Advanced

Från Sverige till Rosengård - Studie av en etniskt diversifierad marknad

Germundsson, Anna; Gillheimer, Sofie and Holm, Malin (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka om, och i sådana fall hur, företag anpassar sina marknadsföringsinstrument på en lokalt etniskt diversifierad marknad. Vidare ämnas studera om företag, på central nivå, tillvaratar lokala butikers/kontors erfarenheter och kunskaper av en etniskt diversifierad marknad. En kvalitativ metod valdes eftersom vi ämnade skapa en djupgående förståelse och helhetsuppfattning av den undersöka företeelsen. Djupintervjuer genomfördes med företagsrepresentanter från fallföretagen samt med experter på den studerande företeelsen. Dessa intervjuer utgjorde empirin som sedan var grunden för analysen och slutsatserna. Hos samtliga fallföretag hade någon form av anpassning av marknadsföringsinstrumenten skett till den etniskt... (More)
Studiens syfte är att undersöka om, och i sådana fall hur, företag anpassar sina marknadsföringsinstrument på en lokalt etniskt diversifierad marknad. Vidare ämnas studera om företag, på central nivå, tillvaratar lokala butikers/kontors erfarenheter och kunskaper av en etniskt diversifierad marknad. En kvalitativ metod valdes eftersom vi ämnade skapa en djupgående förståelse och helhetsuppfattning av den undersöka företeelsen. Djupintervjuer genomfördes med företagsrepresentanter från fallföretagen samt med experter på den studerande företeelsen. Dessa intervjuer utgjorde empirin som sedan var grunden för analysen och slutsatserna. Hos samtliga fallföretag hade någon form av anpassning av marknadsföringsinstrumenten skett till den etniskt diversifierade marknaden. Produkt, promotion och personal är de marknadsföringsinstrument med vilka fallföretagen anpassat sig till den lokala etniskt diversifierade marknaden. Tillvaratagandet av personalens kunskap från kontor/butiker verksamma på en etniskt diversifierad marknad varierade mellan fallföretagen, från att inte vara intresserade till försök till tillvaratagande. Inget av fallföretagen hade ett utvecklat systematiskt tillvaratagande, utan i de fall tillvaratagande önskades skedde det på ett ostrukturerat sätt. Företag som på centralnivå arbetar med mångfaldsfrågor tycktes vara mera intresserade av att tillvarata kunskapen som skapats på en lokalt etniskt diversifierad marknad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Germundsson, Anna; Gillheimer, Sofie and Holm, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
etniskt diversifierad marknad, anpassning, standardisering, marknadsföringsmixen, globalisering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345938
date added to LUP
2005-02-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:25:04
@misc{1345938,
 abstract   = {Studiens syfte är att undersöka om, och i sådana fall hur, företag anpassar sina marknadsföringsinstrument på en lokalt etniskt diversifierad marknad. Vidare ämnas studera om företag, på central nivå, tillvaratar lokala butikers/kontors erfarenheter och kunskaper av en etniskt diversifierad marknad. En kvalitativ metod valdes eftersom vi ämnade skapa en djupgående förståelse och helhetsuppfattning av den undersöka företeelsen. Djupintervjuer genomfördes med företagsrepresentanter från fallföretagen samt med experter på den studerande företeelsen. Dessa intervjuer utgjorde empirin som sedan var grunden för analysen och slutsatserna. Hos samtliga fallföretag hade någon form av anpassning av marknadsföringsinstrumenten skett till den etniskt diversifierade marknaden. Produkt, promotion och personal är de marknadsföringsinstrument med vilka fallföretagen anpassat sig till den lokala etniskt diversifierade marknaden. Tillvaratagandet av personalens kunskap från kontor/butiker verksamma på en etniskt diversifierad marknad varierade mellan fallföretagen, från att inte vara intresserade till försök till tillvaratagande. Inget av fallföretagen hade ett utvecklat systematiskt tillvaratagande, utan i de fall tillvaratagande önskades skedde det på ett ostrukturerat sätt. Företag som på centralnivå arbetar med mångfaldsfrågor tycktes vara mera intresserade av att tillvarata kunskapen som skapats på en lokalt etniskt diversifierad marknad.},
 author    = {Germundsson, Anna and Gillheimer, Sofie and Holm, Malin},
 keyword   = {etniskt diversifierad marknad,anpassning,standardisering,marknadsföringsmixen,globalisering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från Sverige till Rosengård - Studie av en etniskt diversifierad marknad},
 year     = {2005},
}