Advanced

Fortlöpande mätning av kvalitetsbristkostnad, en arbetsmodell

Jonsson, Karl and Eriksson, Ola (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att försöka presentera ett sätt att arbeta med kvalitetsbristkostnader, som löser flera av de problem som nämns i litteraturen, samt att undersöka om problemen även kan påvisas empiriskt. Upplägget bygger i princip på två delar och baseras på en teoretisk undersökning som mynnar ut i fem problemställningar. Först görs en teoretisk syntes, för att nå fram till en arbetsmodell av normativ karaktär och sedan görs en kvalitativ undersökning, för att påvisa att utgångspunkterna till modellen är påvisbara även empiriskt. Den teoretiska bakgrunden till uppsatsen ligger i klassisk litteratur inom området. För att finna lösningar på de problem som nämndes delades de in i 5 kategorier. För varje typ av kategori... (More)
Syftet med denna uppsats är att försöka presentera ett sätt att arbeta med kvalitetsbristkostnader, som löser flera av de problem som nämns i litteraturen, samt att undersöka om problemen även kan påvisas empiriskt. Upplägget bygger i princip på två delar och baseras på en teoretisk undersökning som mynnar ut i fem problemställningar. Först görs en teoretisk syntes, för att nå fram till en arbetsmodell av normativ karaktär och sedan görs en kvalitativ undersökning, för att påvisa att utgångspunkterna till modellen är påvisbara även empiriskt. Den teoretiska bakgrunden till uppsatsen ligger i klassisk litteratur inom området. För att finna lösningar på de problem som nämndes delades de in i 5 kategorier. För varje typ av kategori undersöktes teoretiskt föreslagna lösningar och verktyg. Den empiriska delen bygger främst på sekundärdata ur företagets interna databas. För att få övergripande koppling och tolka resultaten har även en kontinuerlig dialog förts på företaget. Det finns åtminstone fem problem med kvalitetsbristkostnader i dagsläget. Förekomsten och storleken av problemen skiljer troligen mellan olika företag. På fallföretaget kunde flera problem observeras. Lösningar till problemen kan återfinnas i teorin och bör kunna kombineras till en sammansatt arbetsgång. Ett förslag presenteras i uppsatsen. Arbetsprocessen är intressant i som utgångspunkt för en intern diskussion angående bristkostnader, men även som utgångspunkt vid utformning av beräkningssystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Karl and Eriksson, Ola
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kvalitet, Kvalitetsbristkostnad, Kvalitetskostnad, Kvalitetsstyrning, TQM, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345514
date added to LUP
2004-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:55:20
@misc{1345514,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att försöka presentera ett sätt att arbeta med kvalitetsbristkostnader, som löser flera av de problem som nämns i litteraturen, samt att undersöka om problemen även kan påvisas empiriskt. Upplägget bygger i princip på två delar och baseras på en teoretisk undersökning som mynnar ut i fem problemställningar. Först görs en teoretisk syntes, för att nå fram till en arbetsmodell av normativ karaktär och sedan görs en kvalitativ undersökning, för att påvisa att utgångspunkterna till modellen är påvisbara även empiriskt. Den teoretiska bakgrunden till uppsatsen ligger i klassisk litteratur inom området. För att finna lösningar på de problem som nämndes delades de in i 5 kategorier. För varje typ av kategori undersöktes teoretiskt föreslagna lösningar och verktyg. Den empiriska delen bygger främst på sekundärdata ur företagets interna databas. För att få övergripande koppling och tolka resultaten har även en kontinuerlig dialog förts på företaget. Det finns åtminstone fem problem med kvalitetsbristkostnader i dagsläget. Förekomsten och storleken av problemen skiljer troligen mellan olika företag. På fallföretaget kunde flera problem observeras. Lösningar till problemen kan återfinnas i teorin och bör kunna kombineras till en sammansatt arbetsgång. Ett förslag presenteras i uppsatsen. Arbetsprocessen är intressant i som utgångspunkt för en intern diskussion angående bristkostnader, men även som utgångspunkt vid utformning av beräkningssystem.},
 author    = {Jonsson, Karl and Eriksson, Ola},
 keyword   = {Kvalitet,Kvalitetsbristkostnad,Kvalitetskostnad,Kvalitetsstyrning,TQM,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fortlöpande mätning av kvalitetsbristkostnad, en arbetsmodell},
 year     = {2004},
}