Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Koppling mellan Balanced Scorecard och belöningssystemet - En möjlighet att ta Balanced Scorecard ett steg längre?

Alexandersson, Maria ; Malmros, Sara and Emanuelsson, Gunilla (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Allt fler företag anser att deras nuvarande belöningssystem inte motsvarar omvärldens krav och interna organisationsförändringar. De är ofta utarbetade på samma sätt som på den tid då det rådde en stabil marknadstillväxt och måttlig konkurrens. Stora förändringar har skett sedan dess. Flera av de nya problem som företag ställs inför vid utformning av belöningssystemet skulle eventuellt kunna underlättas genom en koppling till styrverktyget Balanced Scorecard. Företag har nyligen börjat implementera system där belöningssystem och Balanced Scorecard kopplas samman men det finns ännu lite erfarenhet inom området av att belöna prestationer med utgångspunkt i Balanced Scorecard. Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera ett företags... (More)
Allt fler företag anser att deras nuvarande belöningssystem inte motsvarar omvärldens krav och interna organisationsförändringar. De är ofta utarbetade på samma sätt som på den tid då det rådde en stabil marknadstillväxt och måttlig konkurrens. Stora förändringar har skett sedan dess. Flera av de nya problem som företag ställs inför vid utformning av belöningssystemet skulle eventuellt kunna underlättas genom en koppling till styrverktyget Balanced Scorecard. Företag har nyligen börjat implementera system där belöningssystem och Balanced Scorecard kopplas samman men det finns ännu lite erfarenhet inom området av att belöna prestationer med utgångspunkt i Balanced Scorecard. Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera ett företags Balanced Scorecard och belöningssystem samt om och hur de skulle kunna kopplas samman med varandra. Genom att göra en fallstudie av ett företag, som arbetar med Balanced Scorecard men ännu inte har kopplat belöningssystemet till styrverktyget, och sedan komplettera med erfarenheter från ett företag som kopplat systemen, kom vi fram till att en koppling kan vara positiv ur ett flertal aspekter. Den största fördelen vi kunnat urskilja är att kopplingen kan förstärka effekten av Balanced Scorecard och därmed underlätta för företaget att arbeta mot strategin. En annan fördel är att belöningarna kan skapa uppmärksamhet kring Balanced Scorecard, vilket är positivt för företag som har svårigheter att implementera styrverktyget i organisationen. Den främsta nackdelen upplever vi vara att eventuella felaktigheter i Balanced Scorecard förstärks vid en koppling till belöningssystemet. Slutligen har vi funnit att en koppling även ger positiva effekter på belöningssystemet, vilket i sin tur kan öka motivationen på företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alexandersson, Maria ; Malmros, Sara and Emanuelsson, Gunilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Balanced Scorecard, BSC, belöningssystem, motivation, koppling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345301
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:55:05
@misc{1345301,
 abstract   = {Allt fler företag anser att deras nuvarande belöningssystem inte motsvarar omvärldens krav och interna organisationsförändringar. De är ofta utarbetade på samma sätt som på den tid då det rådde en stabil marknadstillväxt och måttlig konkurrens. Stora förändringar har skett sedan dess. Flera av de nya problem som företag ställs inför vid utformning av belöningssystemet skulle eventuellt kunna underlättas genom en koppling till styrverktyget Balanced Scorecard. Företag har nyligen börjat implementera system där belöningssystem och Balanced Scorecard kopplas samman men det finns ännu lite erfarenhet inom området av att belöna prestationer med utgångspunkt i Balanced Scorecard. Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera ett företags Balanced Scorecard och belöningssystem samt om och hur de skulle kunna kopplas samman med varandra. Genom att göra en fallstudie av ett företag, som arbetar med Balanced Scorecard men ännu inte har kopplat belöningssystemet till styrverktyget, och sedan komplettera med erfarenheter från ett företag som kopplat systemen, kom vi fram till att en koppling kan vara positiv ur ett flertal aspekter. Den största fördelen vi kunnat urskilja är att kopplingen kan förstärka effekten av Balanced Scorecard och därmed underlätta för företaget att arbeta mot strategin. En annan fördel är att belöningarna kan skapa uppmärksamhet kring Balanced Scorecard, vilket är positivt för företag som har svårigheter att implementera styrverktyget i organisationen. Den främsta nackdelen upplever vi vara att eventuella felaktigheter i Balanced Scorecard förstärks vid en koppling till belöningssystemet. Slutligen har vi funnit att en koppling även ger positiva effekter på belöningssystemet, vilket i sin tur kan öka motivationen på företaget.},
 author    = {Alexandersson, Maria and Malmros, Sara and Emanuelsson, Gunilla},
 keyword   = {Balanced Scorecard,BSC,belöningssystem,motivation,koppling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Koppling mellan Balanced Scorecard och belöningssystemet - En möjlighet att ta Balanced Scorecard ett steg längre?},
 year     = {2004},
}