Advanced

Organisationsbyggande åtgärder vid ett företagsförvärv

Bruhn, Robert and Johansson, Peter (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Ett vanligt förändringsfenomen för dagens organisationer, för att kunna hävda sig i den hårdnande konkurrensen, är att genomgå ett samgående eller ett företagsförvärv. Den påföljande integrationsprocessen har där visat sig vara problematisk i den mening att tanken om det gemensamma bolaget inte alltid ter sig självklart för den gemene medarbetaren. Svårigheter att identifiera sig i den nya organisationen har visat sig underbygga gruppbildning vilket förstärker känslan ”vi” och ”dem” även fast arbetet sker under samma företagsnamn. Syfte: Hur en organisationsbyggande process kan gå till vid ett företagsförvärv. Slutsatser: Uppsatsen har lyft fram identifikationsproblematiken när två organisationer bestämmer sig för att integreras. Ledningen... (More)
Ett vanligt förändringsfenomen för dagens organisationer, för att kunna hävda sig i den hårdnande konkurrensen, är att genomgå ett samgående eller ett företagsförvärv. Den påföljande integrationsprocessen har där visat sig vara problematisk i den mening att tanken om det gemensamma bolaget inte alltid ter sig självklart för den gemene medarbetaren. Svårigheter att identifiera sig i den nya organisationen har visat sig underbygga gruppbildning vilket förstärker känslan ”vi” och ”dem” även fast arbetet sker under samma företagsnamn. Syfte: Hur en organisationsbyggande process kan gå till vid ett företagsförvärv. Slutsatser: Uppsatsen har lyft fram identifikationsproblematiken när två organisationer bestämmer sig för att integreras. Ledningen av integrationsprocessen har här visat sig ha stor betydelse då denna kan underminera friktionerna under integrationsprocessen. Här kan en tydlig och enig ledning skapa föreställningen om det gemensamma bolaget där medarbetaren känner tillhörighet med färdriktningen. Studien har även påvisat ledningens möjlighet att styra och kontrollera medarbetarens föreställning av situationen. Väl genomtänkta och underbyggda handlingar kan i detta fall skapa symbolvärde för personalen och ligga till grund för tanken om det gemensamma bolaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bruhn, Robert and Johansson, Peter
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
organisationsidentitet, identitetsstyrning, identitetsskapande, företagsförvärv, integrationsprocess, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345502
date added to LUP
2004-06-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:09:19
@misc{1345502,
 abstract   = {Ett vanligt förändringsfenomen för dagens organisationer, för att kunna hävda sig i den hårdnande konkurrensen, är att genomgå ett samgående eller ett företagsförvärv. Den påföljande integrationsprocessen har där visat sig vara problematisk i den mening att tanken om det gemensamma bolaget inte alltid ter sig självklart för den gemene medarbetaren. Svårigheter att identifiera sig i den nya organisationen har visat sig underbygga gruppbildning vilket förstärker känslan ”vi” och ”dem” även fast arbetet sker under samma företagsnamn. Syfte: Hur en organisationsbyggande process kan gå till vid ett företagsförvärv. Slutsatser: Uppsatsen har lyft fram identifikationsproblematiken när två organisationer bestämmer sig för att integreras. Ledningen av integrationsprocessen har här visat sig ha stor betydelse då denna kan underminera friktionerna under integrationsprocessen. Här kan en tydlig och enig ledning skapa föreställningen om det gemensamma bolaget där medarbetaren känner tillhörighet med färdriktningen. Studien har även påvisat ledningens möjlighet att styra och kontrollera medarbetarens föreställning av situationen. Väl genomtänkta och underbyggda handlingar kan i detta fall skapa symbolvärde för personalen och ligga till grund för tanken om det gemensamma bolaget.},
 author    = {Bruhn, Robert and Johansson, Peter},
 keyword   = {organisationsidentitet,identitetsstyrning,identitetsskapande,företagsförvärv,integrationsprocess,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationsbyggande åtgärder vid ett företagsförvärv},
 year     = {2004},
}