Advanced

Kunden som marknadsförare - en ny modell

Wallin, Caroline; Wejrot, Niclas and Wahlqvist, Alexandra (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Kunden som marknadsförare: en ny modell Ämne/Kurs: Magisteruppsats, FEKP01, 15 ECT Seminariedatum: 2008-01-24 Författare: Alexandra Wahlqvist, Caroline Wallin och Niclas Wejrot Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: traditionell marknadsföring, marknadskommunikation, medier, word-of-mouth Syfte: Givet de nya teknologiska utvecklingarna i media ämnar vi undersöka hur marknadsföring och marknadskommunikation har förändrats. Vi åsyftar att utveckla begrepp/modeller som gör det möjligt att bättre förstå fenomenet kunden som marknadsförare samt att relatera detta till traditionella marknadsföringsteorier. Metod: Vår uppsats är av explorativ art baserad på kvalitativa samt kvantitativa empiriska data hämtade från... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Kunden som marknadsförare: en ny modell Ämne/Kurs: Magisteruppsats, FEKP01, 15 ECT Seminariedatum: 2008-01-24 Författare: Alexandra Wahlqvist, Caroline Wallin och Niclas Wejrot Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: traditionell marknadsföring, marknadskommunikation, medier, word-of-mouth Syfte: Givet de nya teknologiska utvecklingarna i media ämnar vi undersöka hur marknadsföring och marknadskommunikation har förändrats. Vi åsyftar att utveckla begrepp/modeller som gör det möjligt att bättre förstå fenomenet kunden som marknadsförare samt att relatera detta till traditionella marknadsföringsteorier. Metod: Vår uppsats är av explorativ art baserad på kvalitativa samt kvantitativa empiriska data hämtade från intervjuer och enkätundersökningar. Teoretisk referensram: Denna uppsats är baserad på teorier om marknadsföring, marknadskommunikation samt media. Slutsats: Företagen är medvetna om att word-of-mouth är ett effektivt sätt att marknadsföra men det är inte många som använder det som en uttalad strategi, vilket vi i vår uppsats kommer fram till är möjligt. Modeller i dagens teorier är bristfälliga och det krävs nya modeller för att kunna beskriva kunden som marknadsförare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin, Caroline; Wejrot, Niclas and Wahlqvist, Alexandra
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
traditionell marknadsföring, marknadskommunikation, medier, word-of-mouth, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346516
date added to LUP
2008-01-24
date last changed
2012-04-02 16:51:25
@misc{1346516,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel: Kunden som marknadsförare: en ny modell Ämne/Kurs: Magisteruppsats, FEKP01, 15 ECT Seminariedatum:	2008-01-24 Författare: Alexandra Wahlqvist, Caroline Wallin och Niclas Wejrot Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: traditionell marknadsföring, marknadskommunikation, medier, word-of-mouth Syfte:	Givet de nya teknologiska utvecklingarna i media ämnar vi undersöka hur marknadsföring och marknadskommunikation har förändrats. Vi åsyftar att utveckla begrepp/modeller som gör det möjligt att bättre förstå fenomenet kunden som marknadsförare samt att relatera detta till traditionella marknadsföringsteorier. Metod:	Vår uppsats är av explorativ art baserad på kvalitativa samt kvantitativa empiriska data hämtade från intervjuer och enkätundersökningar. Teoretisk referensram:	Denna uppsats är baserad på teorier om marknadsföring, marknadskommunikation samt media. Slutsats: Företagen är medvetna om att word-of-mouth är ett effektivt sätt att marknadsföra men det är inte många som använder det som en uttalad strategi, vilket vi i vår uppsats kommer fram till är möjligt. Modeller i dagens teorier är bristfälliga och det krävs nya modeller för att kunna beskriva kunden som marknadsförare.},
 author    = {Wallin, Caroline and Wejrot, Niclas and Wahlqvist, Alexandra},
 keyword   = {traditionell marknadsföring,marknadskommunikation,medier,word-of-mouth,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunden som marknadsförare - en ny modell},
 year     = {2008},
}