Advanced

IAS 40 Förvaltningsfastigheter - första tillämpningen i svenska börsnoterade fastighetsföretag

Jansson, Angela and Mauritzson, Emma (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka och utreda problematiken med IAS 40 och dess implementering i svenska fastighetsföretag. Vi undersöker om företag som följer IAS 40 värderar sina fastigheter till verkligt värde eller anskaffningsvärde, i balansräkningen. Vi vill även se på vilka grunder detta val har gjorts samt om det har påverkat jämförbarheten mellan företagen. Vidare vill vi undersöka om fastighetsföretagen från och med år 2006 kommer att använda sig av årsredovisningslagens ”får-regler” i de juridiska personerna och redovisa till verkligt värde. Metod: Genom en fallstudie av ett fastighetsföretag, kompletterad med intervjuer med fallföretagets revisor och två analytiker samt en studie av fastighetsföretags kvartalsrapporter kartlägger... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka och utreda problematiken med IAS 40 och dess implementering i svenska fastighetsföretag. Vi undersöker om företag som följer IAS 40 värderar sina fastigheter till verkligt värde eller anskaffningsvärde, i balansräkningen. Vi vill även se på vilka grunder detta val har gjorts samt om det har påverkat jämförbarheten mellan företagen. Vidare vill vi undersöka om fastighetsföretagen från och med år 2006 kommer att använda sig av årsredovisningslagens ”får-regler” i de juridiska personerna och redovisa till verkligt värde. Metod: Genom en fallstudie av ett fastighetsföretag, kompletterad med intervjuer med fallföretagets revisor och två analytiker samt en studie av fastighetsföretags kvartalsrapporter kartlägger vi problematiken med IAS 40. Vår ansats är deduktiv med induktiva inslag. Teori: Vi har redogjort för IAS 40 och de olika värderingsalternativen, verkligt värde i balansräkningen och anskaffningsvärde med komponentavskrivning. Vidare går vi in på fastighetsbranschens och -marknadens sätt att fungera. Empiri: I empirin sammanställer vi våra intervjuer samt studier av fastighetsföretagens kvartalsrapporter. Vi genomför även en analys av materialet. Slutsatser: Vår utredning visade ingen större problematik med IAS 40. Samtliga noterade fastighetsföretag i Sverige har valt verkligt värdealternativet. Komplexiteten med komponentavskrivningar, fördelen med att visa det verkliga värdet i balansräkningen, EPRAs rekommendation om att använda det verkliga värdet samt rådande läge på fastighetsmarknaden har varit bidragande till detta val. Jämförbarheten mellan fastighetsföretagen har ökat något. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Angela and Mauritzson, Emma
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IAS 40, förvaltningsfastigheter, verkligt värde, anskaffningsvärde, IFRS, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345838
date added to LUP
2005-09-19 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:42:11
@misc{1345838,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka och utreda problematiken med IAS 40 och dess implementering i svenska fastighetsföretag. Vi undersöker om företag som följer IAS 40 värderar sina fastigheter till verkligt värde eller anskaffningsvärde, i balansräkningen. Vi vill även se på vilka grunder detta val har gjorts samt om det har påverkat jämförbarheten mellan företagen. Vidare vill vi undersöka om fastighetsföretagen från och med år 2006 kommer att använda sig av årsredovisningslagens ”får-regler” i de juridiska personerna och redovisa till verkligt värde. Metod: Genom en fallstudie av ett fastighetsföretag, kompletterad med intervjuer med fallföretagets revisor och två analytiker samt en studie av fastighetsföretags kvartalsrapporter kartlägger vi problematiken med IAS 40. Vår ansats är deduktiv med induktiva inslag. Teori: Vi har redogjort för IAS 40 och de olika värderingsalternativen, verkligt värde i balansräkningen och anskaffningsvärde med komponentavskrivning. Vidare går vi in på fastighetsbranschens och -marknadens sätt att fungera. Empiri: I empirin sammanställer vi våra intervjuer samt studier av fastighetsföretagens kvartalsrapporter. Vi genomför även en analys av materialet. Slutsatser: Vår utredning visade ingen större problematik med IAS 40. Samtliga noterade fastighetsföretag i Sverige har valt verkligt värdealternativet. Komplexiteten med komponentavskrivningar, fördelen med att visa det verkliga värdet i balansräkningen, EPRAs rekommendation om att använda det verkliga värdet samt rådande läge på fastighetsmarknaden har varit bidragande till detta val. Jämförbarheten mellan fastighetsföretagen har ökat något.},
 author    = {Jansson, Angela and Mauritzson, Emma},
 keyword   = {IAS 40,förvaltningsfastigheter,verkligt värde,anskaffningsvärde,IFRS,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IAS 40 Förvaltningsfastigheter - första tillämpningen i svenska börsnoterade fastighetsföretag},
 year     = {2005},
}