Advanced

Det nivellerade butiksutbudet - ett hot eller en möjlighet?

Sardh, David; Orrenius, Mattias and Fricke, Gustav (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka och analysera de möjligheter som den fristående herrmodebutiken har för att skapa innovativa konkurrensfördelar. Vår förhoppning är att denna undersökning ska utmynna i ett antal alternativ för hur herrmodebutiker kan positionera sig för ökad konkurrenskraft. Metod: Uppsatsen utgår från en abduktiv ansats, med utgångspunkt från Blue Ocean Strategy som ett operationellt ramverk. Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av Blue Ocean Strategy som ett ramverk och kompletterat med teorier kring service och samarbeten. Empiriska perspektiv: Vår empiri har vi erhållit genom 17 butiksenkäter, en semistrukturerad intervju med en herrmodebutik samt 90 kundenkäter. Slutsats: Uppsatsen har utmynnat i fyra olika... (More)
Syfte: Att undersöka och analysera de möjligheter som den fristående herrmodebutiken har för att skapa innovativa konkurrensfördelar. Vår förhoppning är att denna undersökning ska utmynna i ett antal alternativ för hur herrmodebutiker kan positionera sig för ökad konkurrenskraft. Metod: Uppsatsen utgår från en abduktiv ansats, med utgångspunkt från Blue Ocean Strategy som ett operationellt ramverk. Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av Blue Ocean Strategy som ett ramverk och kompletterat med teorier kring service och samarbeten. Empiriska perspektiv: Vår empiri har vi erhållit genom 17 butiksenkäter, en semistrukturerad intervju med en herrmodebutik samt 90 kundenkäter. Slutsats: Uppsatsen har utmynnat i fyra olika differentieringsförslag, baserade på Porters tre positioneringsstrategier, för fristående herrmodebutiker. Till syvende och sist handlar det om att som butik vara unik och skilja sig från mängden. Vidare gäller det att satsa på att bli svårkopierad, något som i våra förslag uppnåddes genom att inkorporera lokala aktörer i samarbete och extratjänster. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sardh, David; Orrenius, Mattias and Fricke, Gustav
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Blue Ocean Strategy, Samarbete, Extratjänster, Herrmode, Differentiering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345461
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 17:02:18
@misc{1345461,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka och analysera de möjligheter som den fristående herrmodebutiken har för att skapa innovativa konkurrensfördelar. Vår förhoppning är att denna undersökning ska utmynna i ett antal alternativ för hur herrmodebutiker kan positionera sig för ökad konkurrenskraft. Metod: Uppsatsen utgår från en abduktiv ansats, med utgångspunkt från Blue Ocean Strategy som ett operationellt ramverk. Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av Blue Ocean Strategy som ett ramverk och kompletterat med teorier kring service och samarbeten. Empiriska perspektiv: Vår empiri har vi erhållit genom 17 butiksenkäter, en semistrukturerad intervju med en herrmodebutik samt 90 kundenkäter. Slutsats: Uppsatsen har utmynnat i fyra olika differentieringsförslag, baserade på Porters tre positioneringsstrategier, för fristående herrmodebutiker. Till syvende och sist handlar det om att som butik vara unik och skilja sig från mängden. Vidare gäller det att satsa på att bli svårkopierad, något som i våra förslag uppnåddes genom att inkorporera lokala aktörer i samarbete och extratjänster.},
 author    = {Sardh, David and Orrenius, Mattias and Fricke, Gustav},
 keyword   = {Blue Ocean Strategy,Samarbete,Extratjänster,Herrmode,Differentiering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det nivellerade butiksutbudet - ett hot eller en möjlighet?},
 year     = {2008},
}