Advanced

REA på nya börsbolag ?

Klevefors, Caroline and Olsson, Fredrik (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån tidigare forskning identifiera de företagsspecifika risker som kan påverka underprissättningen vid en IPO. Därefter testas hypotesen om att underprissättningen vid en IPO på den svenska marknaden är en företagsspecifik riskkompensation. Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska huvudperspektivet utgörs av tidigare forskning inom underprissättning hos IPOs och sambandet med risk, samt teorin om informationsasymmetri och signaleringshypotesen. Vad som bedöms som risk i denna studie är: ålder, storlek, skuldsättningsgrad och bransch. Metod: Studien är en kvantitativ undersökning där sambandet mellan underprissättning och de företagssepcifika riskfaktorerna ålder, bransch, storlek samt... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån tidigare forskning identifiera de företagsspecifika risker som kan påverka underprissättningen vid en IPO. Därefter testas hypotesen om att underprissättningen vid en IPO på den svenska marknaden är en företagsspecifik riskkompensation. Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska huvudperspektivet utgörs av tidigare forskning inom underprissättning hos IPOs och sambandet med risk, samt teorin om informationsasymmetri och signaleringshypotesen. Vad som bedöms som risk i denna studie är: ålder, storlek, skuldsättningsgrad och bransch. Metod: Studien är en kvantitativ undersökning där sambandet mellan underprissättning och de företagssepcifika riskfaktorerna ålder, bransch, storlek samt skuldsättningsgrad kontrolleras i en regressionsmodell. Resultat: Studien omfattas av 86 stycken IPOs, där 81 % var underprissatta med ett medelvärde på 20 % underprissättning. Regressionsmodellen får en låg förklaringsgrad där endast ett signifikant samband mellan variabeln bransch och underprissättning går att visa. Slutsats: Då modellen har låg, nästan ingen, förklaringsgrad förklarar den inte fenomenet och är därför inte användbar. Ålder, skuldsättningsgrad, storlek har enligt studiens modell ingen statistisk signifikant betydelse för underprissättningen. Det innebär att det bör vara andra faktorer som påverkar underprissättningen som inte är inkluderade i modellen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klevefors, Caroline and Olsson, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IPO, underprissättning, risk, börsintroduktion, initial avkastning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345600
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:01:56
@misc{1345600,
 abstract   = {Syfte:	Syftet med denna studie är att utifrån tidigare forskning identifiera de företagsspecifika risker som kan påverka underprissättningen vid en IPO. Därefter testas hypotesen om att underprissättningen vid en IPO på den svenska marknaden är en företagsspecifik riskkompensation. Teoretiskt perspektiv:	Det teoretiska huvudperspektivet utgörs av tidigare forskning inom underprissättning hos IPOs och sambandet med risk, samt teorin om informationsasymmetri och signaleringshypotesen. Vad som bedöms som risk i denna studie är: ålder, storlek, skuldsättningsgrad och bransch. Metod:	Studien är en kvantitativ undersökning där sambandet mellan underprissättning och de företagssepcifika riskfaktorerna ålder, bransch, storlek samt skuldsättningsgrad kontrolleras i en regressionsmodell. Resultat:	Studien omfattas av 86 stycken IPOs, där 81 % var underprissatta med ett medelvärde på 20 % underprissättning. Regressionsmodellen får en låg förklaringsgrad där endast ett signifikant samband mellan variabeln bransch och underprissättning går att visa. Slutsats:	Då modellen har låg, nästan ingen, förklaringsgrad förklarar den inte fenomenet och är därför inte användbar. Ålder, skuldsättningsgrad, storlek har enligt studiens modell ingen statistisk signifikant betydelse för underprissättningen. Det innebär att det bör vara andra faktorer som påverkar underprissättningen som inte är inkluderade i modellen.},
 author    = {Klevefors, Caroline and Olsson, Fredrik},
 keyword   = {IPO,underprissättning,risk,börsintroduktion,initial avkastning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {REA på nya börsbolag ?},
 year     = {2006},
}