Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nyckeltal i ideella föreningar - En studie av tio årsredovisningar samt en fallstudie av Cancerfonden

Josefsson, Helena ; Hurtig, Gabriella and Jönsson, Caroline (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera förekomsten samt karaktären av nyckeltal i ideella föreningars årsredovisningar. Vidare är syftet att utveckla nyckeltal för extern användning inom ramen för ett Balanced Scorecard i en ideell förening. Metod: Denna uppsats består av två delstudier. Den första delstudien, årsredovisningsstudien kan sägas vara av explorativ karaktär. Metoden vi använt oss av är en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod där de kvalitativa inslagen är övervägande. Denna delstudie utgår från en induktiv ansats. När det gäller delstudie två baseras den på en fallstudie av Cancerfonden. Metoden vi använder oss av är övergripande av kvalitativ karaktär. I denna delstudie utgår vi från en abduktiv ansats.... (More)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera förekomsten samt karaktären av nyckeltal i ideella föreningars årsredovisningar. Vidare är syftet att utveckla nyckeltal för extern användning inom ramen för ett Balanced Scorecard i en ideell förening. Metod: Denna uppsats består av två delstudier. Den första delstudien, årsredovisningsstudien kan sägas vara av explorativ karaktär. Metoden vi använt oss av är en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod där de kvalitativa inslagen är övervägande. Denna delstudie utgår från en induktiv ansats. När det gäller delstudie två baseras den på en fallstudie av Cancerfonden. Metoden vi använder oss av är övergripande av kvalitativ karaktär. I denna delstudie utgår vi från en abduktiv ansats. Slutsatser: Mot bakgrund av den ideella sektorns mångfald och betydelse i svensk samhällsliv aktualiserade vi frågan hur den information som ideella föreningar visar upp gentemot sina intressenter är utformad i exempelvis en årsredovisning. Nyckeltal är ett vanligt sätt att utvärdera verksamheten i ett privat företags årsredovisning, vilket väcker tanken på dess relevans även för den ideella sektorn. Vi studerade tio ideella föreningars årsredovisningar och fann att flest nyckeltal fanns representerade inom den kategori vi valde att benämna som verksamhetsspecifik. Vidare fann vi även att traditionella nyckeltal förekom i betydligt högre utsträckning än vi kunnat tro. Gällande delstudie två hade vi för avsikt att studera Cancerfonden med dess intressenter och presentera ett Balanced Scorecard som skulle kunna användas i föreningens årsredovisning. Föreningens vision, strategi samt kritiska framgångsfaktorer mynnade ut i följande perspektiv: finansiellt perspektiv, internt process-, givar- samt mottagarperspektiv. Inom respektive perspektiv föreslogs tre till fyra nyckeltal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefsson, Helena ; Hurtig, Gabriella and Jönsson, Caroline
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
nyckeltal, årsredovisning, Balanced Scorecard, ideell förening, perspektiv, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345352
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:38:12
@misc{1345352,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att beskriva och analysera förekomsten samt karaktären av nyckeltal i ideella föreningars årsredovisningar. Vidare är syftet att utveckla nyckeltal för extern användning inom ramen för ett Balanced Scorecard i en ideell förening. Metod: Denna uppsats består av två delstudier. Den första delstudien, årsredovisningsstudien kan sägas vara av explorativ karaktär. Metoden vi använt oss av är en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod där de kvalitativa inslagen är övervägande. Denna delstudie utgår från en induktiv ansats. När det gäller delstudie två baseras den på en fallstudie av Cancerfonden. Metoden vi använder oss av är övergripande av kvalitativ karaktär. I denna delstudie utgår vi från en abduktiv ansats. Slutsatser: Mot bakgrund av den ideella sektorns mångfald och betydelse i svensk samhällsliv aktualiserade vi frågan hur den information som ideella föreningar visar upp gentemot sina intressenter är utformad i exempelvis en årsredovisning. Nyckeltal är ett vanligt sätt att utvärdera verksamheten i ett privat företags årsredovisning, vilket väcker tanken på dess relevans även för den ideella sektorn. Vi studerade tio ideella föreningars årsredovisningar och fann att flest nyckeltal fanns representerade inom den kategori vi valde att benämna som verksamhetsspecifik. Vidare fann vi även att traditionella nyckeltal förekom i betydligt högre utsträckning än vi kunnat tro. Gällande delstudie två hade vi för avsikt att studera Cancerfonden med dess intressenter och presentera ett Balanced Scorecard som skulle kunna användas i föreningens årsredovisning. Föreningens vision, strategi samt kritiska framgångsfaktorer mynnade ut i följande perspektiv: finansiellt perspektiv, internt process-, givar- samt mottagarperspektiv. Inom respektive perspektiv föreslogs tre till fyra nyckeltal.},
 author    = {Josefsson, Helena and Hurtig, Gabriella and Jönsson, Caroline},
 keyword   = {nyckeltal,årsredovisning,Balanced Scorecard,ideell förening,perspektiv,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyckeltal i ideella föreningar - En studie av tio årsredovisningar samt en fallstudie av Cancerfonden},
 year     = {2003},
}