Advanced

Ledarskap ur ett Emotionellt Ledarskapsperspektiv

Gustavsson, Anders and Sjöbeck, Erik (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Ledarskap ur ett Emotionellt Ledarskapsperspektv
Syfte: Syftet med vår uppsats är att, utifrån ett EL – perspektiv, undersöka hur ledare i den Svenska tjänstesektorn och då bankbranschen ser på ledarskapsegenskaper.
Metod: För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Vi har utfört åtta stycken intervjuer, med ledare på fyra olika banker. Vidare har vi använts oss av en abduktiv ansats och ett hermeneutiskt synsätt. Teori: Teorin utgår ifrån Emotionellt Ledarskap. Det skiljs mellan ressonant, dissonant och ”korkat” ledarskap, samt att egenskaper för det Emotionella Ledarskapet beskrivs. Empiri: Empiriavsnittet bygger på de data som insamlades vid intervjuerna, vilka... (More)
Uppsatsens titel: Ledarskap ur ett Emotionellt Ledarskapsperspektv
Syfte: Syftet med vår uppsats är att, utifrån ett EL – perspektiv, undersöka hur ledare i den Svenska tjänstesektorn och då bankbranschen ser på ledarskapsegenskaper.
Metod: För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Vi har utfört åtta stycken intervjuer, med ledare på fyra olika banker. Vidare har vi använts oss av en abduktiv ansats och ett hermeneutiskt synsätt. Teori: Teorin utgår ifrån Emotionellt Ledarskap. Det skiljs mellan ressonant, dissonant och ”korkat” ledarskap, samt att egenskaper för det Emotionella Ledarskapet beskrivs. Empiri: Empiriavsnittet bygger på de data som insamlades vid intervjuerna, vilka genomfördes med ledare inom bankbranschen. Slutsats: Slutsatsen pekar på att teoretikerna har rätt i sina påståenden om Emotionell Intelligens. Vi konstaterar dock att respondenterna är omedvetna om detta uttrycks innebörd. Vidare empiriska studier krävs för att få svar på det Emotionella Ledarskapets fulla betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Anders and Sjöbeck, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ledarskap, Emotionell Intelligens, Emotionellt Ledarskap, Ledare, Bankbranschen., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345756
date added to LUP
2006-01-11
date last changed
2012-04-02 15:49:01
@misc{1345756,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Ledarskap ur ett Emotionellt Ledarskapsperspektv
Syfte: Syftet med vår uppsats är att, utifrån ett EL – perspektiv, undersöka hur ledare i den Svenska tjänstesektorn och då bankbranschen ser på ledarskapsegenskaper.
Metod: För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Vi har utfört åtta stycken intervjuer, med ledare på fyra olika banker. Vidare har vi använts oss av en abduktiv ansats och ett hermeneutiskt synsätt. Teori: Teorin utgår ifrån Emotionellt Ledarskap. Det skiljs mellan ressonant, dissonant och ”korkat” ledarskap, samt att egenskaper för det Emotionella Ledarskapet beskrivs. Empiri: Empiriavsnittet bygger på de data som insamlades vid intervjuerna, vilka genomfördes med ledare inom bankbranschen. Slutsats: Slutsatsen pekar på att teoretikerna har rätt i sina påståenden om Emotionell Intelligens. Vi konstaterar dock att respondenterna är omedvetna om detta uttrycks innebörd. Vidare empiriska studier krävs för att få svar på det Emotionella Ledarskapets fulla betydelse.},
 author    = {Gustavsson, Anders and Sjöbeck, Erik},
 keyword   = {Ledarskap,Emotionell Intelligens,Emotionellt Ledarskap,Ledare,Bankbranschen.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarskap ur ett Emotionellt Ledarskapsperspektiv},
 year     = {2006},
}