Advanced

eProcurement på SAS

Andersson, Mats and Fröderberg, Karin (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrund: SAS och 12 andra flygbolag startade under 2001 en marknadsplats som skulle vända sig till flygbranschen. SAS ser dock ett behov att även göra inköp av indirekt material via någon form av e-procurementlösning, till exempel via en marknadsplats, för att på så sätt ytterligare effektivisera sin inköpsprocess. Inköp av dessa produkter lämpar sig inte för en global marknadsplats, utan sköts mer effektivt med hjälp av de marknadsplatser som redan finns på den skandinaviska marknaden. Syfte: Rapportens huvudsyfte är att ta fram lämpliga alternativ på marknadsplatser för inköp av indirekt material åt SAS. Det första delsyftet är att påvisa vilka e-procurementlösningar som är bäst lämpade för inköp av olika typer av produkter och... (More)
Bakgrund: SAS och 12 andra flygbolag startade under 2001 en marknadsplats som skulle vända sig till flygbranschen. SAS ser dock ett behov att även göra inköp av indirekt material via någon form av e-procurementlösning, till exempel via en marknadsplats, för att på så sätt ytterligare effektivisera sin inköpsprocess. Inköp av dessa produkter lämpar sig inte för en global marknadsplats, utan sköts mer effektivt med hjälp av de marknadsplatser som redan finns på den skandinaviska marknaden. Syfte: Rapportens huvudsyfte är att ta fram lämpliga alternativ på marknadsplatser för inköp av indirekt material åt SAS. Det första delsyftet är att påvisa vilka e-procurementlösningar som är bäst lämpade för inköp av olika typer av produkter och tjänster. Detta för att skapa en större förståelse för vilken affärsmodell ett företag bör välja vid en satsning på e-procurement genom att se till respektive produktkategoris drivkrafter. Det andra delsyftet är att ta fram lämpliga kriterier för utvärdering av en marknadsplats. Utifrån dessa kriterier ska vi sedan utvärdera undersökta marknadsplatsaktörer för att identifiera för SAS lämpliga kandidater. Metod: Arbetet har inletts med skapandet av en referensram om dels e-procurement, dels kriterier för bedömning av strategiska leverantörer. Denna har vi sedan använt vid vår utvärdering av skandinaviska marknadsplatser, för att slutligen kunna lämna våra rekommendationer till SAS om vilken marknadsplats de bör ansluta sig till. Slutsatser: SAS har redan gjort en investering i en privat buy-sidelösning och därför bör hänsyn i bedömningen också tas till om en marknadsplats genererar något mervärde. En marknadsplats som ett komplement till den egna buy-sidelösningen ser vi dock som ett rimligt alternativ, främst vid inköp från mindre leverantörer. I rapporten framkommer fem lämpliga alternativ på marknadsplatser för SAS. För strategiska produkter finns det i dagsläget ingen form av e-procurement som avsevärt förenklar inköpsarbetet. Inköp av flaskhalsprodukter kan effektiviseras med hjälp av en vertikal marknadsplats, medan inköp av hävstångsprodukter förbättras med handel via en reversed auction eller en exchange. För rutinprodukter ser vi störst potential i användandet av en horisontell marknadsplats eller en privat buy-sidelösning. De bedömningskriterier som används i undersökningen är affärsmodell, elektronisk betalning, ledning, finansiell styrka, leverantörsbas, teknik och prissättning. Det viktigaste kriteriet anser vi emellertid vara aktörens finansiella ställning, eftersom låga priser och avancerade funktioner inte fyller någon funktion om inte marknadsplatsen överlever. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Mats and Fröderberg, Karin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
eProcurement, indirekt material, inköp, marknadsplats, SAS, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345806
date added to LUP
2001-05-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:13:28
@misc{1345806,
 abstract   = {Bakgrund: SAS och 12 andra flygbolag startade under 2001 en marknadsplats som skulle vända sig till flygbranschen. SAS ser dock ett behov att även göra inköp av indirekt material via någon form av e-procurementlösning, till exempel via en marknadsplats, för att på så sätt ytterligare effektivisera sin inköpsprocess. Inköp av dessa produkter lämpar sig inte för en global marknadsplats, utan sköts mer effektivt med hjälp av de marknadsplatser som redan finns på den skandinaviska marknaden. Syfte: Rapportens huvudsyfte är att ta fram lämpliga alternativ på marknadsplatser för inköp av indirekt material åt SAS. Det första delsyftet är att påvisa vilka e-procurementlösningar som är bäst lämpade för inköp av olika typer av produkter och tjänster. Detta för att skapa en större förståelse för vilken affärsmodell ett företag bör välja vid en satsning på e-procurement genom att se till respektive produktkategoris drivkrafter. Det andra delsyftet är att ta fram lämpliga kriterier för utvärdering av en marknadsplats. Utifrån dessa kriterier ska vi sedan utvärdera undersökta marknadsplatsaktörer för att identifiera för SAS lämpliga kandidater. Metod: Arbetet har inletts med skapandet av en referensram om dels e-procurement, dels kriterier för bedömning av strategiska leverantörer. Denna har vi sedan använt vid vår utvärdering av skandinaviska marknadsplatser, för att slutligen kunna lämna våra rekommendationer till SAS om vilken marknadsplats de bör ansluta sig till. Slutsatser: SAS har redan gjort en investering i en privat buy-sidelösning och därför bör hänsyn i bedömningen också tas till om en marknadsplats genererar något mervärde. En marknadsplats som ett komplement till den egna buy-sidelösningen ser vi dock som ett rimligt alternativ, främst vid inköp från mindre leverantörer. I rapporten framkommer fem lämpliga alternativ på marknadsplatser för SAS. För strategiska produkter finns det i dagsläget ingen form av e-procurement som avsevärt förenklar inköpsarbetet. Inköp av flaskhalsprodukter kan effektiviseras med hjälp av en vertikal marknadsplats, medan inköp av hävstångsprodukter förbättras med handel via en reversed auction eller en exchange. För rutinprodukter ser vi störst potential i användandet av en horisontell marknadsplats eller en privat buy-sidelösning. De bedömningskriterier som används i undersökningen är affärsmodell, elektronisk betalning, ledning, finansiell styrka, leverantörsbas, teknik och prissättning. Det viktigaste kriteriet anser vi emellertid vara aktörens finansiella ställning, eftersom låga priser och avancerade funktioner inte fyller någon funktion om inte marknadsplatsen överlever.},
 author    = {Andersson, Mats and Fröderberg, Karin},
 keyword   = {eProcurement,indirekt material,inköp,marknadsplats,SAS,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {eProcurement på SAS},
 year     = {2001},
}