Advanced

Organisationskontextens påverkan på kunskapsspridning - En studie i den kunskapsintensiva revisionsbranschen

Westlund, Robin; El Madhoun, Mahaa and Henriksson, Mikael (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi vill genom denna studie av revisionsbranschen öka förståelsen för hur organisationskontexten bidrar till det kunskapsintensiva företagets möjlighet att dra nytta av den kunskap som medarbetarna besitter genom intern kunskapsspridning, med fokus på en projektstruktur där arbetet utförs i team. Vi har utifrån teorier försökt definiera begreppet kunskap. Kunskapens vikt i företagets jakt på konkurrensfördelar har också rätts ut utifrån tillgängliga teorier. Vi har också redogjort för organisationsstrukturens, framförallt projektorganisationens, förmåga att underlätta kunskapsspridning och hur kommunikation och sammansättning av team bidrar till detta. Studien har utifrån kvalitativa, semistrukturerade intervjuer införskaffat empiri från... (More)
Vi vill genom denna studie av revisionsbranschen öka förståelsen för hur organisationskontexten bidrar till det kunskapsintensiva företagets möjlighet att dra nytta av den kunskap som medarbetarna besitter genom intern kunskapsspridning, med fokus på en projektstruktur där arbetet utförs i team. Vi har utifrån teorier försökt definiera begreppet kunskap. Kunskapens vikt i företagets jakt på konkurrensfördelar har också rätts ut utifrån tillgängliga teorier. Vi har också redogjort för organisationsstrukturens, framförallt projektorganisationens, förmåga att underlätta kunskapsspridning och hur kommunikation och sammansättning av team bidrar till detta. Studien har utifrån kvalitativa, semistrukturerade intervjuer införskaffat empiri från företag inom den kunskapsintensiva branschen. Detta då vi är intresserade av företagskontextens bakomliggande faktorer utifrån respondenternas svar. Vi använder oss av en abduktiv ansats där empiri och teori tas fram växelvis. Resultatet av vår studie visar att kunskapsspridningen hos de kunskapsintensiva företagen förlitar sig framförallt på informella kontakter och relationer. Stort fokus läggs på bra kommunikation mellan teamen och organisationen. Vi ser dock möjligheter att även kunna utnyttja lärdomar som fås i arbetet och sprida dessa formellt. På detta sätt skulle kunskapsspridningen kunna nå ut i hela organisationen och inte bara stanna på de lokala kontoren där den informella kunskapsspridningen är det dominerande sättet att eftersöka information på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westlund, Robin; El Madhoun, Mahaa and Henriksson, Mikael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationskontext, kunskapsintensiv, projektstruktur, kunskapsspridning, team, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346058
date added to LUP
2009-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:17:02
@misc{1346058,
 abstract   = {Vi vill genom denna studie av revisionsbranschen öka förståelsen för hur organisationskontexten bidrar till det kunskapsintensiva företagets möjlighet att dra nytta av den kunskap som medarbetarna besitter genom intern kunskapsspridning, med fokus på en projektstruktur där arbetet utförs i team. Vi har utifrån teorier försökt definiera begreppet kunskap. Kunskapens vikt i företagets jakt på konkurrensfördelar har också rätts ut utifrån tillgängliga teorier. Vi har också redogjort för organisationsstrukturens, framförallt projektorganisationens, förmåga att underlätta kunskapsspridning och hur kommunikation och sammansättning av team bidrar till detta. Studien har utifrån kvalitativa, semistrukturerade intervjuer införskaffat empiri från företag inom den kunskapsintensiva branschen. Detta då vi är intresserade av företagskontextens bakomliggande faktorer utifrån respondenternas svar. Vi använder oss av en abduktiv ansats där empiri och teori tas fram växelvis. Resultatet av vår studie visar att kunskapsspridningen hos de kunskapsintensiva företagen förlitar sig framförallt på informella kontakter och relationer. Stort fokus läggs på bra kommunikation mellan teamen och organisationen. Vi ser dock möjligheter att även kunna utnyttja lärdomar som fås i arbetet och sprida dessa formellt. På detta sätt skulle kunskapsspridningen kunna nå ut i hela organisationen och inte bara stanna på de lokala kontoren där den informella kunskapsspridningen är det dominerande sättet att eftersöka information på.},
 author    = {Westlund, Robin and El Madhoun, Mahaa and Henriksson, Mikael},
 keyword   = {organisationskontext,kunskapsintensiv,projektstruktur,kunskapsspridning,team,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskontextens påverkan på kunskapsspridning - En studie i den kunskapsintensiva revisionsbranschen},
 year     = {2009},
}