Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Motiv för börsintroduktion - en studie av de bolag som börsintroducerades 1997

Moberg, Caroline ; Markstedt, Lena and Lindgren, Rickard (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka motiv för börsintroduktion som angavs av de svenska bolag som noterades på Stockholmsbörsen 1997 och att undersöka huruvida bolagens ledning anser att målen med de angivna motiven har motsvarat förväntningarna, samt att undersöka vilka andra eventuella effekter börsintroduktionen har medfört. Vi har som helhet genomfört en kvalitativ studie. Vår undersökning innehåller emellertid två olika delar med olika karaktär. Den första är en undersökning av prospekten, där vi undersöker de motiv som angivits av bolagen för den förestående börsintroduktionen. Dessa motiv jämför vi sedan med vad som framkommit av den vetenskapliga litteraturen. Denna del är en kvantitativ förberedelse inför den kvalitativa... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka motiv för börsintroduktion som angavs av de svenska bolag som noterades på Stockholmsbörsen 1997 och att undersöka huruvida bolagens ledning anser att målen med de angivna motiven har motsvarat förväntningarna, samt att undersöka vilka andra eventuella effekter börsintroduktionen har medfört. Vi har som helhet genomfört en kvalitativ studie. Vår undersökning innehåller emellertid två olika delar med olika karaktär. Den första är en undersökning av prospekten, där vi undersöker de motiv som angivits av bolagen för den förestående börsintroduktionen. Dessa motiv jämför vi sedan med vad som framkommit av den vetenskapliga litteraturen. Denna del är en kvantitativ förberedelse inför den kvalitativa studien. Den andra, kvalitativa, delen av undersökningen består av telefonintervjuer genomförda med ett antal ledningspersoner från vår de bolag som börsintroducerades 1997. Vi har funnit att till stor del så överensstämmer de motiv och ”antimotiv” som diskuterats i vetenskapliga artiklar med de motiv vi har funnit i prospekten. Något som dock är ett faktum är att inte några negativa aspekter av motiven har angivits i prospekten. Av intervjuerna har det framkommit att de motiv som angavs i prospekten inte sätter ramarna för bolagens framtida utveckling. Under intervjuerna har negativa aspekter med vara ett börsnoterat bolag framkommit, men inte desto mindre anser bolagen att det är bättre att vara börsnoterat än att inte vara det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Moberg, Caroline ; Markstedt, Lena and Lindgren, Rickard
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Börsintroduktion, motiv för börsintroduktion, Stockholmsbörsen, IPO, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345736
date added to LUP
2003-01-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:29:25
@misc{1345736,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka vilka motiv för börsintroduktion som angavs av de svenska bolag som noterades på Stockholmsbörsen 1997 och att undersöka huruvida bolagens ledning anser att målen med de angivna motiven har motsvarat förväntningarna, samt att undersöka vilka andra eventuella effekter börsintroduktionen har medfört. Vi har som helhet genomfört en kvalitativ studie. Vår undersökning innehåller emellertid två olika delar med olika karaktär. Den första är en undersökning av prospekten, där vi undersöker de motiv som angivits av bolagen för den förestående börsintroduktionen. Dessa motiv jämför vi sedan med vad som framkommit av den vetenskapliga litteraturen. Denna del är en kvantitativ förberedelse inför den kvalitativa studien. Den andra, kvalitativa, delen av undersökningen består av telefonintervjuer genomförda med ett antal ledningspersoner från vår de bolag som börsintroducerades 1997. Vi har funnit att till stor del så överensstämmer de motiv och ”antimotiv” som diskuterats i vetenskapliga artiklar med de motiv vi har funnit i prospekten. Något som dock är ett faktum är att inte några negativa aspekter av motiven har angivits i prospekten. Av intervjuerna har det framkommit att de motiv som angavs i prospekten inte sätter ramarna för bolagens framtida utveckling. Under intervjuerna har negativa aspekter med vara ett börsnoterat bolag framkommit, men inte desto mindre anser bolagen att det är bättre att vara börsnoterat än att inte vara det.},
 author    = {Moberg, Caroline and Markstedt, Lena and Lindgren, Rickard},
 keyword   = {Börsintroduktion,motiv för börsintroduktion,Stockholmsbörsen,IPO,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motiv för börsintroduktion - en studie av de bolag som börsintroducerades 1997},
 year     = {2003},
}