Advanced

En radikal strategiförändring - en studie av en förändringsprocess

Larsson, Anna and Sjöholm, Louise (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur strategiförändringsprocessen går till på Ruukki Halmstad och hur medarbetarnas acceptans för strategiförändringen uppnås för att arbeta i linje med denna. Metod: Uppsatsen är genomförd med en induktiv metod. Genom kvalitativa studier på fallföretaget insamlades relevanta data inom ramarna för undersökningen. Intervjuobjekten i studien representerar ledningsnivå, mellanchefsnivå och operativ nivå. Teoretiska perspektiv: Tichys teori om förändringsprocesser utgör den teoretiska referensramen tillsammans med kompletterande kommunikationsteorier. Empiri: Empirin utgörs huvudsakligen av material från personliga - samt gruppintervjuer, som genomförts med sex personer med olika befattningar på... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur strategiförändringsprocessen går till på Ruukki Halmstad och hur medarbetarnas acceptans för strategiförändringen uppnås för att arbeta i linje med denna. Metod: Uppsatsen är genomförd med en induktiv metod. Genom kvalitativa studier på fallföretaget insamlades relevanta data inom ramarna för undersökningen. Intervjuobjekten i studien representerar ledningsnivå, mellanchefsnivå och operativ nivå. Teoretiska perspektiv: Tichys teori om förändringsprocesser utgör den teoretiska referensramen tillsammans med kompletterande kommunikationsteorier. Empiri: Empirin utgörs huvudsakligen av material från personliga - samt gruppintervjuer, som genomförts med sex personer med olika befattningar på Ruukki Halmstad. Slutsatser: Ruukki Halmstads strategiförändringsprocess följer Tichys förändringsmodell, men då processen på företaget även har ett starkt inslag av kommunikation och delaktighet har Tichys förändringsmodell reviderats med perspektivet kommunikation och delaktighet som nu flödar såväl vertikalt som horisontellt genom Tichys modell. Kommunikationen och delaktigheten har lagts till då de har en stor påverkan på medarbetarnas acceptans av och motivation i strategiförändringsprocessen. På så sätt fås alltså medarbetarna att arbeta i linje med denna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Anna and Sjöholm, Louise
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kommunikation, Motivation, Tichys förändringsprocess, Delaktighet, strategiförändring, Ruukki, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345663
date added to LUP
2006-01-17
date last changed
2012-04-02 15:47:18
@misc{1345663,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur strategiförändringsprocessen går till på Ruukki Halmstad och hur medarbetarnas acceptans för strategiförändringen uppnås för att arbeta i linje med denna. Metod: Uppsatsen är genomförd med en induktiv metod. Genom kvalitativa studier på fallföretaget insamlades relevanta data inom ramarna för undersökningen. Intervjuobjekten i studien representerar ledningsnivå, mellanchefsnivå och operativ nivå. Teoretiska perspektiv: Tichys teori om förändringsprocesser utgör den teoretiska referensramen tillsammans med kompletterande kommunikationsteorier. Empiri: Empirin utgörs huvudsakligen av material från personliga - samt gruppintervjuer, som genomförts med sex personer med olika befattningar på Ruukki Halmstad. Slutsatser: Ruukki Halmstads strategiförändringsprocess följer Tichys förändringsmodell, men då processen på företaget även har ett starkt inslag av kommunikation och delaktighet har Tichys förändringsmodell reviderats med perspektivet kommunikation och delaktighet som nu flödar såväl vertikalt som horisontellt genom Tichys modell. Kommunikationen och delaktigheten har lagts till då de har en stor påverkan på medarbetarnas acceptans av och motivation i strategiförändringsprocessen. På så sätt fås alltså medarbetarna att arbeta i linje med denna.},
 author    = {Larsson, Anna and Sjöholm, Louise},
 keyword   = {Kommunikation,Motivation,Tichys förändringsprocess,Delaktighet,strategiförändring,Ruukki,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En radikal strategiförändring - en studie av en förändringsprocess},
 year     = {2006},
}