Advanced

Oberoende styrelseledamöter?

David, Melinda and Tessmar, Charlotte (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att beskriva och analysera begreppet oberoende styrelseledamot, samt visa vilka effekter och inställning kravet om att minst två styrelseledamöter skall vara oberoende av större aktieägare har på svenska börsnoterade bolag. För att uppnå vårt syfte har vi samlat in både primär- och sekundärdata. Primärdata har samlats in genom en explorativ undersökning av intervjuer med personer ur styrelsen eller företagsledningen i bolag som aktivt tillämpar Koden. Sekundärdata har samlats in från regler och riktlinjer kring oberoende i Sverige, EU, OECD och Storbritannien. Utifrån litteraturen har vi studerat teorier om corporate governance såsom stakeholderteorin, agentteorin och resource dependency teorin. Genom införandet av kravet... (More)
Studiens syfte är att beskriva och analysera begreppet oberoende styrelseledamot, samt visa vilka effekter och inställning kravet om att minst två styrelseledamöter skall vara oberoende av större aktieägare har på svenska börsnoterade bolag. För att uppnå vårt syfte har vi samlat in både primär- och sekundärdata. Primärdata har samlats in genom en explorativ undersökning av intervjuer med personer ur styrelsen eller företagsledningen i bolag som aktivt tillämpar Koden. Sekundärdata har samlats in från regler och riktlinjer kring oberoende i Sverige, EU, OECD och Storbritannien. Utifrån litteraturen har vi studerat teorier om corporate governance såsom stakeholderteorin, agentteorin och resource dependency teorin. Genom införandet av kravet om att minst två styrelseledamöter skall vara oberoende från de största ägarna (aktieägare som innehar mer än 10 % av aktierna eller rösterna) kommer aktieägarnas inflytande att minska i styrelsen. Därmed är oberoende styrelseledamöter ett verktyg för att skydda minoritetsägarna, då deras intressen kan komma i skymundan när kontrollägare dominerar styrelsen. Utvecklingen är dessutom ett verktyg till att demokratisera företagen. Undersökningen visade också att avgörande faktorer vid rekrytering av oberoende styrelseledamöter är kompetens och erfarenhet. Dessa kvalitéer har uppvägt andra faktorer, såsom kön, ålder, oberoende, osv. som skulle leda till en mer diversifierad styrelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
David, Melinda and Tessmar, Charlotte
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsstyrning, styrelse, styrelsens sammansättning och oberoende styrelseledamöter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345375
date added to LUP
2006-02-21
date last changed
2012-04-02 15:55:36
@misc{1345375,
 abstract   = {Studiens syfte är att beskriva och analysera begreppet oberoende styrelseledamot, samt visa vilka effekter och inställning kravet om att minst två styrelseledamöter skall vara oberoende av större aktieägare har på svenska börsnoterade bolag. För att uppnå vårt syfte har vi samlat in både primär- och sekundärdata. Primärdata har samlats in genom en explorativ undersökning av intervjuer med personer ur styrelsen eller företagsledningen i bolag som aktivt tillämpar Koden. Sekundärdata har samlats in från regler och riktlinjer kring oberoende i Sverige, EU, OECD och Storbritannien. Utifrån litteraturen har vi studerat teorier om corporate governance såsom stakeholderteorin, agentteorin och resource dependency teorin. Genom införandet av kravet om att minst två styrelseledamöter skall vara oberoende från de största ägarna (aktieägare som innehar mer än 10 % av aktierna eller rösterna) kommer aktieägarnas inflytande att minska i styrelsen. Därmed är oberoende styrelseledamöter ett verktyg för att skydda minoritetsägarna, då deras intressen kan komma i skymundan när kontrollägare dominerar styrelsen. Utvecklingen är dessutom ett verktyg till att demokratisera företagen. Undersökningen visade också att avgörande faktorer vid rekrytering av oberoende styrelseledamöter är kompetens och erfarenhet. Dessa kvalitéer har uppvägt andra faktorer, såsom kön, ålder, oberoende, osv. som skulle leda till en mer diversifierad styrelse.},
 author    = {David, Melinda and Tessmar, Charlotte},
 keyword   = {Svensk kod för bolagsstyrning,bolagsstyrning,styrelse,styrelsens sammansättning och oberoende styrelseledamöter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oberoende styrelseledamöter?},
 year     = {2006},
}