Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Integrationsarbete vid bankfusioner En studie om kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer

Eskola, Janne ; Johansson, Pelle ; Larsson, Karl and Torkildsen, Magnus (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Integrationsarbete vid bankfusioner - En studie om kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer. Författare: Janne Eskola, Pelle Johansson, Karl Larsson och Magnus Torkildsen Handledare: Ola Mattisson och Ulf Ramberg Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer vid integrationen i samband med en bankfusion. Metod: Eftersom vi vill öka förståelsen av integrationsarbete vid bankfusioner, leder vår problemformulering och syfte till valet av en kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ ansats ger möjlighet till mer innehållsrik information jämfört med en kvantitativ undersökningsmetod. I vår undersökning använder vi ett analytiskt induktivt... (More)
Titel: Integrationsarbete vid bankfusioner - En studie om kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer. Författare: Janne Eskola, Pelle Johansson, Karl Larsson och Magnus Torkildsen Handledare: Ola Mattisson och Ulf Ramberg Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer vid integrationen i samband med en bankfusion. Metod: Eftersom vi vill öka förståelsen av integrationsarbete vid bankfusioner, leder vår problemformulering och syfte till valet av en kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ ansats ger möjlighet till mer innehållsrik information jämfört med en kvantitativ undersökningsmetod. I vår undersökning använder vi ett analytiskt induktivt tillvägagångssätt. Resultat: Integrationsarbetet inom Nordea karakteriseras av tre faser. Faserna visar på hur Nordea har använt kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer vid integrationen. Då kommunikationen i samband med integrationen förmedlas via de befintliga kommunikationskanalerna innebär detta att även arbetet med integrationen sker inom den befintliga organisationen. Nordea använder sig alltså av sin egen organisation istället för att skapa en parallell organisation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eskola, Janne ; Johansson, Pelle ; Larsson, Karl and Torkildsen, Magnus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bankfusion, integration, kommunikation, organisationskultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345630
date added to LUP
2001-06-08 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:07:11
@misc{1345630,
 abstract   = {Titel: Integrationsarbete vid bankfusioner - En studie om kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer. Författare: Janne Eskola, Pelle Johansson, Karl Larsson och Magnus Torkildsen Handledare: Ola Mattisson och Ulf Ramberg Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer vid integrationen i samband med en bankfusion. Metod: Eftersom vi vill öka förståelsen av integrationsarbete vid bankfusioner, leder vår problemformulering och syfte till valet av en kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ ansats ger möjlighet till mer innehållsrik information jämfört med en kvantitativ undersökningsmetod. I vår undersökning använder vi ett analytiskt induktivt tillvägagångssätt. Resultat: Integrationsarbetet inom Nordea karakteriseras av tre faser. Faserna visar på hur Nordea har använt kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer vid integrationen. Då kommunikationen i samband med integrationen förmedlas via de befintliga kommunikationskanalerna innebär detta att även arbetet med integrationen sker inom den befintliga organisationen. Nordea använder sig alltså av sin egen organisation istället för att skapa en parallell organisation.},
 author    = {Eskola, Janne and Johansson, Pelle and Larsson, Karl and Torkildsen, Magnus},
 keyword   = {bankfusion,integration,kommunikation,organisationskultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integrationsarbete vid bankfusioner En studie om kommunikation som instrument för att hantera organisationskulturer},
 year     = {2001},
}