Advanced

Strategiska val för talangtillgång -och dess påverkan på det intellektuella kapitalet

Nöbbelin, Michael and Kristensen, Tobias (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfet är att belysa hur det intellektuella kapitalet påverkas av företags olika metoder när de knyter till sig kunskap geonom tillskott av talanger, bättre allokering av talangerna eller låter leverantör tillhandahålla talangerna. Metoden består av 2 fysiska och 6 telefonintervjuer med personer som har god insikt i respektive organisations personalpolitik. Företagen befinner sig inte i samma bransch men har den gemensamma nämnaren att vara humankapitalintensiva. Uppsatsen är baserad på en abduktiv forskningsprocess som till grunden är explorativ då belysandet utav talangtillgången inte varit given från början. Uppsatsens slutsatser utgörs av en förklaring till hur IK påverkas av företags metoder när de knyter till sig kunskap. För att öka... (More)
Syfet är att belysa hur det intellektuella kapitalet påverkas av företags olika metoder när de knyter till sig kunskap geonom tillskott av talanger, bättre allokering av talangerna eller låter leverantör tillhandahålla talangerna. Metoden består av 2 fysiska och 6 telefonintervjuer med personer som har god insikt i respektive organisations personalpolitik. Företagen befinner sig inte i samma bransch men har den gemensamma nämnaren att vara humankapitalintensiva. Uppsatsen är baserad på en abduktiv forskningsprocess som till grunden är explorativ då belysandet utav talangtillgången inte varit given från början. Uppsatsens slutsatser utgörs av en förklaring till hur IK påverkas av företags metoder när de knyter till sig kunskap. För att öka förståelsen av problematiken har ett antal modeller, kunskapsflöden och en schematisk matris använts som illustration för hur genomtänkta kombinationer av talanger skapar ökat värde i företaget som gynnar IK. Den optimala mixen av intern- och extern rekrytering samt HR- outsourcing skiftar från företag till företag och har tyvärr inte varit möjligt att fastställa. Dock kan det konstateras att det krävs ett välbalanserat kunskapsflöde för att en optimal mix skall vara möjlig. Vidare har internrekrytering visat sig vara den vanligaste och mest effektiva metoden att bygga ett starkt intellektuellt kapital. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nöbbelin, Michael and Kristensen, Tobias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
War for talent, Talangstrategier, Humankapital, Multiplikatoreffekt, Intellektuellt kapital, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346027
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:05:40
@misc{1346027,
 abstract   = {Syfet är att belysa hur det intellektuella kapitalet påverkas av företags olika metoder när de knyter till sig kunskap geonom tillskott av talanger, bättre allokering av talangerna eller låter leverantör tillhandahålla talangerna. Metoden består av 2 fysiska och 6 telefonintervjuer med personer som har god insikt i respektive organisations personalpolitik. Företagen befinner sig inte i samma bransch men har den gemensamma nämnaren att vara humankapitalintensiva. Uppsatsen är baserad på en abduktiv forskningsprocess som till grunden är explorativ då belysandet utav talangtillgången inte varit given från början. Uppsatsens slutsatser utgörs av en förklaring till hur IK påverkas av företags metoder när de knyter till sig kunskap. För att öka förståelsen av problematiken har ett antal modeller, kunskapsflöden och en schematisk matris använts som illustration för hur genomtänkta kombinationer av talanger skapar ökat värde i företaget som gynnar IK. Den optimala mixen av intern- och extern rekrytering samt HR- outsourcing skiftar från företag till företag och har tyvärr inte varit möjligt att fastställa. Dock kan det konstateras att det krävs ett välbalanserat kunskapsflöde för att en optimal mix skall vara möjlig. Vidare har internrekrytering visat sig vara den vanligaste och mest effektiva metoden att bygga ett starkt intellektuellt kapital.},
 author    = {Nöbbelin, Michael and Kristensen, Tobias},
 keyword   = {War for talent,Talangstrategier,Humankapital,Multiplikatoreffekt,Intellektuellt kapital,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategiska val för talangtillgång -och dess påverkan på det intellektuella kapitalet},
 year     = {2006},
}