Advanced

Kreativitet som konkurrensfördel

Enochsson, Marcus and Andersson, Karin (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utreda hur en organisation kan främja och tillvarata sin kreativa potential. För att finna svar på frågeställningen tog vi till en början till oss litteratur inom kreativitets-, organisations- och förändringsområdena och identifierade därigenom åtta viktiga, återkommande faktorer för att främja och tillvarata kreativitet. Dessa är vision, kontinuitet, delaktighet, mångfald, öppenhet, resurser, kunskapsförvaltning och motivation. Litteraturstudierna gav oss underlag för en kompletterande empirisk studie. I ett andra led gjorde vi alltså en kvalitativ studie för att visa på en praktisk lösning av problemet. Denna bygger på observationer och tio intervjuer på Tetra Pak Packaging Materials i Lund AB (TPPM), samt... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda hur en organisation kan främja och tillvarata sin kreativa potential. För att finna svar på frågeställningen tog vi till en början till oss litteratur inom kreativitets-, organisations- och förändringsområdena och identifierade därigenom åtta viktiga, återkommande faktorer för att främja och tillvarata kreativitet. Dessa är vision, kontinuitet, delaktighet, mångfald, öppenhet, resurser, kunskapsförvaltning och motivation. Litteraturstudierna gav oss underlag för en kompletterande empirisk studie. I ett andra led gjorde vi alltså en kvalitativ studie för att visa på en praktisk lösning av problemet. Denna bygger på observationer och tio intervjuer på Tetra Pak Packaging Materials i Lund AB (TPPM), samt sekundärdata från företagets interna dokumentation. Uppsatsen kommer fram till att det krävs ett system för att praktiskt kunna främja och tillvarata den kreativa potentialen. TPPM:s system för förbättringsarbete, WCM, är ett konkret exempel. Systemet visar sig tillgodose många av de centrala faktorer vi identifierat i aktuell litteratur. Sammanfattningsvis menar vi alltså att organisationer i allmänhet har mycket att vinna på att skapa ett för dem anpassat system för att utnyttja de anställdas kreativitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enochsson, Marcus and Andersson, Karin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kreativitet, organisationsförändring, system för förbättringsarbete, förslagsverksamhet, WCM, Tetra Pak, TPPM, vision, kontinuitet, delaktighet, mångfald, öppenhet, resurser, kunskapshantering, motivation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346157
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:02:32
@misc{1346157,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utreda hur en organisation kan främja och tillvarata sin kreativa potential. För att finna svar på frågeställningen tog vi till en början till oss litteratur inom kreativitets-, organisations- och förändringsområdena och identifierade därigenom åtta viktiga, återkommande faktorer för att främja och tillvarata kreativitet. Dessa är vision, kontinuitet, delaktighet, mångfald, öppenhet, resurser, kunskapsförvaltning och motivation. Litteraturstudierna gav oss underlag för en kompletterande empirisk studie. I ett andra led gjorde vi alltså en kvalitativ studie för att visa på en praktisk lösning av problemet. Denna bygger på observationer och tio intervjuer på Tetra Pak Packaging Materials i Lund AB (TPPM), samt sekundärdata från företagets interna dokumentation. Uppsatsen kommer fram till att det krävs ett system för att praktiskt kunna främja och tillvarata den kreativa potentialen. TPPM:s system för förbättringsarbete, WCM, är ett konkret exempel. Systemet visar sig tillgodose många av de centrala faktorer vi identifierat i aktuell litteratur. Sammanfattningsvis menar vi alltså att organisationer i allmänhet har mycket att vinna på att skapa ett för dem anpassat system för att utnyttja de anställdas kreativitet.},
 author    = {Enochsson, Marcus and Andersson, Karin},
 keyword   = {kreativitet,organisationsförändring,system för förbättringsarbete,förslagsverksamhet,WCM,Tetra Pak,TPPM,vision,kontinuitet,delaktighet,mångfald,öppenhet,resurser,kunskapshantering,motivation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kreativitet som konkurrensfördel},
 year     = {2004},
}