Advanced

Populärmusikens roll i reklamfilm- En studie om populärmusikens möjligheter att attrahera konsumenten via reklamfilm

Bengtsson, Filip; Carlström, Henrik and Wierup, Daniel (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi vill undersöka hur betydelsefull populärmusik är för att attrahera konsumenten i reklamfilm. Syftet med vår undersökning är därmed att undersöka hur livsstil påverkar konsumentens preferenser, att förstå vad konsumenten uppmärksammar i reklamfilmer, hur förebilder påverkar konsumenten samt hur reklamfilm och populärmusik tillsammans förmedlar ett budskap. Utifrån dessa områden vill vi besvara vår forskningsfråga.
Metod: En kvalitativ forskningsansats med ett hermeneutiskt perspektiv. Teoretiska perspektiv: På grund av forskningsfrågans karaktär har vi valt att använda teorier inom följande områden: Livsstilsreklam, Selektiv uppmärksamhet, Referensgrupper, Celebrity endorsement, Musikens inverkan på individen, Reklam och musik.... (More)
Syfte: Vi vill undersöka hur betydelsefull populärmusik är för att attrahera konsumenten i reklamfilm. Syftet med vår undersökning är därmed att undersöka hur livsstil påverkar konsumentens preferenser, att förstå vad konsumenten uppmärksammar i reklamfilmer, hur förebilder påverkar konsumenten samt hur reklamfilm och populärmusik tillsammans förmedlar ett budskap. Utifrån dessa områden vill vi besvara vår forskningsfråga.
Metod: En kvalitativ forskningsansats med ett hermeneutiskt perspektiv. Teoretiska perspektiv: På grund av forskningsfrågans karaktär har vi valt att använda teorier inom följande områden: Livsstilsreklam, Selektiv uppmärksamhet, Referensgrupper, Celebrity endorsement, Musikens inverkan på individen, Reklam och musik.
Empiri: En semistrukturerad intervjuguide användes för att genomföra tolv djupintervjuer med möjliga konsumenter. Valet av intervjudeltagare baserades på ett bekvämlighetsurval eftersom det inte var nödvändigt med expertkunskaper. Analysen av insamlad data skedde genom kodning i två steg: kategorikodning följt av abstraktionskodning.
Resultat: Vi fann att den visuella aspekten i reklamfilmer är det primära för att skapa uppmärksamhet. Emellertid fann vi att populärmusik är ett viktigt kommunikationsverktyg i reklamfilmer såvida rätt populärmusik och artist är kopplad till rätt konsument. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Filip; Carlström, Henrik and Wierup, Daniel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
reklam, populärmusik, livsstil, förebild, uppmärksamhet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345843
date added to LUP
2008-01-15
date last changed
2012-04-02 16:54:08
@misc{1345843,
 abstract   = {Syfte: Vi vill undersöka hur betydelsefull populärmusik är för att attrahera konsumenten i reklamfilm. Syftet med vår undersökning är därmed att undersöka hur livsstil påverkar konsumentens preferenser, att förstå vad konsumenten uppmärksammar i reklamfilmer, hur förebilder påverkar konsumenten samt hur reklamfilm och populärmusik tillsammans förmedlar ett budskap. Utifrån dessa områden vill vi besvara vår forskningsfråga.
Metod: En kvalitativ forskningsansats med ett hermeneutiskt perspektiv. Teoretiska perspektiv: På grund av forskningsfrågans karaktär har vi valt att använda teorier inom följande områden: Livsstilsreklam, Selektiv uppmärksamhet, Referensgrupper, Celebrity endorsement, Musikens inverkan på individen, Reklam och musik.
Empiri: En semistrukturerad intervjuguide användes för att genomföra tolv djupintervjuer med möjliga konsumenter. Valet av intervjudeltagare baserades på ett bekvämlighetsurval eftersom det inte var nödvändigt med expertkunskaper. Analysen av insamlad data skedde genom kodning i två steg: kategorikodning följt av abstraktionskodning.
Resultat: Vi fann att den visuella aspekten i reklamfilmer är det primära för att skapa uppmärksamhet. Emellertid fann vi att populärmusik är ett viktigt kommunikationsverktyg i reklamfilmer såvida rätt populärmusik och artist är kopplad till rätt konsument.},
 author    = {Bengtsson, Filip and Carlström, Henrik and Wierup, Daniel},
 keyword   = {reklam,populärmusik,livsstil,förebild,uppmärksamhet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Populärmusikens roll i reklamfilm- En studie om populärmusikens möjligheter att attrahera konsumenten via reklamfilm},
 year     = {2008},
}