Advanced

På väg mot den inre marknaden? - en studie om sammanlänkningar mellan börserna i det nya EU

Dobrowolski, Christian; Eriksson, Jonas; Bergström, Vladimir and Muratovic, Nedir (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Det primära syftet med uppsatsen är att studera relationerna mellan de nya och de etablerade börsmarknaderna i EU för att se om det ha skett någon förändring under perioden 1996-2005. Ett sekundärt syfte är att undersöka huruvida den finansiella integrationen inom unionen har blivit starkare under den studerade tidsperioden. I syfte att kunna besvara de frågor som vi är intresserade av använder vi oss av VAR-metoden. Med hjälp av "impulse response" beräknade vi hur snabbt en händelse sprider sig mellan de undersökta börsmarknaderna samt hur lång tid det tar innan dessa åter är i jämvikt. "Variance decomposition" talar om för oss i vilken utsträckning de olika börsmarknaderna påverkar varandra. De central begrepp som vi beskriver i teorin... (More)
Det primära syftet med uppsatsen är att studera relationerna mellan de nya och de etablerade börsmarknaderna i EU för att se om det ha skett någon förändring under perioden 1996-2005. Ett sekundärt syfte är att undersöka huruvida den finansiella integrationen inom unionen har blivit starkare under den studerade tidsperioden. I syfte att kunna besvara de frågor som vi är intresserade av använder vi oss av VAR-metoden. Med hjälp av "impulse response" beräknade vi hur snabbt en händelse sprider sig mellan de undersökta börsmarknaderna samt hur lång tid det tar innan dessa åter är i jämvikt. "Variance decomposition" talar om för oss i vilken utsträckning de olika börsmarknaderna påverkar varandra. De central begrepp som vi beskriver i teorin handlar om finansiell integration, den effektiva marknadshypotesen samt systemrisken, förknippad med en nära integrerad marknad och de mekanismer som bestämmer spridningen av olika händelser mellan börser. Utifrån våra resultat, som visar på att händelser mellan EU:s börsmarknader under den senaste perioden har en tydligare och starkare spridning jämfört med tidigare period, kan vi konstatera att integrationen mellan de studerade börserna har ökat i viss utsträckning, men att det är en process som fortfarande befinner sig i inledningsfasen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dobrowolski, Christian; Eriksson, Jonas; Bergström, Vladimir and Muratovic, Nedir
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
finansiell integration, EU-utvidgning, VAR, sammanlänkningar, börsmarknader, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346235
date added to LUP
2006-01-13
date last changed
2012-04-02 15:53:31
@misc{1346235,
 abstract   = {Det primära syftet med uppsatsen är att studera relationerna mellan de nya och de etablerade börsmarknaderna i EU för att se om det ha skett någon förändring under perioden 1996-2005. Ett sekundärt syfte är att undersöka huruvida den finansiella integrationen inom unionen har blivit starkare under den studerade tidsperioden. I syfte att kunna besvara de frågor som vi är intresserade av använder vi oss av VAR-metoden. Med hjälp av "impulse response" beräknade vi hur snabbt en händelse sprider sig mellan de undersökta börsmarknaderna samt hur lång tid det tar innan dessa åter är i jämvikt. "Variance decomposition" talar om för oss i vilken utsträckning de olika börsmarknaderna påverkar varandra. De central begrepp som vi beskriver i teorin handlar om finansiell integration, den effektiva marknadshypotesen samt systemrisken, förknippad med en nära integrerad marknad och de mekanismer som bestämmer spridningen av olika händelser mellan börser. Utifrån våra resultat, som visar på att händelser mellan EU:s börsmarknader under den senaste perioden har en tydligare och starkare spridning jämfört med tidigare period, kan vi konstatera att integrationen mellan de studerade börserna har ökat i viss utsträckning, men att det är en process som fortfarande befinner sig i inledningsfasen.},
 author    = {Dobrowolski, Christian and Eriksson, Jonas and Bergström, Vladimir and Muratovic, Nedir},
 keyword   = {finansiell integration,EU-utvidgning,VAR,sammanlänkningar,börsmarknader,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På väg mot den inre marknaden? - en studie om sammanlänkningar mellan börserna i det nya EU},
 year     = {2006},
}