Advanced

Integrated Risk Management - från teori till praktik

Andersson, Jonas; Rad Firoozabadi, Alexander and Carlstedt, Fredrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrundsbeskrivning: Traditionellt har risk betraktats som något negativt och
olika typer av risker har hanterats av olika funktioner. Sedan ett antal år har Integrated
Risk Management (IRM) utvecklats som koncept för riskhantering. IRM innebär
samordning och integration av riskhanteringsarbetet. Problemställning: I vissa länder har lagstiftning tvingat företag att implementera
system som IRM, men det råder fortfarande viss oklarhet i vilka motiven och
effekterna är. Vi frågar oss därför vilka anledningar det finns att använda IRM? Vad är
målsättningen och motiven? Vilket värde (effekter) skapar det egentligen för företaget?
Vidare saknas det studier i vad IRM innebär i praktiken, särskilt erfarenheter från
nordiska företag. Vad är det... (More)
Bakgrundsbeskrivning: Traditionellt har risk betraktats som något negativt och
olika typer av risker har hanterats av olika funktioner. Sedan ett antal år har Integrated
Risk Management (IRM) utvecklats som koncept för riskhantering. IRM innebär
samordning och integration av riskhanteringsarbetet. Problemställning: I vissa länder har lagstiftning tvingat företag att implementera
system som IRM, men det råder fortfarande viss oklarhet i vilka motiven och
effekterna är. Vi frågar oss därför vilka anledningar det finns att använda IRM? Vad är
målsättningen och motiven? Vilket värde (effekter) skapar det egentligen för företaget?
Vidare saknas det studier i vad IRM innebär i praktiken, särskilt erfarenheter från
nordiska företag. Vad är det som ska utvecklas och installeras? Vilka mätmetoder är
lämpliga i riskanalysen? Avslutningsvis rådet det oklarhet kring vilka krav IRM ställer
på företaget?
Bland pionjärerna i Sverige återfinns företaget Sydkraft Företaget har givit oss i
uppdrag att föreslå ett antal rekommendationer för vidarutveckling av företagets IRMprogram. Syfte: Syftet har varit att beskriva och analysera IRM vad det gäller utveckling, teori
och praktik samt utreda och utveckla Sydkrafts IRM Metod: Tre delstudier har genomförts. En teoristudie, en referensstudie med konsulter
och fyra fallföretag samt huvudfallstudien som är inriktad på Sydkraft. Studien har
en kvalitativ, explorativ ansatts. Resultat: Att mäta effekterna av IRM genom ett totalt riskmått är inte möjligt då alla
risker är olika. Därför är det svårt att mäta effekten av IRM på samma sätt som kan
låta sig göras med traditionell risk management. Grundproblematiken med ett
arbetssätt som IRM handlar om att människor uppfattar risk på olika sätt. Därför
skapar IRM värde för en organisation främst genom att öka riskmedvetenheten.
För att IRM överhuvudtaget ska kunna förankras i en organisation bör en CRO
och en riskkommité inrättas. Den senare bör ha en exekutiv roll, även om den i
nordiska företag verkar ha en mer rådgivande funktion. Vidare visar studien att
riskrapportering skiljer sig från traditionell ekonomi- och verksamhetsstyrning då den
även omfattar risker (händelser) som inte ingår i budgeten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jonas; Rad Firoozabadi, Alexander and Carlstedt, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Riskhantering, Integrated Risk Management, Enterprise Risk Management, Sydkraft, CRO, Chief Risk Officer, riskkommitté, riskmedvetenhet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346427
date added to LUP
2004-03-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:00:20
@misc{1346427,
 abstract   = {Bakgrundsbeskrivning: Traditionellt har risk betraktats som något negativt och
olika typer av risker har hanterats av olika funktioner. Sedan ett antal år har Integrated
Risk Management (IRM) utvecklats som koncept för riskhantering. IRM innebär
samordning och integration av riskhanteringsarbetet. Problemställning: I vissa länder har lagstiftning tvingat företag att implementera
system som IRM, men det råder fortfarande viss oklarhet i vilka motiven och
effekterna är. Vi frågar oss därför vilka anledningar det finns att använda IRM? Vad är
målsättningen och motiven? Vilket värde (effekter) skapar det egentligen för företaget?
Vidare saknas det studier i vad IRM innebär i praktiken, särskilt erfarenheter från
nordiska företag. Vad är det som ska utvecklas och installeras? Vilka mätmetoder är
lämpliga i riskanalysen? Avslutningsvis rådet det oklarhet kring vilka krav IRM ställer
på företaget?
Bland pionjärerna i Sverige återfinns företaget Sydkraft Företaget har givit oss i
uppdrag att föreslå ett antal rekommendationer för vidarutveckling av företagets IRMprogram. Syfte: Syftet har varit att beskriva och analysera IRM vad det gäller utveckling, teori
och praktik samt utreda och utveckla Sydkrafts IRM Metod: Tre delstudier har genomförts. En teoristudie, en referensstudie med konsulter
och fyra fallföretag samt huvudfallstudien som är inriktad på Sydkraft. Studien har
en kvalitativ, explorativ ansatts. Resultat: Att mäta effekterna av IRM genom ett totalt riskmått är inte möjligt då alla
risker är olika. Därför är det svårt att mäta effekten av IRM på samma sätt som kan
låta sig göras med traditionell risk management. Grundproblematiken med ett
arbetssätt som IRM handlar om att människor uppfattar risk på olika sätt. Därför
skapar IRM värde för en organisation främst genom att öka riskmedvetenheten.
För att IRM överhuvudtaget ska kunna förankras i en organisation bör en CRO
och en riskkommité inrättas. Den senare bör ha en exekutiv roll, även om den i
nordiska företag verkar ha en mer rådgivande funktion. Vidare visar studien att
riskrapportering skiljer sig från traditionell ekonomi- och verksamhetsstyrning då den
även omfattar risker (händelser) som inte ingår i budgeten.},
 author    = {Andersson, Jonas and Rad Firoozabadi, Alexander and Carlstedt, Fredrik},
 keyword   = {Riskhantering,Integrated Risk Management,Enterprise Risk Management,Sydkraft,CRO, Chief Risk Officer,riskkommitté,riskmedvetenhet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integrated Risk Management - från teori till praktik},
 year     = {2004},
}