Advanced

Aktieåterköp - En gynnsam långsiktig investering?

Andersson, Camilla; Gunnarsson, Tobias and Ronnermark, Åsa (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka den långsiktiga aktiekursutvecklingen hos företag som genomfört aktieåterköp och att jämföra denna med en riskjusterad avkastning. Vi undersöker även hur företagsspecifika faktorer påverar resultatet. Även om vi med CAR-metoden finner en signifikant positiv avvikande avkastning på ett års sikt efter återköpen, anser vi att detta resultat bör betraktas med försiktighet då BHAR-metoden ger insignifikanta resultat. Vi anser att den eventuella överavkastning som vi finner inte kan tillskrivas signalteorin, då resultaten från samtliga grupperingar som görs i studien talar emot denna teori. Snarare är det så att företag som kan tänkas ha andra motiv än en undervärderad aktie uppvisar den bästa långsiktiga... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka den långsiktiga aktiekursutvecklingen hos företag som genomfört aktieåterköp och att jämföra denna med en riskjusterad avkastning. Vi undersöker även hur företagsspecifika faktorer påverar resultatet. Även om vi med CAR-metoden finner en signifikant positiv avvikande avkastning på ett års sikt efter återköpen, anser vi att detta resultat bör betraktas med försiktighet då BHAR-metoden ger insignifikanta resultat. Vi anser att den eventuella överavkastning som vi finner inte kan tillskrivas signalteorin, då resultaten från samtliga grupperingar som görs i studien talar emot denna teori. Snarare är det så att företag som kan tänkas ha andra motiv än en undervärderad aktie uppvisar den bästa långsiktiga aktiekursutvecklingen efter återköp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Camilla; Gunnarsson, Tobias and Ronnermark, Åsa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
aktieåterköp, marknadseffektivitet, signalteori, långsiktig eventstudie, överavkastning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346415
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:08:08
@misc{1346415,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka den långsiktiga aktiekursutvecklingen hos företag som genomfört aktieåterköp och att jämföra denna med en riskjusterad avkastning. Vi undersöker även hur företagsspecifika faktorer påverar resultatet. Även om vi med CAR-metoden finner en signifikant positiv avvikande avkastning på ett års sikt efter återköpen, anser vi att detta resultat bör betraktas med försiktighet då BHAR-metoden ger insignifikanta resultat. Vi anser att den eventuella överavkastning som vi finner inte kan tillskrivas signalteorin, då resultaten från samtliga grupperingar som görs i studien talar emot denna teori. Snarare är det så att företag som kan tänkas ha andra motiv än en undervärderad aktie uppvisar den bästa långsiktiga aktiekursutvecklingen efter återköp.},
 author    = {Andersson, Camilla and Gunnarsson, Tobias and Ronnermark, Åsa},
 keyword   = {aktieåterköp,marknadseffektivitet,signalteori,långsiktig eventstudie,överavkastning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktieåterköp - En gynnsam långsiktig investering?},
 year     = {2004},
}