Advanced

Svenska modeföretags expansion på den danska och tyska marknaden

Rosenberg, Julia; Fri, Maria and Heide, Elisabeth (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Svenska modeföretags expansion på den danska och tyska marknaden Seminariedatum: 16 januari 2009
Kurs: FEKK01, Examensarbete Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Maria Fri, Elisabeth Heide, Julia Rosenberg Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Nyckelord: Svenska modeföretag, expansionsstrategi, butiksetablering, danska marknaden, tyska marknaden. Syfte: Studiens syfte är att undersöka och skapa en förståelse för medelstora svenska modeföretags tillvägagångssätt vid etableringen av egna butiker på den danska och tyska marknaden. Metod: Studien är utformad som en multipel fallstudie, med en abduktiv ansats som följer ett kvalitativt tillvägagångssätt. Uppsatsen är uppbyggd kring... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Svenska modeföretags expansion på den danska och tyska marknaden Seminariedatum: 16 januari 2009
Kurs: FEKK01, Examensarbete Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Maria Fri, Elisabeth Heide, Julia Rosenberg Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Nyckelord: Svenska modeföretag, expansionsstrategi, butiksetablering, danska marknaden, tyska marknaden. Syfte: Studiens syfte är att undersöka och skapa en förståelse för medelstora svenska modeföretags tillvägagångssätt vid etableringen av egna butiker på den danska och tyska marknaden. Metod: Studien är utformad som en multipel fallstudie, med en abduktiv ansats som följer ett kvalitativt tillvägagångssätt. Uppsatsen är uppbyggd kring semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner från de valda fallföretagen. Teoretiskt ramverk: Uppsalaskolans internationaliseringsteori ligger till grund för studiens teoretiska ramverk och kompletteras av nätverkssynsättet och Hofstedes teori om kulturella skillnader. Empiri: Studiens empiriska material omfattar intervjuer med nyckelpersoner från fallföretagen, vilka har kunskap om det aktuella forskningsområdet. Slutsats: Studien har resulterat i tre faktorer som är de mest kritiska för ett medelstort svenskt modeföretags butiksetablering på den tyska marknaden. Faktorerna är engagemang, butiksläge och tillfälligheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenberg, Julia; Fri, Maria and Heide, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Svenska modeföretag, expansionsstrategi, butiksetablering, danska marknaden, tyska marknaden, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345742
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:20:42
@misc{1345742,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel: Svenska modeföretags expansion på den danska och tyska marknaden Seminariedatum: 16 januari 2009
Kurs: FEKK01, Examensarbete Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Maria Fri, Elisabeth Heide, Julia Rosenberg Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Nyckelord: Svenska modeföretag, expansionsstrategi, butiksetablering, danska marknaden, tyska marknaden. Syfte: Studiens syfte är att undersöka och skapa en förståelse för medelstora svenska modeföretags tillvägagångssätt vid etableringen av egna butiker på den danska och tyska marknaden. Metod: Studien är utformad som en multipel fallstudie, med en abduktiv ansats som följer ett kvalitativt tillvägagångssätt. Uppsatsen är uppbyggd kring semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner från de valda fallföretagen. Teoretiskt ramverk: Uppsalaskolans internationaliseringsteori ligger till grund för studiens teoretiska ramverk och kompletteras av nätverkssynsättet och Hofstedes teori om kulturella skillnader. Empiri: Studiens empiriska material omfattar intervjuer med nyckelpersoner från fallföretagen, vilka har kunskap om det aktuella forskningsområdet. Slutsats: Studien har resulterat i tre faktorer som är de mest kritiska för ett medelstort svenskt modeföretags butiksetablering på den tyska marknaden. Faktorerna är engagemang, butiksläge och tillfälligheter.},
 author    = {Rosenberg, Julia and Fri, Maria and Heide, Elisabeth},
 keyword   = {Svenska modeföretag,expansionsstrategi,butiksetablering,danska marknaden,tyska marknaden,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska modeföretags expansion på den danska och tyska marknaden},
 year     = {2009},
}