Advanced

Bankers strategier - samma tjänster men olika företag

Agering, Emma; Johansson, Madeleine; Karlsson, Ola and Persson, Johan (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och jämföra vad svenska banker med olika storlek väljer för strategier för att möta framtidens kundbehov med utgångspunkt från dess historia, konkurrenssituation och teknologiska utveckling. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod med ett abduktivt angreppssätt. Vår empiri har samlats in genom litteratur och genom intervjuer med de olika bankerna. Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av teorier som visar på vilka faktorer som har gjort att bankmarknaden har utvecklats som den har gjort. Därefter har vi gått djupare in på hur de olika bankernas strategier har uppkommit och slutligen bygger vår teoridel på hur de olika bankerna kan möta sina kunder på marknaden. Empiri:... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och jämföra vad svenska banker med olika storlek väljer för strategier för att möta framtidens kundbehov med utgångspunkt från dess historia, konkurrenssituation och teknologiska utveckling. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod med ett abduktivt angreppssätt. Vår empiri har samlats in genom litteratur och genom intervjuer med de olika bankerna. Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av teorier som visar på vilka faktorer som har gjort att bankmarknaden har utvecklats som den har gjort. Därefter har vi gått djupare in på hur de olika bankernas strategier har uppkommit och slutligen bygger vår teoridel på hur de olika bankerna kan möta sina kunder på marknaden. Empiri: Vår empiri utgörs först och främst av hur bankmarknaden har förändrats och utvecklats under de senaste åren. Därefter presenterar vi våra tre case som vi bildat utifrån intervjuer på fyra olika fullservicebanker, två små och två stora. Slutsatser: Vi ser att kundrelationer, tillgänglighet och kundnärhet blivit och blir allt viktigare på bankmarknaden. De små banker vi har undersökt har stark marknadskännedom och för dem är denna strategi viktig för att vara nära kunderna. De stora bankerna har olika strategier vad gäller tillgänglighet och bankkontor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Agering, Emma; Johansson, Madeleine; Karlsson, Ola and Persson, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bankbransch, Teknologiskifte, Kundbehov, Bankhistoria, Storleksstrategier, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345398
date added to LUP
2006-01-13
date last changed
2012-04-02 15:44:59
@misc{1345398,
 abstract   = {Syfte:	Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och jämföra vad svenska banker med olika storlek väljer för strategier för att möta framtidens kundbehov med utgångspunkt från dess historia, konkurrenssituation och teknologiska utveckling. Metod:	Vi har använt oss av en kvalitativ metod med ett abduktivt angreppssätt. Vår empiri har samlats in genom litteratur och genom intervjuer med de olika bankerna. Teoretiska perspektiv:	Vi har använt oss av teorier som visar på vilka faktorer som har gjort att bankmarknaden har utvecklats som den har gjort. Därefter har vi gått djupare in på hur de olika bankernas strategier har uppkommit och slutligen bygger vår teoridel på hur de olika bankerna kan möta sina kunder på marknaden. Empiri:	Vår empiri utgörs först och främst av hur bankmarknaden har förändrats och utvecklats under de senaste åren. Därefter presenterar vi våra tre case som vi bildat utifrån intervjuer på fyra olika fullservicebanker, två små och två stora. Slutsatser:	Vi ser att kundrelationer, tillgänglighet och kundnärhet blivit och blir allt viktigare på bankmarknaden. De små banker vi har undersökt har stark marknadskännedom och för dem är denna strategi viktig för att vara nära kunderna. De stora bankerna har olika strategier vad gäller tillgänglighet och bankkontor.},
 author    = {Agering, Emma and Johansson, Madeleine and Karlsson, Ola and Persson, Johan},
 keyword   = {Bankbransch,Teknologiskifte,Kundbehov,Bankhistoria,Storleksstrategier,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bankers strategier - samma tjänster men olika företag},
 year     = {2006},
}