Advanced

Position under fem dagar -en vinnande strategi inom teknisk analys?

Nordström, Marcus and Andersson, Joakim (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med undersökningen är att testa och analysera teknisk analys enligt en kortsiktig strategi på Stockholmsbörsen under åren 2000-2007. Vi ämnar även utvärdera delperioder med utmärkande egenskaper. Resultaten från undersökningen kommer att jämföras med en Buy & Hold-strategi i syfte att testa huruvida den Effektiva marknadshypotesen i dess svagaste form håller eller inte. Teori: Teorin har sin utgångspunkt i Effektiva marknadshypotesen och Behavioural Finance. Vidare förklaras de tekniska indikatorer som används i undersökningen; Relative Strength Index, Moving Average Convergence Divergence samt Bollingerband. Metod: Vi testar tre tekniska indikatorerna på de 30 företag som idag är noterade på OMXS30 vilket görs under en... (More)
Syfte: Syftet med undersökningen är att testa och analysera teknisk analys enligt en kortsiktig strategi på Stockholmsbörsen under åren 2000-2007. Vi ämnar även utvärdera delperioder med utmärkande egenskaper. Resultaten från undersökningen kommer att jämföras med en Buy & Hold-strategi i syfte att testa huruvida den Effektiva marknadshypotesen i dess svagaste form håller eller inte. Teori: Teorin har sin utgångspunkt i Effektiva marknadshypotesen och Behavioural Finance. Vidare förklaras de tekniska indikatorer som används i undersökningen; Relative Strength Index, Moving Average Convergence Divergence samt Bollingerband. Metod: Vi testar tre tekniska indikatorerna på de 30 företag som idag är noterade på OMXS30 vilket görs under en åttaårsperiod. Slutligen sätter vi ihop en kombinerad modell där vi använder indikatorerna tillsammans. Resultatet jämförs med en Buy & Hold-strategi och analyseras sedan. Resultat: Indikatorerna gav enskilt en sämre avkastning jämfört med en Buy & Hold-strategi över hela tidsperioden. Den kombinerade modellen gav ett betydligt bättre resultat. På en fallande börs fungerade våra indikatorer bra. Slutsats: Teknisk analys får anses fungera bra på Stockholmsbörsen. Börsen visar upp tendenser till att inte vara fullt effektiv. Dessa tecken har inte varit tillräckligt starka för att förkasta den Effektiva marknadshypotesen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Marcus and Andersson, Joakim
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Teknisk analys, RSI, MACD, Bollingerband, Effektiva marknadshypotesen., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345916
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 17:10:18
@misc{1345916,
 abstract   = {Syfte: Syftet med undersökningen är att testa och analysera teknisk analys enligt en kortsiktig strategi på Stockholmsbörsen under åren 2000-2007. Vi ämnar även utvärdera delperioder med utmärkande egenskaper. Resultaten från undersökningen kommer att jämföras med en Buy & Hold-strategi i syfte att testa huruvida den Effektiva marknadshypotesen i dess svagaste form håller eller inte. Teori: Teorin har sin utgångspunkt i Effektiva marknadshypotesen och Behavioural Finance. Vidare förklaras de tekniska indikatorer som används i undersökningen; Relative Strength Index, Moving Average Convergence Divergence samt Bollingerband. Metod: Vi testar tre tekniska indikatorerna på de 30 företag som idag är noterade på OMXS30 vilket görs under en åttaårsperiod. Slutligen sätter vi ihop en kombinerad modell där vi använder indikatorerna tillsammans. Resultatet jämförs med en Buy & Hold-strategi och analyseras sedan. Resultat: Indikatorerna gav enskilt en sämre avkastning jämfört med en Buy & Hold-strategi över hela tidsperioden. Den kombinerade modellen gav ett betydligt bättre resultat. På en fallande börs fungerade våra indikatorer bra. Slutsats: Teknisk analys får anses fungera bra på Stockholmsbörsen. Börsen visar upp tendenser till att inte vara fullt effektiv. Dessa tecken har inte varit tillräckligt starka för att förkasta den Effektiva marknadshypotesen.},
 author    = {Nordström, Marcus and Andersson, Joakim},
 keyword   = {Teknisk analys,RSI,MACD,Bollingerband,Effektiva marknadshypotesen.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Position under fem dagar -en vinnande strategi inom teknisk analys?},
 year     = {2008},
}