Advanced

Styrelsekomposition - En studie av sammansättningen i svenska styrelser och dess påverkan på företagens framgång

Andersson, Niklas; Hammargren, Jonatan; Larsen, Jorund and Söderbom, Alexander (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi bedriver en branschspecifik undersökning av svenska styrelsers sammansättning, i fråga om åldersstruktur och styrelsemedlemmars övriga åtaganden, som syftar till att vinna ytterligare kunskap och insikter kring dessa faktorers möjliga inverkan på företagens framgång. Vi finner i våra resultat tydliga skillnader emellan de tre undersökta branscherna i fråga om styrelsemedlemmars medelålder och grad av övriga styrelseåtaganden och dessa faktorers påverkan på börsvärde respektive Market-to-Book-kvot. I flera fall finner vi emellertid tendenser och signifikanta värden vilka pekar på att det i vissa branscher kan vara fördelaktigt att föryngra styrelser. Vi finner även samband mellan styrelsemedlemmars grad av övriga åtaganden och främst... (More)
Vi bedriver en branschspecifik undersökning av svenska styrelsers sammansättning, i fråga om åldersstruktur och styrelsemedlemmars övriga åtaganden, som syftar till att vinna ytterligare kunskap och insikter kring dessa faktorers möjliga inverkan på företagens framgång. Vi finner i våra resultat tydliga skillnader emellan de tre undersökta branscherna i fråga om styrelsemedlemmars medelålder och grad av övriga styrelseåtaganden och dessa faktorers påverkan på börsvärde respektive Market-to-Book-kvot. I flera fall finner vi emellertid tendenser och signifikanta värden vilka pekar på att det i vissa branscher kan vara fördelaktigt att föryngra styrelser. Vi finner även samband mellan styrelsemedlemmars grad av övriga åtaganden och främst företags Market-to-Book-kvoter. Här är dock tendensen tydlig att företag i en del branscher kan gynnas av att dess styrelsemedlemmar besitter flertalet övriga styrelseuppdrag, medan det för företag i andra branscher omvänt kan vara så att multipla styrelseuppdrag snarare är missgynnsamt i fråga om företagens framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Niklas; Hammargren, Jonatan; Larsen, Jorund and Söderbom, Alexander
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
styrelser, styrelsesammansättning/komposition, bolagsstyrning, börsvärde, market-to-book-kvot, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345639
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:19:18
@misc{1345639,
 abstract   = {Vi bedriver en branschspecifik undersökning av svenska styrelsers sammansättning, i fråga om åldersstruktur och styrelsemedlemmars övriga åtaganden, som syftar till att vinna ytterligare kunskap och insikter kring dessa faktorers möjliga inverkan på företagens framgång. Vi finner i våra resultat tydliga skillnader emellan de tre undersökta branscherna i fråga om styrelsemedlemmars medelålder och grad av övriga styrelseåtaganden och dessa faktorers påverkan på börsvärde respektive Market-to-Book-kvot. I flera fall finner vi emellertid tendenser och signifikanta värden vilka pekar på att det i vissa branscher kan vara fördelaktigt att föryngra styrelser. Vi finner även samband mellan styrelsemedlemmars grad av övriga åtaganden och främst företags Market-to-Book-kvoter. Här är dock tendensen tydlig att företag i en del branscher kan gynnas av att dess styrelsemedlemmar besitter flertalet övriga styrelseuppdrag, medan det för företag i andra branscher omvänt kan vara så att multipla styrelseuppdrag snarare är missgynnsamt i fråga om företagens framgång.},
 author    = {Andersson, Niklas and Hammargren, Jonatan and Larsen, Jorund and Söderbom, Alexander},
 keyword   = {styrelser,styrelsesammansättning/komposition,bolagsstyrning,börsvärde,market-to-book-kvot,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrelsekomposition - En studie av sammansättningen i svenska styrelser och dess påverkan på företagens framgång},
 year     = {2009},
}