Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad är en bra revision?

Nilsson, Sara and Bernersson, Helena (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån litteratur, lagar, rekommendationer samt en undersökning av revisorer komma fram till vad som är en bra revision i teorin respektive praktiken. Vidare är syftet att undersökningen skall leda fram till vilka faktorer som har en påverkan på revisionens kvalitet. Metod: Uppsatsen utgår från den hermeneuitiska ansatsen. Informationsinsamlingen är kvalitativ till sin karaktär och består av litteraturstudier och en kompromiss mellan fallstudie och surveystudie. Fallstudien bygger på besöksintervjuer med revisorer medan surveystudien bygger på en enkätundersökning av ett större antal revisorer. Slutsats: Det står klart att revisorerna anser att den viktigaste delen i revisionsprocessen främst utgörs av... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån litteratur, lagar, rekommendationer samt en undersökning av revisorer komma fram till vad som är en bra revision i teorin respektive praktiken. Vidare är syftet att undersökningen skall leda fram till vilka faktorer som har en påverkan på revisionens kvalitet. Metod: Uppsatsen utgår från den hermeneuitiska ansatsen. Informationsinsamlingen är kvalitativ till sin karaktär och består av litteraturstudier och en kompromiss mellan fallstudie och surveystudie. Fallstudien bygger på besöksintervjuer med revisorer medan surveystudien bygger på en enkätundersökning av ett större antal revisorer. Slutsats: Det står klart att revisorerna anser att den viktigaste delen i revisionsprocessen främst utgörs av planering men även granskning. En annan aspekt som framstår som ytterst väsentlig ur revisorernas synvinkel för att en bra revision skall kunna uppnås är att en nära kontakt etableras mellan revisorn och dennes klient. Vidare har vi kommit fram till att både den tidspress som revisorerna arbetar under och de pressade priserna i branschen påverkar revisionens kvalitet. Det har visat sig att det fortfarande är många revisorer som inte har någon erfarenhet av revisionskommittéer, men bland de som har en erfarenhet har en allt mer positiv syn utvecklats. Vi har också konstaterat att revisorer inte tycker att det är lämpligt att revisorn bytas ut alltför ofta eftersom en god kännedom om företaget överväger den risk som finns att man blir ouppmärksam p g a att uppdraget innehafts en längre tid.
En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sara and Bernersson, Helena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revision, redovisning, nära kontakt, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346486
date added to LUP
2003-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:34:25
@misc{1346486,
 abstract   = {Syfte:	Syftet med uppsatsen är att utifrån litteratur, lagar, rekommendationer samt en undersökning av revisorer komma fram till vad som är en bra revision i teorin respektive praktiken. Vidare är syftet att undersökningen skall leda fram till vilka faktorer som har en påverkan på revisionens kvalitet. Metod:	Uppsatsen utgår från den hermeneuitiska ansatsen. Informationsinsamlingen är kvalitativ till sin karaktär och består av litteraturstudier och en kompromiss mellan fallstudie och surveystudie. Fallstudien bygger på besöksintervjuer med revisorer medan surveystudien bygger på en enkätundersökning av ett större antal revisorer. Slutsats:	Det står klart att revisorerna anser att den viktigaste delen i revisionsprocessen främst utgörs av planering men även granskning. En annan aspekt som framstår som ytterst väsentlig ur revisorernas synvinkel för att en bra revision skall kunna uppnås är att en nära kontakt etableras mellan revisorn och dennes klient. Vidare har vi kommit fram till att både den tidspress som revisorerna arbetar under och de pressade priserna i branschen påverkar revisionens kvalitet. Det har visat sig att det fortfarande är många revisorer som inte har någon erfarenhet av revisionskommittéer, men bland de som har en erfarenhet har en allt mer positiv syn utvecklats. Vi har också konstaterat att revisorer inte tycker att det är lämpligt att revisorn bytas ut alltför ofta eftersom en god kännedom om företaget överväger den risk som finns att man blir ouppmärksam p g a att uppdraget innehafts en längre tid.
En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.},
 author    = {Nilsson, Sara and Bernersson, Helena},
 keyword   = {Revision,redovisning,nära kontakt,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är en bra revision?},
 year     = {2003},
}