Advanced

Kapacitetsjakt på Metso

Rosengren, Finn and Stensman, Johanna (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemdiskussion: Dagens produktion är uppbyggd på gamla förutsättningar och det ligger i företagets intresse att undersöka möjligheten att istället anpassa produktionen till de krav och förutsättningar som råder idag. Metso Minerals vill konkurrera med korta leveranstider för att på det sättet kunna erbjuda sina kunder högre tillgänglighet av produkter än vad konkurrenterna kan. Variationer i orderingång ska inte påverka förmågan att tillverka och leverera en produkt i tid. För att detta ska kunna uppfyllas är det viktigt att ta reda på hur stor produktionskapacitet det faktiskt finns och hur stor del av denna som används idag. Syfte: Syftet med examensarbetet är att bygga en analysmodell för styrning och uppföljning av ett... (More)
Problemdiskussion: Dagens produktion är uppbyggd på gamla förutsättningar och det ligger i företagets intresse att undersöka möjligheten att istället anpassa produktionen till de krav och förutsättningar som råder idag. Metso Minerals vill konkurrera med korta leveranstider för att på det sättet kunna erbjuda sina kunder högre tillgänglighet av produkter än vad konkurrenterna kan. Variationer i orderingång ska inte påverka förmågan att tillverka och leverera en produkt i tid. För att detta ska kunna uppfyllas är det viktigt att ta reda på hur stor produktionskapacitet det faktiskt finns och hur stor del av denna som används idag. Syfte: Syftet med examensarbetet är att bygga en analysmodell för styrning och uppföljning av ett produktionssystem. Analysmodellen kommer sedan att användas för att undersöka och utvärdera de aktuella delarna av produktionen. Tanken är att modellen också ska kunna användas som ett verktyg av företaget för produktionsuppföljning i framtiden. Syftet är även att ge förslag på förändringar och förbättringar som bör göras i produktionen med utgångspunkt i vår undersökning samt den simuleringsmodell vi tar fram parallellt med analysmodellen. Metod: Vi har valt att bygga en analysmodell. Input i modellen är dels relevant teori, dels empiriska data insamla på företaget. Data från företaget bygger främst på intervjuer och samtal samt observationer. Slutsatser: I dagens produktion finns inget fungerande kontrollsystem. Detta påverkar spridningen av information nedåt i företaget vilket leder till att det blir svårt att skapa en gemensam målbild för alla i företaget och det påverkar informationen uppåt i företaget bland annat i form av dålig produktionsuppföljning. Vi har gett förslag på ett par nyckeltal som kan användas för att utvärdera produktionen och dessa är utnyttjandegrad och effektivitet. Vi anser att ett ekonomiskt belöningssystem kopplat till prestation skulle vara det bästa sättet att motivera personalen vid Pressgrupp 1 att arbeta på ett annat sätt än efter det rundsystem som används idag. För att belöningssystemet ska vara rättvisande är två faktorer viktiga att ta hänsyn till. Den första är att arbetet vid Pressgrupp 1 utförs i grupp och därför måste belöningssystemet också bygga på grupprestationer istället för individuella prestationer. Den andra är att rätt faktorer måste mätas och belönas. Det är rimligt att tänka sig att det som mäts och belönas också är det som blir gjort. Vi anser att arbetet hade blivit mer motiverande om målstyrda grupper infördes. Analysmodellen som byggts är inte specifik för just vårt fall utan den skulle kunna användas i någon annan del av företaget också. Den kan till exempel utvecklas för de övriga delarna i produktionen på Metso i Trelleborg, eller för något annat produktionssystem i en annan värdekedja. I och med detta examensarbete har vi bara kunnat testa och utvärdera modellen vid Pressgrupp 1. Modellen har varit mycket användbar eftersom den kunnat hjälpa till att strukturera upp och analysera data från produktionen och på detta sätt hjälpt oss att skapa en bild av produktionssystemets styrkor och svagheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosengren, Finn and Stensman, Johanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kapacitet, Simulering, Organisation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346174
date added to LUP
2004-05-25 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:28:45
@misc{1346174,
 abstract   = {Problemdiskussion: Dagens produktion är uppbyggd på gamla förutsättningar och det ligger i företagets intresse att undersöka möjligheten att istället anpassa produktionen till de krav och förutsättningar som råder idag. Metso Minerals vill konkurrera med korta leveranstider för att på det sättet kunna erbjuda sina kunder högre tillgänglighet av produkter än vad konkurrenterna kan. Variationer i orderingång ska inte påverka förmågan att tillverka och leverera en produkt i tid. För att detta ska kunna uppfyllas är det viktigt att ta reda på hur stor produktionskapacitet det faktiskt finns och hur stor del av denna som används idag. Syfte: Syftet med examensarbetet är att bygga en analysmodell för styrning och uppföljning av ett produktionssystem. Analysmodellen kommer sedan att användas för att undersöka och utvärdera de aktuella delarna av produktionen. Tanken är att modellen också ska kunna användas som ett verktyg av företaget för produktionsuppföljning i framtiden. Syftet är även att ge förslag på förändringar och förbättringar som bör göras i produktionen med utgångspunkt i vår undersökning samt den simuleringsmodell vi tar fram parallellt med analysmodellen. Metod: Vi har valt att bygga en analysmodell. Input i modellen är dels relevant teori, dels empiriska data insamla på företaget. Data från företaget bygger främst på intervjuer och samtal samt observationer. Slutsatser:	I dagens produktion finns inget fungerande kontrollsystem. Detta påverkar spridningen av information nedåt i företaget vilket leder till att det blir svårt att skapa en gemensam målbild för alla i företaget och det påverkar informationen uppåt i företaget bland annat i form av dålig produktionsuppföljning. Vi har gett förslag på ett par nyckeltal som kan användas för att utvärdera produktionen och dessa är utnyttjandegrad och effektivitet. Vi anser att ett ekonomiskt belöningssystem kopplat till prestation skulle vara det bästa sättet att motivera personalen vid Pressgrupp 1 att arbeta på ett annat sätt än efter det rundsystem som används idag. För att belöningssystemet ska vara rättvisande är två faktorer viktiga att ta hänsyn till. Den första är att arbetet vid Pressgrupp 1 utförs i grupp och därför måste belöningssystemet också bygga på grupprestationer istället för individuella prestationer. Den andra är att rätt faktorer måste mätas och belönas. Det är rimligt att tänka sig att det som mäts och belönas också är det som blir gjort. Vi anser att arbetet hade blivit mer motiverande om målstyrda grupper infördes. Analysmodellen som byggts är inte specifik för just vårt fall utan den skulle kunna användas i någon annan del av företaget också. Den kan till exempel utvecklas för de övriga delarna i produktionen på Metso i Trelleborg, eller för något annat produktionssystem i en annan värdekedja. I och med detta examensarbete har vi bara kunnat testa och utvärdera modellen vid Pressgrupp 1. Modellen har varit mycket användbar eftersom den kunnat hjälpa till att strukturera upp och analysera data från produktionen och på detta sätt hjälpt oss att skapa en bild av produktionssystemets styrkor och svagheter.},
 author    = {Rosengren, Finn and Stensman, Johanna},
 keyword   = {Kapacitet,Simulering,Organisation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapacitetsjakt på Metso},
 year     = {2004},
}