Advanced

Kalkylmetoder vid företags investeringar

Nordenstedt, Peter; Björnsson, Johan and Sjöholm, Louise (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att studera svenska medelstora företag för att utröna vilka kalkylmetoder som används samt undersöka hur väl dessa kalkylmetoder motsvarar tre fastighetsbolags behov. Uppsatsen har genomförts med hjälp av abduktiv ansats. Inledningsvis genomfördes en kartläggningsstudie av kvantitativ karaktär. Varpå en kvalitativ fallstudie följde på tre fallföretag. Empirin utgörs av primärdata i form av en enkätundersökning samt en personlig intervju och flera telefonintervjuer, med totalt fyra personer på de tre fallföretagen. Den teoretiska referensramen utgörs av grundläggande teorier om kalkylmetoder, samt teorier av strategisk karaktär för att kunna beskriva det andra perspektivet vid investeringsbedömning. Teorikapitlet... (More)
Syftet med denna studie är att studera svenska medelstora företag för att utröna vilka kalkylmetoder som används samt undersöka hur väl dessa kalkylmetoder motsvarar tre fastighetsbolags behov. Uppsatsen har genomförts med hjälp av abduktiv ansats. Inledningsvis genomfördes en kartläggningsstudie av kvantitativ karaktär. Varpå en kvalitativ fallstudie följde på tre fallföretag. Empirin utgörs av primärdata i form av en enkätundersökning samt en personlig intervju och flera telefonintervjuer, med totalt fyra personer på de tre fallföretagen. Den teoretiska referensramen utgörs av grundläggande teorier om kalkylmetoder, samt teorier av strategisk karaktär för att kunna beskriva det andra perspektivet vid investeringsbedömning. Teorikapitlet avslutas med en beskrivning av reala optioner för att ge en kort redogörelse av hur kalkylperspektivet kan kombineras med det strategiska perspektivet. Slutsatsen är att företag använder olika kalkylmetoder på grund av att de olika investeringar som görs är av olika karaktär. Dock har vi funnit att även företags strategiska målsättningar har stor betydelse vid investeringsbedömning vilket inte täcks upp av företagens kalkylmetoder. För att kombinera de strategiska målen med de kalkylmässiga kravnivåerna skulle reala optioner kunna nyttjas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordenstedt, Peter; Björnsson, Johan and Sjöholm, Louise
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Investering, kalkylmetoder, reala optioner, strategi, kapitalvärdesmetod, payback, fastighetsbranschen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346352
date added to LUP
2008-01-16
date last changed
2012-04-02 16:51:11
@misc{1346352,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att studera svenska medelstora företag för att utröna vilka kalkylmetoder som används samt undersöka hur väl dessa kalkylmetoder motsvarar tre fastighetsbolags behov. Uppsatsen har genomförts med hjälp av abduktiv ansats. Inledningsvis genomfördes en kartläggningsstudie av kvantitativ karaktär. Varpå en kvalitativ fallstudie följde på tre fallföretag. Empirin utgörs av primärdata i form av en enkätundersökning samt en personlig intervju och flera telefonintervjuer, med totalt fyra personer på de tre fallföretagen. Den teoretiska referensramen utgörs av grundläggande teorier om kalkylmetoder, samt teorier av strategisk karaktär för att kunna beskriva det andra perspektivet vid investeringsbedömning. Teorikapitlet avslutas med en beskrivning av reala optioner för att ge en kort redogörelse av hur kalkylperspektivet kan kombineras med det strategiska perspektivet. Slutsatsen är att företag använder olika kalkylmetoder på grund av att de olika investeringar som görs är av olika karaktär. Dock har vi funnit att även företags strategiska målsättningar har stor betydelse vid investeringsbedömning vilket inte täcks upp av företagens kalkylmetoder. För att kombinera de strategiska målen med de kalkylmässiga kravnivåerna skulle reala optioner kunna nyttjas.},
 author    = {Nordenstedt, Peter and Björnsson, Johan and Sjöholm, Louise},
 keyword   = {Investering,kalkylmetoder,reala optioner,strategi,kapitalvärdesmetod,payback,fastighetsbranschen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kalkylmetoder vid företags investeringar},
 year     = {2008},
}