Advanced

Chefskap i förändring- en studie om Vårdval Halland

Savén, Camilla; Svensson, Jessica and Buzavidas, Daniel (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur chefskapet förändras för verksamhetschefer i primärsjukvården i och med införandet av kundval. Vi vill även se hur man kan förbereda och utveckla verksamhetschefer i de landsting och regioner där man ska införa kundval. För att besvara uppsatsens frågeställning har vi använt oss av olika teorier om chefskap och ledarskap, Kotters teori om misstag och förberedelser vid en organisationsförändring samt Hirschmans teori om exit, voice och loyalty. Uppsatsens empiri består av intervjuer med avgångna verksamhetschefer inom primärsjukvården i Landsting Halland, en personalstrateg samt en sakkunnig person inom ämnet kundval. Empirin består även av en beskrivning av modellen Vårdval Halland.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Savén, Camilla; Svensson, Jessica and Buzavidas, Daniel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kundval, Primärsjukvård, Förändring, Chefskap, Ledarskap, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346439
date added to LUP
2008-12-19
date last changed
2012-04-02 17:14:28
@misc{1346439,
 abstract   = {Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur chefskapet förändras för verksamhetschefer i primärsjukvården i och med införandet av kundval. Vi vill även se hur man kan förbereda och utveckla verksamhetschefer i de landsting och regioner där man ska införa kundval. För att besvara uppsatsens frågeställning har vi använt oss av olika teorier om chefskap och ledarskap, Kotters teori om misstag och förberedelser vid en organisationsförändring samt Hirschmans teori om exit, voice och loyalty. Uppsatsens empiri består av intervjuer med avgångna verksamhetschefer inom primärsjukvården i Landsting Halland, en personalstrateg samt en sakkunnig person inom ämnet kundval. Empirin består även av en beskrivning av modellen Vårdval Halland.},
 author    = {Savén, Camilla and Svensson, Jessica and Buzavidas, Daniel},
 keyword   = {Kundval,Primärsjukvård,Förändring,Chefskap,Ledarskap,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Chefskap i förändring- en studie om Vårdval Halland},
 year     = {2008},
}