Advanced

VD har ordet - En undersökning av svenska börsföretags årsredovisningar

Ek, Elin and Wadén, Anna (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken information som finns i årsredovisningars VD-ord, och att illustrera processen vid framtagandet av VD-ordet. Syftet är vidare att undersöka om det finns samband mellan information i VD ord och olika företagsegenskaper. Vi har, med utgångspunkt i ett deduktivt tillvägagångssätt, genomfört en kvantitativ undersökning. Utifrån teorier har vi bildat hypoteser avseende samband mellan VD-ords innehåll och olika företagsegenskaper. Genom statistisk sambandsanalys har vi undersökt om våra antaganden är korrekta eller ej. En, inte lika omfattande, kvalitativ delstudie bygger på en enkätundersökning. Vid bildandet av hypoteser och i analyser av undersökningsresultat har vi utgått från redovisningsteorin,... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken information som finns i årsredovisningars VD-ord, och att illustrera processen vid framtagandet av VD-ordet. Syftet är vidare att undersöka om det finns samband mellan information i VD ord och olika företagsegenskaper. Vi har, med utgångspunkt i ett deduktivt tillvägagångssätt, genomfört en kvantitativ undersökning. Utifrån teorier har vi bildat hypoteser avseende samband mellan VD-ords innehåll och olika företagsegenskaper. Genom statistisk sambandsanalys har vi undersökt om våra antaganden är korrekta eller ej. En, inte lika omfattande, kvalitativ delstudie bygger på en enkätundersökning. Vid bildandet av hypoteser och i analyser av undersökningsresultat har vi utgått från redovisningsteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin samt agentteorin. I fyra av tio fall har resultaten av vår statistiska undersökning stämt överens med hypoteserna. Vi har även kunnat dra vissa slutsatser avseende processen vid framtagandet av VD-ord. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ek, Elin and Wadén, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Koncernchefens kommentar, Multipel linjär regressionsanalys, Statistisk undersökning, VD-brev, VD-ord, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345791
date added to LUP
2006-01-16
date last changed
2012-04-02 15:47:58
@misc{1345791,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka vilken information som finns i årsredovisningars VD-ord, och att illustrera processen vid framtagandet av VD-ordet. Syftet är vidare att undersöka om det finns samband mellan information i VD ord och olika företagsegenskaper. Vi har, med utgångspunkt i ett deduktivt tillvägagångssätt, genomfört en kvantitativ undersökning. Utifrån teorier har vi bildat hypoteser avseende samband mellan VD-ords innehåll och olika företagsegenskaper. Genom statistisk sambandsanalys har vi undersökt om våra antaganden är korrekta eller ej. En, inte lika omfattande, kvalitativ delstudie bygger på en enkätundersökning. Vid bildandet av hypoteser och i analyser av undersökningsresultat har vi utgått från redovisningsteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin samt agentteorin. I fyra av tio fall har resultaten av vår statistiska undersökning stämt överens med hypoteserna. Vi har även kunnat dra vissa slutsatser avseende processen vid framtagandet av VD-ord.},
 author    = {Ek, Elin and Wadén, Anna},
 keyword   = {Koncernchefens kommentar,Multipel linjär regressionsanalys,Statistisk undersökning,VD-brev,VD-ord,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VD har ordet - En undersökning av svenska börsföretags årsredovisningar},
 year     = {2006},
}