Advanced

Belöningssystem - Kan ett kunskapsföretag i offentlig respektive ett i privat sektor lära av varandra?

Andersen, Christian; Stridbeck, Marie; Granlund, Anna and Jönsson, Camilla Linnea (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och jämföra belöningssystemen i ett offentligt och ett privat kunskapsföretag för att undersöka om de båda företagen kan lära av varandra. Vi har i vårt uppsatsarbete använt oss av en deduktiv forskningsansats. För att uppnå vårt syfte har vi valt att göra fallstudier. Vi har införskaffat informationen vi behövde genom personliga intervjuer med chefer på olika nivåer i de båda fallföretagen. Intervjuerna kan karakteriseras som semistandardiserade. Vi använde oss även av sekundärdata som t ex olika former av företagsinternt material och litteratur. Vi har genomgående i analysen använt vår valda teori både bakgrunds- och strukturmässigt. Våra slutsatser är att Universitetssjukhuset i Lund (USiL) inte kan lära sig något... (More)
Syftet är att beskriva och jämföra belöningssystemen i ett offentligt och ett privat kunskapsföretag för att undersöka om de båda företagen kan lära av varandra. Vi har i vårt uppsatsarbete använt oss av en deduktiv forskningsansats. För att uppnå vårt syfte har vi valt att göra fallstudier. Vi har införskaffat informationen vi behövde genom personliga intervjuer med chefer på olika nivåer i de båda fallföretagen. Intervjuerna kan karakteriseras som semistandardiserade. Vi använde oss även av sekundärdata som t ex olika former av företagsinternt material och litteratur. Vi har genomgående i analysen använt vår valda teori både bakgrunds- och strukturmässigt. Våra slutsatser är att Universitetssjukhuset i Lund (USiL) inte kan lära sig något av Sigma Kommun och Landsting AB:s (Sigma) belöningssystem. Detta beror framför allt på att företagen befinner sig i olika sektorer och har helt andra ekonomiska förutsättningar. Vi anser dock att Sigma kan lära av USiL vad gäller de psykologiska och sociala belöningarna. Detta då det kan vara lämpligt att i likhet med USiL formalisera de icke-monetära belöningarna i en policy av något slag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1345293,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och jämföra belöningssystemen i ett offentligt och ett privat kunskapsföretag för att undersöka om de båda företagen kan lära av varandra. Vi har i vårt uppsatsarbete använt oss av en deduktiv forskningsansats. För att uppnå vårt syfte har vi valt att göra fallstudier. Vi har införskaffat informationen vi behövde genom personliga intervjuer med chefer på olika nivåer i de båda fallföretagen. Intervjuerna kan karakteriseras som semistandardiserade. Vi använde oss även av sekundärdata som t ex olika former av företagsinternt material och litteratur. Vi har genomgående i analysen använt vår valda teori både bakgrunds- och strukturmässigt. Våra slutsatser är att Universitetssjukhuset i Lund (USiL) inte kan lära sig något av Sigma Kommun och Landsting AB:s (Sigma) belöningssystem. Detta beror framför allt på att företagen befinner sig i olika sektorer och har helt andra ekonomiska förutsättningar. Vi anser dock att Sigma kan lära av USiL vad gäller de psykologiska och sociala belöningarna. Detta då det kan vara lämpligt att i likhet med USiL formalisera de icke-monetära belöningarna i en policy av något slag.},
 author    = {Andersen, Christian and Stridbeck, Marie and Granlund, Anna and Jönsson, Camilla Linnea},
 keyword   = {Ekonomistyrning,Belöningssystem,Kunskapsföretag,Offentlig sektor,Privat sektor,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Belöningssystem - Kan ett kunskapsföretag i offentlig respektive ett i privat sektor lära av varandra?},
 year     = {2004},
}