Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Redovisningens anpassning till småföretagen - En studie av Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Kihlstrand, Linda ; Mårtensson, Karin and Bisof, Margareta (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att utreda och analysera i vilken utsträckning Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är anpassad till småföretagen. Uppsatsen har även ett underliggande syfte, vilket består i att undersöka och beskriva småföretagens åsikter och attityder gentemot Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Metod: Kunskapssyftet i uppsatsen är explorativt och det har gripits an med hjälp av en induktiv metod. Studien har till störst del genomsyrats av den kvalitativa metoden för att skapa en större förståelse för problemområdet, men även vissa inslag av den kvantitativa metoden återfinnes i uppsatsen. Förstudien utgjordes av intervjuer på 6 stycken småföretag i Skåne De framkomna resultaten låg sedan till grund för... (More)
Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att utreda och analysera i vilken utsträckning Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är anpassad till småföretagen. Uppsatsen har även ett underliggande syfte, vilket består i att undersöka och beskriva småföretagens åsikter och attityder gentemot Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Metod: Kunskapssyftet i uppsatsen är explorativt och det har gripits an med hjälp av en induktiv metod. Studien har till störst del genomsyrats av den kvalitativa metoden för att skapa en större förståelse för problemområdet, men även vissa inslag av den kvantitativa metoden återfinnes i uppsatsen. Förstudien utgjordes av intervjuer på 6 stycken småföretag i Skåne De framkomna resultaten låg sedan till grund för den enkät som sändes ut till sammanlagt 150 småföretag i Skåne. Slutsatser: Efter genomförd analys utifrån begreppen kostnad och värde drar vi slutsatsen att värdet av den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro inte i tillräcklig utsträckning överstiger kostnaderna för den samma. Därmed anser vi inte att tillräcklig anpassning har gjorts till småföretagens förhållanden vid utformandet av redovisningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kihlstrand, Linda ; Mårtensson, Karin and Bisof, Margareta
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Redovisning, småföretag, SME, sjukfrånvaro, kostnad och värde, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345944
date added to LUP
2003-09-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:47:58
@misc{1345944,
 abstract   = {Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att utreda och analysera i vilken utsträckning Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro är anpassad till småföretagen. Uppsatsen har även ett underliggande syfte, vilket består i att undersöka och beskriva småföretagens åsikter och attityder gentemot Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Metod: Kunskapssyftet i uppsatsen är explorativt och det har gripits an med hjälp av en induktiv metod. Studien har till störst del genomsyrats av den kvalitativa metoden för att skapa en större förståelse för problemområdet, men även vissa inslag av den kvantitativa metoden återfinnes i uppsatsen. Förstudien utgjordes av intervjuer på 6 stycken småföretag i Skåne De framkomna resultaten låg sedan till grund för den enkät som sändes ut till sammanlagt 150 småföretag i Skåne. Slutsatser: Efter genomförd analys utifrån begreppen kostnad och värde drar vi slutsatsen att värdet av den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro inte i tillräcklig utsträckning överstiger kostnaderna för den samma. Därmed anser vi inte att tillräcklig anpassning har gjorts till småföretagens förhållanden vid utformandet av redovisningen.},
 author    = {Kihlstrand, Linda and Mårtensson, Karin and Bisof, Margareta},
 keyword   = {Redovisning,småföretag,SME,sjukfrånvaro,kostnad och värde,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisningens anpassning till småföretagen - En studie av Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro},
 year     = {2003},
}