Advanced

Överväganden och effekter vid implementering av ny teknologi – en fallstudie av Anototeknologin

Lundin, Susanne and Quist, Maria (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Avsikten med uppsatsen är att utvärdera och analysera implementeringen av en ny teknologi, vilken befinner sig i en nätverksdriven marknad. Studien ämnar se till de överväganden företag står inför vid implementering av Anototeknologi, förändringar som implementeringen medför samt de för- och nackdelar som uppleves. För att nå syftet med denna undersökning används kvalitativa intervjuer uppdelade i två fall med två slutkunder till företaget Anoto. Teorierna som används och ställs mot empirin är disruptiv, plattforms teori, nätverkseffekter, switching cost & TCO. Uppsatsens empiriska material består av kvalitativ data erhållen från intervjuer med två Anotopartner: Penboosts Solutions AB och Catrel AB, två slutkunder: Würth Svenska AB och... (More)
Avsikten med uppsatsen är att utvärdera och analysera implementeringen av en ny teknologi, vilken befinner sig i en nätverksdriven marknad. Studien ämnar se till de överväganden företag står inför vid implementering av Anototeknologi, förändringar som implementeringen medför samt de för- och nackdelar som uppleves. För att nå syftet med denna undersökning används kvalitativa intervjuer uppdelade i två fall med två slutkunder till företaget Anoto. Teorierna som används och ställs mot empirin är disruptiv, plattforms teori, nätverkseffekter, switching cost & TCO. Uppsatsens empiriska material består av kvalitativ data erhållen från intervjuer med två Anotopartner: Penboosts Solutions AB och Catrel AB, två slutkunder: Würth Svenska AB och Hemtjänsten i Sundbyberg, tre användare av Anotopennan: två Würthsäljare och en hemtjänstarbetare, samt sekundärdata erhållen från de undersökta företagens hemsidor och annat informationsmaterial. Överväganden vid implementering av en ny teknologi var bland annat användarvänlighet, teknologiska finesser, företagets verksamhet och kultur samt nätverkseffekter. Anototeknologin gav i ett fall upphov till ett extra arbetsmoment medan i det andra fallet tog bort ett arbetsmoment. Andra effekter är dess snabba informationsöverföring och positiva personliga vinster, dock är den digitala pennan lite ömtålig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Susanne and Quist, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Implementering av ny teknologi, disruptiv, plattform, nätverkseffekter, switching cost, TCO, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345287
date added to LUP
2008-06-02
date last changed
2012-04-02 16:58:24
@misc{1345287,
 abstract   = {Avsikten med uppsatsen är att utvärdera och analysera implementeringen av en ny teknologi, vilken befinner sig i en nätverksdriven marknad. Studien ämnar se till de överväganden företag står inför vid implementering av Anototeknologi, förändringar som implementeringen medför samt de för- och nackdelar som uppleves. För att nå syftet med denna undersökning används kvalitativa intervjuer uppdelade i två fall med två slutkunder till företaget Anoto. Teorierna som används och ställs mot empirin är disruptiv, plattforms teori, nätverkseffekter, switching cost & TCO. Uppsatsens empiriska material består av kvalitativ data erhållen från intervjuer med två Anotopartner: Penboosts Solutions AB och Catrel AB, två slutkunder: Würth Svenska AB och Hemtjänsten i Sundbyberg, tre användare av Anotopennan: två Würthsäljare och en hemtjänstarbetare, samt sekundärdata erhållen från de undersökta företagens hemsidor och annat informationsmaterial. Överväganden vid implementering av en ny teknologi var bland annat användarvänlighet, teknologiska finesser, företagets verksamhet och kultur samt nätverkseffekter. Anototeknologin gav i ett fall upphov till ett extra arbetsmoment medan i det andra fallet tog bort ett arbetsmoment. Andra effekter är dess snabba informationsöverföring och positiva personliga vinster, dock är den digitala pennan lite ömtålig.},
 author    = {Lundin, Susanne and Quist, Maria},
 keyword   = {Implementering av ny teknologi,disruptiv,plattform,nätverkseffekter,switching cost,TCO,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överväganden och effekter vid implementering av ny teknologi – en fallstudie av Anototeknologin},
 year     = {2008},
}