Advanced

Varför uppstår budstrider - en studie av några faktorer

Hansson-Nansing, Christian and Bajwa, Awais (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE
Syftet med denna studie är dels att undersöka vilken påverkan vissa faktorer har på budstrider, dels att undersöka om budstrider har någon effekt på budpremien. METOD
En kvantitativ studie görs av 22 uppköpsobjekt på Stockholmsbörsen under perioden 1997-2007. Elva av objekten har varit föremål för budstrider, resterande objekt fungerar som en kontrollgrupp utan budstrider. Genom univariata analyser och en probitmodell försöker vi förklara fenomenet budstrider. TEORETISKA PERSPEKTIV
Vår teoretiska referensram bygger på tidigare forskning kring uppköp och förvärv samt artiklar relaterade till våra undersökningsvariabler. RESULTAT
Resultaten ger bara signifikant stöd åt en av de sju undersökningsvariablerna som förväntades påverka... (More)
SYFTE
Syftet med denna studie är dels att undersöka vilken påverkan vissa faktorer har på budstrider, dels att undersöka om budstrider har någon effekt på budpremien. METOD
En kvantitativ studie görs av 22 uppköpsobjekt på Stockholmsbörsen under perioden 1997-2007. Elva av objekten har varit föremål för budstrider, resterande objekt fungerar som en kontrollgrupp utan budstrider. Genom univariata analyser och en probitmodell försöker vi förklara fenomenet budstrider. TEORETISKA PERSPEKTIV
Vår teoretiska referensram bygger på tidigare forskning kring uppköp och förvärv samt artiklar relaterade till våra undersökningsvariabler. RESULTAT
Resultaten ger bara signifikant stöd åt en av de sju undersökningsvariablerna som förväntades påverka sannolikheten för budstrider. Dessutom tyder resultaten på att budstrider leder till lägre genomsnittlig budpremie, om än inte signifikant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson-Nansing, Christian and Bajwa, Awais
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
uppköp, förvärv, budpremie, budstrid, probit, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345406
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 17:02:38
@misc{1345406,
 abstract   = {SYFTE
Syftet med denna studie är dels att undersöka vilken påverkan vissa faktorer har på budstrider, dels att undersöka om budstrider har någon effekt på budpremien. METOD
En kvantitativ studie görs av 22 uppköpsobjekt på Stockholmsbörsen under perioden 1997-2007. Elva av objekten har varit föremål för budstrider, resterande objekt fungerar som en kontrollgrupp utan budstrider. Genom univariata analyser och en probitmodell försöker vi förklara fenomenet budstrider. TEORETISKA PERSPEKTIV
Vår teoretiska referensram bygger på tidigare forskning kring uppköp och förvärv samt artiklar relaterade till våra undersökningsvariabler. RESULTAT
Resultaten ger bara signifikant stöd åt en av de sju undersökningsvariablerna som förväntades påverka sannolikheten för budstrider. Dessutom tyder resultaten på att budstrider leder till lägre genomsnittlig budpremie, om än inte signifikant.},
 author    = {Hansson-Nansing, Christian and Bajwa, Awais},
 keyword   = {uppköp,förvärv,budpremie,budstrid,probit,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varför uppstår budstrider - en studie av några faktorer},
 year     = {2008},
}