis modell har bidragit till att identifiera de drivkrafter som ligger bakom en allt mer dynamisk och konkurrensintensiv marknad. Genom att kombinera det resursbaserade synsättet med hyperkonkurrens påvisar vi vad Teece, Pizano och Shuen beskriver som dynamiska kapabiliteter. Kombinationen av dessa två synsätt leder till en djupare beskrivning av de interna såväl som externa faktorer företag behöver analysera inför valet och utvecklingen av framtida strategier. De externa faktorer vi funnit vara avgörande för marknadsplatsernas strategi är kundkrav, politiska utspel, teknologiska genombrott och allmänhetens inställning medan de dynamiska kapabiliteterna är medvetenhet, flexibilitet, teknisk kompetens och kundanpassning. Den brist vi ser i D’Avenis resonemang är att han inte tar hänsyn till de relationer som blir allt viktigare vid utvecklingen av avancerade tekniska system. Han menar att företag inte ska utnyttja det strategiska försprång ett företag har utan ska införa marknadsstörningar oavsett marknadsförutsättningarna. Vi anser att företagen måste utnyttja den temporära fördelen som uppkommer och dessutom större vikt vid att skapa förtroende och långsiktiga relationer till de viktigaste aktörerna på marknaden. Vi har kommit fram till den slutsatsen att företag, för att över huvudtaget kunna hantera den komplexitet som redan nu drabbat många marknader, måste skapa medvetenhet och vilja till förändring. En beredskap inför kommande förändring innebär ett aktivt sökande efter alternativa positioner och därmed ett proaktivt förhållningssätt. Summary
The purpose of this master thesis is to identify different criteria on how Stock Exchanges compete in the Swedish financial market. The report illuminates both economic and technological factors crucial to young and innovative high-tech companies selecting a list of quotation when entering the stock market. The work has resulted in a framework that helps marketplaces develop different capabilities and competencies to facilitate the handling of future technological leaps in high turbulent markets. In our study we illustrate the problem of satisfying both companies already listed as well as potential customers and new investors. Today the technological systems become more and more a requirement for marketplaces trading in stocks. This chase for new technologies puts the marketplaces in the technological frontline and at the same time exposes them to di (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tränefors, Michel and Svärd, Michael
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Marknadsplatser, aktiemarknad, konkurrensfördelar, strategi, teknologiskiften, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345235
date added to LUP
2001-07-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:13:52
@misc{1345235,
 abstract   = {Sammanfattning
Avregleringen av den finansiella marknaden har skapat förutsättningar för alternativa marknadsplatser. Företag kan i dag välja att notera sig på icke traditionella börser som inte är knutna till en fysisk handelsplats. För att skapa förtroende och långsiktighet för dessa virtuella marknadsplatser krävs det att vikt läggs vid relationen till kunderna. En del i detta är att ta hänsyn till de faktorer som potentiella kunder värderar i valet av marknadsplats. I dag väljer företag att notera sig på O-listan före någon av NGMs listor och väljer man NGMs lista är det enbart för att kraven där har varit lägre. Innebörden av detta är att företagen ser NGM enbart som en temporär lista innan de tar steget upp till O-listan. I vår studie ska vi försöka åskådliggöra problemet med hur de alternativa marknadsplatserna ska tillgodose kraven från gamla företag och samtidigt attrahera nya bolag och därmed nya investerare. Vårt primära syfte med detta examensarbete är att presentera en teoretisk modell och ett ramverk som belyser viktiga faktorer att ta hänsyn till vid utformningen av de svenska marknadsplatsernas strategi. Dessutom avser vi att applicera det ramverk vi utvecklat på NGM för att på så sätt analysera hur väl de är anpassade till de förutsättningar som råder på finansmarknaden och därmed ge förlag på en handlingsplan. För att anpassa vår modell till rådande omständigheter på den finansiella marknaden väljer vi att kombinera det resursbaserade synsättet enligt Barney med D’Avenis hyperkonkurrens. D’Avenis modell har bidragit till att identifiera de drivkrafter som ligger bakom en allt mer dynamisk och konkurrensintensiv marknad. Genom att kombinera det resursbaserade synsättet med hyperkonkurrens påvisar vi vad Teece, Pizano och Shuen beskriver som dynamiska kapabiliteter. Kombinationen av dessa två synsätt leder till en djupare beskrivning av de interna såväl som externa faktorer företag behöver analysera inför valet och utvecklingen av framtida strategier. De externa faktorer vi funnit vara avgörande för marknadsplatsernas strategi är kundkrav, politiska utspel, teknologiska genombrott och allmänhetens inställning medan de dynamiska kapabiliteterna är medvetenhet, flexibilitet, teknisk kompetens och kundanpassning. Den brist vi ser i D’Avenis resonemang är att han inte tar hänsyn till de relationer som blir allt viktigare vid utvecklingen av avancerade tekniska system. Han menar att företag inte ska utnyttja det strategiska försprång ett företag har utan ska införa marknadsstörningar oavsett marknadsförutsättningarna. Vi anser att företagen måste utnyttja den temporära fördelen som uppkommer och dessutom större vikt vid att skapa förtroende och långsiktiga relationer till de viktigaste aktörerna på marknaden. Vi har kommit fram till den slutsatsen att företag, för att över huvudtaget kunna hantera den komplexitet som redan nu drabbat många marknader, måste skapa medvetenhet och vilja till förändring. En beredskap inför kommande förändring innebär ett aktivt sökande efter alternativa positioner och därmed ett proaktivt förhållningssätt. Summary
The purpose of this master thesis is to identify different criteria on how Stock Exchanges compete in the Swedish financial market. The report illuminates both economic and technological factors crucial to young and innovative high-tech companies selecting a list of quotation when entering the stock market. The work has resulted in a framework that helps marketplaces develop different capabilities and competencies to facilitate the handling of future technological leaps in high turbulent markets. In our study we illustrate the problem of satisfying both companies already listed as well as potential customers and new investors. Today the technological systems become more and more a requirement for marketplaces trading in stocks. This chase for new technologies puts the marketplaces in the technological frontline and at the same time exposes them to di},
 author    = {Tränefors, Michel and Svärd, Michael},
 keyword   = {Marknadsplatser,aktiemarknad,konkurrensfördelar,strategi,teknologiskiften,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtidens aktiehandel - Strategier för virtuella marknadsplatser},
 year     = {2001},
}