Advanced

Den fragmenterade coachen - en fallstudie i en säljande organisation

Tordenmalm, Mikael; Mårtensson, Fredrik and Ivarsson, Max (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att skapa en försåelse för innebörden av begreppet coach samt att differentiera detta begrepp inom den studerade organisationen. Metod: En abduktiv forskningsansats har använts och metoden har varit kvalitativ. Det empiriska materialet har insamlats med hjälp av öppna individuella intervjuer av sju personer med varierande ställning på det studerade företaget
Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiven utgår framförallt från litteratur beträffande coaching samt annan litteratur om olika ledarskapsstilar. Empiri: Studien har gjorts på ett stort svenska företags lokalkontor i Malmö. Företaget är försäljningsorienterat och tillhandahåller tjänster till konsumenter och företag. Intervjuobjekten utgjordes av personer med varierande... (More)
Syfte: Att skapa en försåelse för innebörden av begreppet coach samt att differentiera detta begrepp inom den studerade organisationen. Metod: En abduktiv forskningsansats har använts och metoden har varit kvalitativ. Det empiriska materialet har insamlats med hjälp av öppna individuella intervjuer av sju personer med varierande ställning på det studerade företaget
Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiven utgår framförallt från litteratur beträffande coaching samt annan litteratur om olika ledarskapsstilar. Empiri: Studien har gjorts på ett stort svenska företags lokalkontor i Malmö. Företaget är försäljningsorienterat och tillhandahåller tjänster till konsumenter och företag. Intervjuobjekten utgjordes av personer med varierande befattningar på företagets kontor i Malmö. Resultat: Vi har kommit fram till att begreppet coach är mycket differentierat genom att det innehåller en mängd olika roller. Dessa roller kan placeras på olika nivåer inom organisationens hierarki vilket gör att konflikter mellan rollerna kan uppstå. Allt detta gör att risken för att coachen upplever sin yrkesroll som fragmenterad är betydande och att förståelse för denna problematik är viktig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tordenmalm, Mikael; Mårtensson, Fredrik and Ivarsson, Max
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
coach, ledarstil, roll, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345340
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:10:06
@misc{1345340,
  abstract     = {Syfte: Att skapa en försåelse för innebörden av begreppet coach samt att differentiera detta begrepp inom den studerade organisationen. Metod: En abduktiv forskningsansats har använts och metoden har varit kvalitativ. Det empiriska materialet har insamlats med hjälp av öppna individuella intervjuer av sju personer med varierande ställning på det studerade företaget
Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiven utgår framförallt från litteratur beträffande coaching samt annan litteratur om olika ledarskapsstilar. Empiri: Studien har gjorts på ett stort svenska företags lokalkontor i Malmö. Företaget är försäljningsorienterat och tillhandahåller tjänster till konsumenter och företag. Intervjuobjekten utgjordes av personer med varierande befattningar på företagets kontor i Malmö. Resultat: Vi har kommit fram till att begreppet coach är mycket differentierat genom att det innehåller en mängd olika roller. Dessa roller kan placeras på olika nivåer inom organisationens hierarki vilket gör att konflikter mellan rollerna kan uppstå. Allt detta gör att risken för att coachen upplever sin yrkesroll som fragmenterad är betydande och att förståelse för denna problematik är viktig.},
  author       = {Tordenmalm, Mikael and Mårtensson, Fredrik and Ivarsson, Max},
  keyword      = {coach,ledarstil,roll,Management of enterprises,Företagsledning, management},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Den fragmenterade coachen - en fallstudie i en säljande organisation},
  year         = {2006},
}