Advanced

Affärsänglar - Värdefulla för företagen?

Nilsson, Annette and Karlsson, Caroline (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsen titel: Affärsänglar – Värdefulla för företagen? Seminariedatum: 28 januari 2003 Ämne: Magisteruppsats i redovisning 10 p. Författare: Caroline Karlsson Annette Nilsson Handledare: Hans Landström Företag: Aspiro AB, Galenica AB, Ludesi AB Fem nyckelord: Affärsängel, informella investerare, venture capital-företag, entreprenörskap, värde Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån företagens perspektiv besvara följande frågeställningar:
 Vilken form av arbete utför affärsänglarna inom företagen och innebär detta att värde tillförs?  Tar företagen verkligen tillvara på de eventuella värden som affärsänglarna medför och om så är fallet på vilket sätt?  Finns det möjlighet för företagen att ta... (More)
Sammanfattning Uppsatsen titel: Affärsänglar – Värdefulla för företagen? Seminariedatum: 28 januari 2003 Ämne: Magisteruppsats i redovisning 10 p. Författare: Caroline Karlsson Annette Nilsson Handledare: Hans Landström Företag: Aspiro AB, Galenica AB, Ludesi AB Fem nyckelord: Affärsängel, informella investerare, venture capital-företag, entreprenörskap, värde Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån företagens perspektiv besvara följande frågeställningar:
 Vilken form av arbete utför affärsänglarna inom företagen och innebär detta att värde tillförs?  Tar företagen verkligen tillvara på de eventuella värden som affärsänglarna medför och om så är fallet på vilket sätt?  Finns det möjlighet för företagen att ta tillvara på affärsänglarnas egenskaper på ytterligare sätt och i så fall hur? Metod: I uppsatsen använder vi en kvalitativ metod med företagande av fallstudier. Vi har i fallföretagen genomfört personliga intervjuer. Slutsatser: Affärsänglarna tillför företagen värde. Huruvida företagen tar tillvara på de egenskaper som affärsänglarna kan bidraga med varierar dock. I vissa delar av företagen är affärsänglarnas bidrag av liten art, medan det i andra delar av företagen förefaller sig att vara tvärtom. Vi anser dock att det finns ytterligare områden inom verksamheten där företaget skulle kunna dra nytta av relationen till affärsängeln. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Annette and Karlsson, Caroline
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
affärsängel, informella investerare, venture capital-företag, entreprenörskap, värde, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345358
date added to LUP
2003-01-28 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:31:58
@misc{1345358,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsen titel:	Affärsänglar – Värdefulla för företagen? Seminariedatum:	28 januari 2003 Ämne: Magisteruppsats i redovisning 10 p. Författare: Caroline Karlsson Annette Nilsson Handledare: Hans Landström Företag: Aspiro AB, Galenica AB, Ludesi AB Fem nyckelord: Affärsängel, informella investerare, venture capital-företag, entreprenörskap, värde Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån företagens perspektiv besvara följande frågeställningar:
 Vilken form av arbete utför affärsänglarna inom företagen och innebär detta att värde tillförs?  Tar företagen verkligen tillvara på de eventuella värden som affärsänglarna medför och om så är fallet på vilket sätt?  Finns det möjlighet för företagen att ta tillvara på affärsänglarnas egenskaper på ytterligare sätt och i så fall hur? Metod: I uppsatsen använder vi en kvalitativ metod med företagande av fallstudier. Vi har i fallföretagen genomfört personliga intervjuer. Slutsatser:	Affärsänglarna tillför företagen värde. Huruvida företagen tar tillvara på de egenskaper som affärsänglarna kan bidraga med varierar dock. I vissa delar av företagen är affärsänglarnas bidrag av liten art, medan det i andra delar av företagen förefaller sig att vara tvärtom. Vi anser dock att det finns ytterligare områden inom verksamheten där företaget skulle kunna dra nytta av relationen till affärsängeln.},
 author    = {Nilsson, Annette and Karlsson, Caroline},
 keyword   = {affärsängel,informella investerare,venture capital-företag,entreprenörskap,värde,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Affärsänglar - Värdefulla för företagen?},
 year     = {2003},
}