Advanced

Omstrukturering inom sjukvården

Allisson, Ann-Charlotte; Szurpita, Joanna and Bengtsson, Anna (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva de effekter som uppstår i en organisation när denna står inför nya förutsättningar, samt hur anpassningen till dessa nya förutsättningar kan förändra tidigare inarbetade system. Metod: Med tanke på att uppsatsens syfte är av ett beskrivande slag, har studien utförts utifrån ett deskriptivt perspektiv. För att kunna genomföra detta har en kvalitativ metod valts. Själva undersökningen har utförts utifrån fallstudier, där intervjuobjekten har valts ut genom ett så kallat snöbollsurval. Informationen från intervjuerna har sedan anpassats till en modell, varmed uppsatsen haft en deduktiv ansats.
Teoretiska perspektiv:Det teoretiska perspektivet i uppsatsen har utgått från styrning av verksamheter och då... (More)
Syftet med uppsatsen är att beskriva de effekter som uppstår i en organisation när denna står inför nya förutsättningar, samt hur anpassningen till dessa nya förutsättningar kan förändra tidigare inarbetade system. Metod: Med tanke på att uppsatsens syfte är av ett beskrivande slag, har studien utförts utifrån ett deskriptivt perspektiv. För att kunna genomföra detta har en kvalitativ metod valts. Själva undersökningen har utförts utifrån fallstudier, där intervjuobjekten har valts ut genom ett så kallat snöbollsurval. Informationen från intervjuerna har sedan anpassats till en modell, varmed uppsatsen haft en deduktiv ansats.
Teoretiska perspektiv:Det teoretiska perspektivet i uppsatsen har utgått från styrning av verksamheter och då framförallt de beståndsdelar, i form av strategi, ledningsfilosofi, organisationsstruktur och styrsystem, som ingår i denna styrning. Empiri: Empirin utgörs dels av en beskrivning av projektet Skånsk livskraft och tanken bakom detta, dels av en redogörelse för akutverksamheterna på universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Den sistnämnda redogörelsen har sin utgångspunkt i det teoretiska perspektivet.
Slutsatser: I uppsatsen har framförallt två viktiga slutsatser framkommit. Den ena grundar sig i de frågor som uppkommer bland de anställda i en organisation, när denna ställs inför nya förutsättningar. Dessa frågor är det viktigt att i ett tidigt skede kunna besvara så att motivationen bland de anställda inte brister. Den andra slutsatsen bygger på att det måste ske en anpassning av organisationens rådande styrning och de delar denna består av. Dessa delar ska utformas dels efter de nya förutsättningarna, dels efter varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Allisson, Ann-Charlotte; Szurpita, Joanna and Bengtsson, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Omstrukturering, styrning, samverkan, sjukvård, motivation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345869
date added to LUP
2004-02-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:55:58
@misc{1345869,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att beskriva de effekter som uppstår i en organisation när denna står inför nya förutsättningar, samt hur anpassningen till dessa nya förutsättningar kan förändra tidigare inarbetade system. Metod:	Med tanke på att uppsatsens syfte är av ett beskrivande slag, har studien utförts utifrån ett deskriptivt perspektiv. För att kunna genomföra detta har en kvalitativ metod valts. Själva undersökningen har utförts utifrån fallstudier, där intervjuobjekten har valts ut genom ett så kallat snöbollsurval. Informationen från intervjuerna har sedan anpassats till en modell, varmed uppsatsen haft en deduktiv ansats.
Teoretiska perspektiv:Det teoretiska perspektivet i uppsatsen har utgått från styrning av verksamheter och då framförallt de beståndsdelar, i form av strategi, ledningsfilosofi, organisationsstruktur och styrsystem, som ingår i denna styrning. Empiri:	Empirin utgörs dels av en beskrivning av projektet Skånsk livskraft och tanken bakom detta, dels av en redogörelse för akutverksamheterna på universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Den sistnämnda redogörelsen har sin utgångspunkt i det teoretiska perspektivet.
Slutsatser:	I uppsatsen har framförallt två viktiga slutsatser framkommit. Den ena grundar sig i de frågor som uppkommer bland de anställda i en organisation, när denna ställs inför nya förutsättningar. Dessa frågor är det viktigt att i ett tidigt skede kunna besvara så att motivationen bland de anställda inte brister. Den andra slutsatsen bygger på att det måste ske en anpassning av organisationens rådande styrning och de delar denna består av. Dessa delar ska utformas dels efter de nya förutsättningarna, dels efter varandra.},
 author    = {Allisson, Ann-Charlotte and Szurpita, Joanna and Bengtsson, Anna},
 keyword   = {Omstrukturering,styrning,samverkan,sjukvård,motivation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omstrukturering inom sjukvården},
 year     = {2004},
}