Advanced

Konsumentdemokrati eller Producentdiktatur?

Larsson, David and Dirawi, Tarek (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att öka förståelsen för problematiken kring marknadsorientering, alltså klyftan mellan att företag anser sig vara marknadsorienterade trots att de befinner sig långt framför marknaden. Genom att med en metaforisk tematisering visa på olika legitimeringsgrunder för innovationsarbete är vår förhoppning att just denna problematik ska ställas i centrum, eftersom vi anser att innovationsarbete är det första och kanske viktigaste steget för diskussionen kring marknadsorientering. Ytterligare en del av syftet är att påvisa vilka inre motsättningar som finns inom diskursen för innovationer. Genom att utföra en diskursanalys av innovationslitteratur och av våra intervjuer med innovationspraktiker vill vi... (More)
Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att öka förståelsen för problematiken kring marknadsorientering, alltså klyftan mellan att företag anser sig vara marknadsorienterade trots att de befinner sig långt framför marknaden. Genom att med en metaforisk tematisering visa på olika legitimeringsgrunder för innovationsarbete är vår förhoppning att just denna problematik ska ställas i centrum, eftersom vi anser att innovationsarbete är det första och kanske viktigaste steget för diskussionen kring marknadsorientering. Ytterligare en del av syftet är att påvisa vilka inre motsättningar som finns inom diskursen för innovationer. Genom att utföra en diskursanalys av innovationslitteratur och av våra intervjuer med innovationspraktiker vill vi lyfta fram ny kunskap som vi anser hittills inte diskuterats och problematiserats. Denna nya kunskap om marknadsorientering och innovationer är vårt teoretiska bidrag till forskningen. Vår teoretiska referensram består av diskursanalys vilken har haft stor betydelse för uppsatsen. Diskursanalysen är användbar eftersom vi har valt att analysera och dekonstruera olika påståenden i litteraturen och hos praktiker. Detta har vi gjort för att påståenden i allmänhet har ett bakomliggande budskap. Författarnas och praktikernas olika uttryckssätt möjliggör en tematisering, och ett avslöjande av dessas tankar på en högre abstraktions nivå än de konkreta påståendena. Resultatet av vår diskursanalys har resulterat i sju olika metaforiska legitimeringsteman. Genom en kritisk granskning av dessa har vi kommit fram till att samtliga brister i sin marknadsorientering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, David and Dirawi, Tarek
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Innovationer, marknadsorientering, diskursanalys, kritisk granskning, legitimeringsgrunder, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346162
date added to LUP
2004-01-23 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:53:40
@misc{1346162,
 abstract   = {Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att öka förståelsen för problematiken kring marknadsorientering, alltså klyftan mellan att företag anser sig vara marknadsorienterade trots att de befinner sig långt framför marknaden. Genom att med en metaforisk tematisering visa på olika legitimeringsgrunder för innovationsarbete är vår förhoppning att just denna problematik ska ställas i centrum, eftersom vi anser att innovationsarbete är det första och kanske viktigaste steget för diskussionen kring marknadsorientering. Ytterligare en del av syftet är att påvisa vilka inre motsättningar som finns inom diskursen för innovationer. Genom att utföra en diskursanalys av innovationslitteratur och av våra intervjuer med innovationspraktiker vill vi lyfta fram ny kunskap som vi anser hittills inte diskuterats och problematiserats. Denna nya kunskap om marknadsorientering och innovationer är vårt teoretiska bidrag till forskningen. Vår teoretiska referensram består av diskursanalys vilken har haft stor betydelse för uppsatsen. Diskursanalysen är användbar eftersom vi har valt att analysera och dekonstruera olika påståenden i litteraturen och hos praktiker. Detta har vi gjort för att påståenden i allmänhet har ett bakomliggande budskap. Författarnas och praktikernas olika uttryckssätt möjliggör en tematisering, och ett avslöjande av dessas tankar på en högre abstraktions nivå än de konkreta påståendena. Resultatet av vår diskursanalys har resulterat i sju olika metaforiska legitimeringsteman. Genom en kritisk granskning av dessa har vi kommit fram till att samtliga brister i sin marknadsorientering.},
 author    = {Larsson, David and Dirawi, Tarek},
 keyword   = {Innovationer,marknadsorientering,diskursanalys,kritisk granskning,legitimeringsgrunder,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumentdemokrati eller Producentdiktatur?},
 year     = {2004},
}