Advanced

Organisationsstruktur och styrsystem - en fallstudie av UMAS

Bengtsson, Galia and Göransson, Anna (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
UMAS är i nuvarande organisation en kombination av professionell byråkrati, divisionalisering och en liten del innovativ organisation. En decentraliserad organisationsstruktur gör det möjligt att styra med ekonomiskt ansvar, men ställer också ökade krav på kontroll och uppföljning. De formella styrsystem som används på UMAS är framför allt enheter med kostnads- och resultatansvar, internpriser och budget. Budgeten är ett effektivt styrmedel i en anslagsfinansierad verksamhet som UMAS, genom att ansvar förtydligas och kontroll och uppföljning möjliggörs. Det är också viktigt att det i styrsystemen och organisationsstrukturen skapas incitament för att få medarbetarna till att arbeta för verksamhetens bästa, för att dess mål och visioner ska... (More)
UMAS är i nuvarande organisation en kombination av professionell byråkrati, divisionalisering och en liten del innovativ organisation. En decentraliserad organisationsstruktur gör det möjligt att styra med ekonomiskt ansvar, men ställer också ökade krav på kontroll och uppföljning. De formella styrsystem som används på UMAS är framför allt enheter med kostnads- och resultatansvar, internpriser och budget. Budgeten är ett effektivt styrmedel i en anslagsfinansierad verksamhet som UMAS, genom att ansvar förtydligas och kontroll och uppföljning möjliggörs. Det är också viktigt att det i styrsystemen och organisationsstrukturen skapas incitament för att få medarbetarna till att arbeta för verksamhetens bästa, för att dess mål och visioner ska uppnås. Belöningssystem skulle här kunna vara användbart, men detta saknas på UMAS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Galia and Göransson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationsstruktur, styrsystem, ansvarsenheter, decentralisering, målbild, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345417
date added to LUP
2004-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:58:34
@misc{1345417,
 abstract   = {UMAS är i nuvarande organisation en kombination av professionell byråkrati, divisionalisering och en liten del innovativ organisation. En decentraliserad organisationsstruktur gör det möjligt att styra med ekonomiskt ansvar, men ställer också ökade krav på kontroll och uppföljning. De formella styrsystem som används på UMAS är framför allt enheter med kostnads- och resultatansvar, internpriser och budget. Budgeten är ett effektivt styrmedel i en anslagsfinansierad verksamhet som UMAS, genom att ansvar förtydligas och kontroll och uppföljning möjliggörs. Det är också viktigt att det i styrsystemen och organisationsstrukturen skapas incitament för att få medarbetarna till att arbeta för verksamhetens bästa, för att dess mål och visioner ska uppnås. Belöningssystem skulle här kunna vara användbart, men detta saknas på UMAS.},
 author    = {Bengtsson, Galia and Göransson, Anna},
 keyword   = {organisationsstruktur,styrsystem,ansvarsenheter,decentralisering,målbild,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationsstruktur och styrsystem - en fallstudie av UMAS},
 year     = {2004},
}