Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenskt ledarskap i Kina – en ömsesidig anpassning

Andersson, Christian ; Cronqvist, Alexander ; Falkenäs, Anna and Moderato Rolf, Kim (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och försöka förstå hur det svenska ledarskapet fungerar i Kina, i svenska företag med kinesiska medarbetare. Vi ämnar även belysa vilka erfarenheter svenska ledare har av mötet med den kinesiska kulturen. Metod: Vi har valt en kvalitativ metod för vår uppsats för att på så sätt kunna beskriva, förstå och få en helhetsbild av fenomenet. Den metodik som vi har valt att använda oss av är intervjuer och enkäter, som gett oss ett empiriskt underlag till denna uppsats, samt litteraturstudier, som gett oss en teoretisk referensram.
Slutsatser: Att svenska ledare i stort är framgångsrika i Kina men att de problem som finns, enligt både intervjupersoner och litteraturen, främst uppstår inom områdena... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och försöka förstå hur det svenska ledarskapet fungerar i Kina, i svenska företag med kinesiska medarbetare. Vi ämnar även belysa vilka erfarenheter svenska ledare har av mötet med den kinesiska kulturen. Metod: Vi har valt en kvalitativ metod för vår uppsats för att på så sätt kunna beskriva, förstå och få en helhetsbild av fenomenet. Den metodik som vi har valt att använda oss av är intervjuer och enkäter, som gett oss ett empiriskt underlag till denna uppsats, samt litteraturstudier, som gett oss en teoretisk referensram.
Slutsatser: Att svenska ledare i stort är framgångsrika i Kina men att de problem som finns, enligt både intervjupersoner och litteraturen, främst uppstår inom områdena kommunikation, motivation och initiativförmåga. Problemen i verkligheten är dock inte lika stora som litteraturen beskriver. För att hantera de skillnader och svårigheter som svenska ledare stöter på i Kina, ändrar svenska ledare sitt ledarskap samtidigt som de kinesiska medarbetarna anpassar sig till det svenska ledarskapet. Det sker en ömsesidig anpassning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Christian ; Cronqvist, Alexander ; Falkenäs, Anna and Moderato Rolf, Kim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Svenskt ledarskap, Kina, kultur, kulturmöte, interkulturell kommunikation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346344
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:56:02
@misc{1346344,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och försöka förstå hur det svenska ledarskapet fungerar i Kina, i svenska företag med kinesiska medarbetare. Vi ämnar även belysa vilka erfarenheter svenska ledare har av mötet med den kinesiska kulturen. Metod: Vi har valt en kvalitativ metod för vår uppsats för att på så sätt kunna beskriva, förstå och få en helhetsbild av fenomenet. Den metodik som vi har valt att använda oss av är intervjuer och enkäter, som gett oss ett empiriskt underlag till denna uppsats, samt litteraturstudier, som gett oss en teoretisk referensram.
Slutsatser: Att svenska ledare i stort är framgångsrika i Kina men att de problem som finns, enligt både intervjupersoner och litteraturen, främst uppstår inom områdena kommunikation, motivation och initiativförmåga. Problemen i verkligheten är dock inte lika stora som litteraturen beskriver. För att hantera de skillnader och svårigheter som svenska ledare stöter på i Kina, ändrar svenska ledare sitt ledarskap samtidigt som de kinesiska medarbetarna anpassar sig till det svenska ledarskapet. Det sker en ömsesidig anpassning.},
 author    = {Andersson, Christian and Cronqvist, Alexander and Falkenäs, Anna and Moderato Rolf, Kim},
 keyword   = {Svenskt ledarskap,Kina,kultur,kulturmöte,interkulturell kommunikation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenskt ledarskap i Kina – en ömsesidig anpassning},
 year     = {2004},
}